Unit 7 - Review - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening
Reading
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening
Reading

Listening

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one
question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C).
(Bạn sẽ nghe năm cuộc trò chuyện ngắn. Bạn sẽ nghe thấy mỗi cuộc trò chuyện hai lần. Có một câu
hỏi cho mỗi cuộc trò chuyện. Đối với mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời đúng (A, B, hoặc C).)

Phương pháp giải:

Bài nghe:
Conversation 1:
Speaker 1: Hey, Amy. Do you want to play games?
Amy: Sure.
Speaker 1: Okay, see if you can guess what invention I'm thinking of?
Amy: Go ahead. This is something almost every house and room has.
Speaker 1: Is it a TV?
Amy: No, sorry. That's a good guess but it's not that.
Speaker 1: Give me another clue, you should turn off when you leave the room.
Amy: Is it a computer?
Speaker 1: No, it's not a computer. Last chance, you need to turn it on when it's dark.
Amy: I know it's a light bulb
Speaker 1: Yes, that's right.
Amy: Okay my turn.
Conversation 2:
Ben: Hi, I'm Ben. I'm moving in today.
Mark: Hi, Ben. I'm Mark. Nice to meet you. Do you need any help?
Ben: Oh, yes please. Thanks very much.
Mark: Wow, this is a big fan.
Ben: Yeah I'll be careful.
Mark: Did you know your room has an air-con?
Ben: No, I didn't know.
Mark: Oh, maybe, I won't need the fan. After all, you can only sell it.
Ben: Yeah, good idea. What else do you need help with?
Mark: My fridge it's very heavy.
Ben: Let me help. Oh no, I'm so sorry.
Mark: That's okay. It's not your fault.
Ben: Can you get it repaired well?

Mark: It was really old. Anyway, I guess you should buy a new one.
Conversation 3:.
Dad: What are you doing, Betty?
Betty: My technology homework. It's so difficult.
Dad: Why? What do you have to do?
Betty: I have to choose the most useful invention of the twenty first century and write an essay
about it.
Dad: What's so hard about that? There are lots of really useful inventions. For example, the
refrigerator that has your favorite ice cream minutes.
Betty: Yes, but what's the most useful one?
Dad: That's up to you. Which one couldn't you live without? Your cell phone?
Betty: That's easy, my laptop. I use it to do homework, watch movies, listen to music, and chat to
my friends.
Dad: Well, there you go. Write about that.
Betty: Okay, thanks dad.
Conversation 4:
Jenny: Did you find anything for your sister's birthday, Nick?
Nick: No, Jenny. Not yet. I'm not sure what she'd like? Maybe a tablet.
Jenny: Yeah, that's not a bad idea but a bit expensive. what about doll?
Nick: Doll? She's fourteen she's too old to play with dolls.
Jenny: I guess so. What about this? It's really cute.
Nick: What is it?
Jenny: It's a night light in the shape of a star.
Nick: I don't think she'll like it. I really think the tablet is the best gift.
Jenny: Do you have enough money?
Nick: Here's one with the promotion. Look! It's fifty percent off.
Jenny: Wow, that's a great price. You should get it.
Nick: Yeah. I know she really like it.
Conversation 5:
Jim: What should we buy mom for her birthday?
Jim's sister: I'm not sure. She likes cooking. What about the microwave?
Jim: No, it's too expensive. Anyway, she has an oven.
Jim's sister: How about the electric iron?
Jim: Yeah. That's not a bad idea. It's on sale as well.
Jim's sister: I feel a bit bad getting her things for the house.
Jim: Yeah, I know what you mean. She likes reading. She will get her own cookbook.
Jim's sister: Oh, Jim. I mean we should get a something fun.
Jim: Hey, what about a new cell phone? Her one is really old.
Jim's sister: I'm not sure.
Jim: So iron, cookbook, or cell phone. Which one?
Jim's sister: I think the cell phone probably the best.
Jim:Yeah. I agree.
Tạm dịch:
Cuộc trò chuyện 1:
Người nói 1: Này, Amy. Bạn có muốn chơi game không?
Amy: Chắc chắn rồi.
Người nói 1: Được rồi, hãy xem bạn có đoán được tôi đang nghĩ ra phát minh gì không?
Amy: Tiếp tục đi. Đây là điều mà hầu như mọi ngôi nhà, căn phòng đều có.
Người nói 1: Nó có phải là TV không?
Amy: Không, xin lỗi. Đó là một dự đoán tốt nhưng không phải vậy.
Người nói 1: Hãy cho tôi một manh mối khác, bạn nên tắt khi bạn rời khỏi phòng.
Amy: Nó có phải là máy tính không?
Người nói 1: Không, nó không phải là máy tính. Cơ hội cuối cùng, bạn cần bật nó lên khi trời tối.

Amy: Tôi nghĩ đó là bóng đèn
Người nói 1: Vâng, đúng vậy.
Amy: Được rồi, đến lượt tôi.
Cuộc trò chuyện 2:
Ben: Xin chào, tôi là Ben. Hôm nay tôi chuyển đến.
Mark: Chào, Ben. Tôi là Mark. Rất vui được gặp bạn. Bạn có cần giúp đỡ không?
Ben: Ồ, xin vâng. Cảm ơn rất nhiều.
Mark: Wow, đây là một fan hâm mộ lớn.
Ben: Vâng, tôi sẽ cẩn thận.
Mark: Bạn có biết phòng của bạn có máy lạnh không?
Ben: Không, tôi không biết.
Mark: Ồ, có lẽ, tôi sẽ không cần đến quạt. Rốt cuộc, bạn chỉ có thể bán nó.
Ben: Vâng, ý kiến hay. Bạn còn cần giúp gì nữa không?
Mark: Tủ lạnh của tôi rất nặng.
Ben: Để tôi giúp. Ồ không, tôi rất xin lỗi.
Mark: Không sao đâu. Đó không phải lỗi của bạn.
Ben: Bạn có thể sửa chữa nó tốt không?
Mark: Nó thực sự cũ. Dù sao, tôi đoán bạn nên mua một cái mới.
Cuộc trò chuyện 3:
Bố: Con đang làm gì vậy, Betty?
Betty: Bài tập về công nghệ của con. Nó khó quá.
Bố: Tại sao? Làm những gì con phải làm?
Betty: Con phải chọn phát minh hữu ích nhất của thế kỷ XXI và viết một bài luận về nó.
Bố: Có gì khó về điều đó? Có rất nhiều phát minh thực sự hữu ích. Ví dụ, tủ lạnh có món kem yêu
thích của bạn.
Betty: Có, nhưng cái nào hữu ích nhất ạ?
Bố: Đó là tùy thuộc vào con. Con không thể sống thiếu cái nào? Điện thoại di động của con?
Betty: Thật dễ dàng, máy tính xách tay của con. Con sử dụng nó để làm bài tập về nhà, xem phim,
nghe nhạc và trò chuyện với bạn bè.
Bố: Đó, nó là hướng con đi. Viết về điều đó.
Betty: Được rồi, con cảm ơn bố.
Cuộc trò chuyện 4:
Jenny: Bạn có tìm thấy gì cho sinh nhật của em gái bạn không, Nick?
Nick: Không, Jenny. Vẫn chưa. Tôi không chắc cô ấy muốn gì? Có thể là một máy tính bảng.
Jenny: Vâng, đó không phải là một ý tưởng tồi nhưng hơi tốn kém. còn búp bê thì sao?
Nick: Búp bê? Cô ấy mười bốn tuổi, cô ấy quá già để chơi với búp bê.
Jenny: Tôi đoán vậy. Cái này thì sao? Nó thực sự dễ thương.
Nick: Cái gì vậy?
Jenny: Đó là một chiếc đèn ngủ hình ngôi sao.
Nick: Tôi không nghĩ cô ấy sẽ thích nó. Tôi thực sự nghĩ rằng máy tính bảng là món quà tuyệt vời
nhất.
Jenny: Bạn có đủ tiền không?
Nick: Đây là một cái với sự nâng cấp. Nhìn! Giảm 50%.
Jenny: Chà, đó là một mức giá tuyệt vời. Bạn nên nhận nó.
Nick: Vâng. Tôi biết cô ấy thực sự thích nó.
Cuộc trò chuyện 5:
Jim: Chúng ta nên mua gì cho mẹ nhân ngày sinh nhật của mẹ?
Em gái của Jim: Tôi không chắc. Cô ấy thích nấu ăn. Còn với lò vi sóng thì sao?
Jim: Không, nó quá đắt. Dù sao thì cô ấy cũng có một cái lò nướng.
Em gái của Jim: Còn bàn ủi điện thì sao?
Jim: Vâng. Đó không phải là một ý kiến tồi. Nó cũng đang được giảm giá.
Em gái của Jim: Tôi cảm thấy hơi tệ khi mua đồ của cô ấy cho ngôi nhà.

Jim: Vâng, tôi biết ý của bạn. Cô ấy thích đọc sách. Cô ấy sẽ nhận được sách nấu ăn của riêng
mình.
Em gái của Jim: Ồ, Jim. Ý tôi là chúng ta nên có một thứ gì đó vui vẻ.
Jim: Này, còn một chiếc điện thoại di động mới? Cái của cô ấy thực sự cũ.
Em gái của Jim: Tôi không chắc.
Jim: Bàn ủi, sách dạy nấu ăn, hoặc điện thoại di động. Cái nào?
Em gái của Jim: Tôi nghĩ điện thoại di động có lẽ là tốt nhất.
Jim: Vâng. Tôi đồng ý.

Lời giải chi tiết:

1. A      2. B      3. A      4. A      5. C

1. What is Amy’s second guess? A.
2. What should Ben buy? B.
3. What invention will Betty write about? A.
4. What will Nick buy for his sister? A.
5. What do the brother and sister decide to buy? C.

Reading

For each question, write the correct answer. Write one word for each gap.
(Đối với mỗi câu hỏi, hãy viết câu trả lời đúng. Viết một từ cho mỗi khoảng trống.)

                                             The Many Uses of Your Cell Phone

People used to only use their cell phone for making phone calls, (1) ________ now you can use them for almost everything. You are able to communicate with your friends and family through text messages, emails, chat programs, and phone calls. You (2) ________ even video chat with people around the world. Cell phones are a great way to keep in touch. Cell phones can keep you entertained for hours. If you like playing games, (3) ________ are thousands of apps you can download and install on your cell phone. You can also watch movies and TV programs. You do not need to go (4) ________ the movies or watch TV. You can use your cell phone to listen to your favorite music and share songs with your friends. Cell phones have almost as many functions as a computer. Some people use their cell phone to do their work. There are many writing programs, and you can make presentations on your cell phone. Cell phones (5) ________ made our lives better in so many ways. Now, things are much easier to do.

Lời giải chi tiết:

1. but      2. can      3. there      4. to      5. have

                                            The Many Uses of Your Cell Phone

People used to only use their cell phone for making phone calls, but now you can use them for almost everything. You are able to communicate with your friends and family through text messages, emails, chat programs, and phone calls. You can even video chat with people around the world. Cell phones are a great way to keep in touch. Cell phones can keep you entertained for hours. If you like playing games, there are thousands of apps you can download and install on your cell phone. You can also watch movies and TV programs. You do not need to go to the movies or watch TV. You can use your cell phone to listen to your favorite music and share songs with your friends. Cell phones have almost as many functions as a computer. Some people use their cell phone to do their work. There are many writing programs, and you can make presentations on your cell phone. Cell phones have made our lives better in so many ways. Now, things are much easier to do.
Tạm dịch:

                            Nhiều công dụng của Điện thoại Di động của bạn

Mọi người thường chỉ sử dụng điện thoại di động của họ để gọi điện thoại, nhưng bây giờ bạn có thể sử dụng chúng cho hầu hết mọi thứ. Bạn có thể liên lạc với bạn bè và gia đình của mình thông qua tin nhắn văn bản, email, chương trình trò chuyện và cuộc gọi điện thoại. Bạn thậm chí có thể trò chuyện video với mọi người trên khắp thế giới. Điện thoại di động là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc. Điện thoại di động có thể giúp bạn giải trí trong nhiều giờ. Nếu bạn thích chơi trò chơi, có hàng ngàn ứng dụng bạn có thể tải xuống và cài đặt trên điện thoại di động của mình. Bạn cũng có thể xem phim và các chương trình TV. Bạn không cần phải đi xem phim hoặc xem TV. Bạn có thể sử dụng điện thoại di động để nghe nhạc yêu thích và chia sẻ các bài hát với bạn bè.
Điện thoại di động có gần như nhiều chức năng như một máy tính. Một số người sử dụng điện thoại di động của họ để làm việc của họ. Có rất nhiều chương trình viết và bạn có thể thuyết trình trên điện thoại di động của mình. Điện thoại di động đã làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn theo nhiều cách. Bây giờ, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi