Lesson 3 - Unit 11 - SHS Phonics Smart 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Listen and repeat.

 


 

2. Phương pháp giải

Nghe và nhắc lại.

 

3. Lời giải chi tiết

skate (v): trượt băng

chat (v): trò chuyện

meet (v): gặp gỡ

travel (v): du lịch

practise (v): luyện tập

We can do a lot of things in different weather.

(Chúng ta có thể làm rất nhiều thứ trong các thời tiết khác nhau.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Listen and tick (√).    

 


 

 

2. Phương pháp giải

Bài nghe:

a. 

A: Can you skate? 

B: Yes I can.

A: Let’ go and skate with me. 

B: OK

b.

A: I like feeding my dog in my free time. What do you like doing in the free time?

B: I like chating with my friends. 

c.

A: Do you usually meet your friends at weekend?

B: No, I don’t. I usually travel with my grandmother.

A:That’s great.

d.

A: Are you singing?

B: No, I’m not. It’s time for the guitar. I’m practise the guitar.

A: OK.

Tạm dịch:

a.

A: Bạn có thể trượt băng không? 

B: Có, tớ có thể.

A: Đi thôi và trượt băng với tớ. 

B: OK

b.

A: Tớ thích cho chó của tớ ăn vào thời gian rảnh. Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?

B: Tớ thích trò chuyện với bạn bè của mình. 

c.

A: Bạn có thường xuyên gặp bạn bè của mình vào cuối tuần không?

B: Không. Tớ thường xuyên đi du lịch với bà của tớ.

A: Thật tuyệt.

d.

A: Bạn có đang hát không?

B: Không, tớ không hát. Bây giờ là thời gian cho đàn ghi-ta . Tớ đang luyện tập chơi đàn ghi-ta .

A: OK.

 

3. Lời giải chi tiết

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Read, circle and match. 

 

 

2. Phương pháp giải

Đọc, khoanh tròn và nối.

 

3. Lời giải chi tiết

a. skateb. meetc.  chatd. practisingd. travelling

 

Tạm dịch: 

a. Ngoài trời có tuyết. Bây giờ, chúng mình có thể trượt băng. 

b. Những đứa trẻ gặp giáo viên của họ ở trường và cuối ngày.

c. Tớ thường trò chuyện với bạn của tớ vào buổi tối. 

d. Helen luyện tập đàn piano trong phòng khách. 

e. Tim thích đi du lịch với gia đình của anh ấy. Họ thường đi tới nông thôn.

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Listen and read.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Nghe và đọc

 

3. Lời giải chi tiết

Bài nghe:

A: It’s sunny outside. I wany to travel to the countryside. And you?

B: Is there anything interesting there?

A: Yes. We can fly kites and go fishing.

B: I want to go fishing.

A: OK. Let’s go. 

Tạm dịch:

A: Ngoài trời đang nắng. Tớ muốn đi du lịch tới nông thôn. Còn bạn?

B: Có cái gì thú vị ở đó?

A: Có. Chúng ta có thể thả diều và câu cá.

B: Tớ muốn đi câu cá.

A: OK. Đi thôi. 

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi 

Read and complete.  

 

 

2. Phương pháp giải

Tạm dịch: 

Chào Charlie,

Bạn có khỏe không? Thời tiết trong thành phố của bạn như thế nào?

Ở đây, hôm qua trời có gió và hôm nay lại lạnh. Ngoài trời có tuyết và băng. Tớ muốn đi trượt băng với bố tớ hôm nay, nhưng ông ấy đi gặp bạn bè.

Bạn có thể trượt băng không? Bạn có muốn đi du lịch tới thị trấn của tớ và trượt băng với tớ không? Chúng ta có thể trượt băng và xem phim. Bạn nghĩ sao về nó?

Viết thư lại cho tớ sớm nhé.

Tim.

 

3. Lời giải chi tiết

a. windyb. icec. skated. meetingd. skate and watch

 

Tạm dịch: 

a. Hôm qua trời có gió.

b. Tim có thể thấy tuyết và băng ở ngoài.

c. Tim muốn đi trượt tuyết cùng bố của anh ấy. 

d. Bố của Tim đi gặp bạn bè của ông ấy.

e. Charlie và Tim có thể đi trượt băng và xem phim trong thị trấn của Tim.

Bài 6

1. Nội dung câu hỏi

Tell about the weather in your town and what you want to do.   

 

 

2. Phương pháp giải

Nói về thời tiết trong thị trấn của bạn và bạn muốn làm gì.

 

3. Lời giải chi tiết

It's windy today. I want to fly a kite. (Hôm nay trời gió. Tôi muốn thả diều.)

It's cold today. I want to stay at home. (Hôm nay trời lạnh. Tôi muốn ở nhà.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi