Vocabulary and listening Unit 1 SBT Tiếng Anh 6

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Find eight more adjectives in the wordsearch. Write the adjectives under positive or negative

 

 

(Tìm thêm tám tính từ trong ô chữ. Viết các tính từ vào dưới cột tích cực hoặc tiêu cực

 

clean                      dangerous                       dirty                           friendly                              noisy

 

 

positive

clean

...

...

...

...

negative

...

...

...

...

 

Phương pháp giải:

- lean: sạch sẽ

- dangerous: nguy hiểm

- dirty: dơ bẩn

- friendly:  thân thiện

- noisy: ồn ào

- pretty: xinh đẹp

- quiet: yên tĩnh

- safe: an toàn

- ugly : xấu xí

Lời giải chi tiết:
 

positive

- lean: sạch sẽ

- friendly:  thân thiện

- pretty: xinh đẹp

- quiet: yên tĩnh

- safe: an toàn

negative

- dangerous: nguy hiểm

- dirty: dơ bẩn

- noisy: ồn ào

- ugly : xấu xí

Bài 2

2. Listen to the street interview and tick the correct box. What is the person's favorite building?

(Nghe cuộc phỏng vấn đường phố và đánh dấu vào ô đúng. Tòa nhà yêu thích của người đó là gì?)


 

Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

1. Dan

Jessica: Hello, I’m Jessica. Can I ask you a quick question for our school survey?

Dan:  Yes, sure.

Jessica: What’s your favourite building? 

Dan:  Er ... mmm ... There’s a modern office building in London – it’s near my dad’s office. It’s called the Heron Tower. I like it a lot.

Jessica: Oh ... why? 

Dan:  It’s more exciting and interesting than a lot of new buildings. And it’s very tall! 

Jessica: Thank you. 

2. Lily

Bradley: Hi! My name’s Bradley. Can I ask you... what’s your favourite building?

Lily: Mmm ... I don’t know. Maybe the nice French café here in town? Opposite the cinema. 

Bradley: Yes, I know. Near the library? 

Lily: Yes. It’s a very pretty building and it’s cleaner and more comfortable than the modern coffee shops in town. It’s a very friendly place, too. 

Bradley: Yes, that’s true.

3. Jane

Bradley: Hello there! I’ve got a quick question for you. What’s your favourite building?

Jane: My favourite building? Oh, I think it’s the train station in York – my home town.

Bradley: Why’s that? 

Jane: It’s a fantastic old building – it’s more than a hundred years old. It’s noisier than some smaller stations, but it’s great. And it’s got an amazing café!

Bradley:Thanks. 

4. Charlie

Jessica:  Hi. We’ve got a question for you! 

Charlie: Oh ... OK.

Jessica: What’s your favourite building? 

Charlie: I don’t know ... Maybe the sports centre next to my school? It’s newer and more modern than the school! 

Jessica: Thanks very much. 

5. Karen

Bradley: Hello there! Can I ask you a question? 

Karen: Yes. 

Bradley: What’s your favourite building? 

Karen: I’m not sure ... Oh, I know! It’s the big library in the old part of town. It’s very pretty and it’s nicer than that ugly new cinema next to it! 

Bradley: Ha ha! You’re right.

Tạm dịch bài nghe:

1. Dan

Jessica: Xin chào, tôi là Jessica. Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi nhanh cho cuộc khảo sát ở trường của chúng tôi không?

Dan: Vâng, chắc chắn.

Jessica: Tòa nhà yêu thích của bạn là gì?

Dan: Ơ ... mmm ... Có một tòa nhà văn phòng hiện đại ở London - nó gần văn phòng của bố tôi. Nó được gọi là Tháp Heron. Tôi rất thích nó.

Jessica: Ồ ... tại sao?

Dan: Nó thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều tòa nhà mới. Và nó rất cao!

Jessica: Cảm ơn.

2. Lily

Bradley: Xin chào! Tên tôi là Bradley. Tôi có thể hỏi bạn ... tòa nhà yêu thích của bạn là gì?

Lily: Mmm ... Tôi không biết. Có lẽ là quán cà phê Pháp đẹp ngay trong thị trấn? Đối diện rạp chiếu phim.

Bradley: Vâng, tôi biết. Gần thư viện?

Lily: Vâng. Đó là một tòa nhà rất đẹp, sạch sẽ và thoải mái hơn những quán cà phê hiện đại trong thị trấn. Đó cũng là một nơi rất thân thiện.

Bradley: Đúng vậy.

3. Jane

Bradley: Xin chào! Tôi có một câu hỏi nhanh cho bạn. Tòa nhà yêu thích của bạn là gì?

Jane: Tòa nhà yêu thích của tôi? Ồ, tôi nghĩ đó là ga xe lửa ở York - quê hương của tôi.

Bradley: Tại sao vậy?

Jane: Đó là một tòa nhà cổ tuyệt vời - nó đã hơn một trăm năm tuổi. Nó ồn ào hơn một số trạm nhỏ hơn, nhưng nó rất tuyệt. Và nó có một quán cà phê tuyệt vời!

Bradley: Cảm ơn.

4. Charlie

Jessica: Chào. Chúng tôi có một câu hỏi cho bạn!

Charlie: Ồ ... OK.

Jessica: Tòa nhà yêu thích của bạn là gì?

Charlie: Tôi không biết ... Có thể là trung tâm thể thao cạnh trường tôi? Nó mới hơn và hiện đại hơn so với trường học!

Jessica: Cảm ơn rất nhiều.

5. Karen

Bradley: Xin chào! Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi?

Karen: Vâng.

Bradley: Tòa nhà yêu thích của bạn là gì?

Karen: Tôi không chắc ... Ồ, tôi biết! Đó là thư viện lớn ở khu vực cổ kính của thị trấn. Nó rất đẹp và đẹp hơn cả rạp chiếu phim mới xấu xí bên cạnh!

Bradley: Ha ha! Bạn đúng.

Lời giải chi tiết:

1. c2. a3. c4. b5. b
 

Bài 3

3. Listen again. Correct the sentences.

(Nghe một lần nữa. Sửa lại các câu.)

The Heron Tower building is old. => modern

(Tòa tháp Heron cũ. => hiện đại)

1. The Heron Tower building is in New York. ___________

2. The café is Italian. ___________

3. The café is opposite the station. ___________

4. York station is modern. ___________

5. The sports centre is opposite the school. ___________

6. The new cinema is a very pretty building. ___________

Lời giải chi tiết:

1. London

2. French

3. cinema

4. old 

5. next to

6. ugly

1. The Heron Tower building is in London.

(Tòa tháp Heron ở London.)

2. The café is French.

(Quán cà phê là của Pháp.)

3. The café is opposite the cinema.

(Quán cà phê đối diện rạp chiếu phim.)

4. York station is old.

(Nhà ga York đã cũ.)

5. The sports centre is next to the school. 

(Trung tâm thể thao cạnh trường học.)

6. The new cinema is a very ugly building.  

(Rạp chiếu phim mới là một tòa nhà rất xấu xí.)

Bài 4

4. Complete the sentences with be and one of the adjectives from this page.

(Hoàn thành các câu với be và một trong các tính từ từ trang này.)

The shopping centre in my town is modern.

(Trung tâm mua sắm ở thị trấn tôi thì hiện đại.)

1. My house / flat ...

2. Our school ...

3. My area of town ...

4. The streets near my school ...

5. The nearest train station ...

6. The cafés on our area ...

7. The library in my school ...

8. The office buildings in our capital ...

Lời giải chi tiết:

1. My house / flat is big.

(Nhà của tôi / căn hộ thì lớn.)

2. Our school is small.

(Trường học của chúng tôi thì nhỏ.)

3. My area of town is clean.

(Khu vực thị trấn của tôi sạch sẽ.)

4. The streets near my school are noisy.

(Những con phố gần trường tôi thì ồn ào.)

5. The nearest train station is old.

(Ga xe lửa gần nhất thì cũ.)

6. The cafés in our area is pretty.

(Các quán cà phê trong khu vực của chúng tôi thì đẹp.)

7. The library in my school is quiet.

(Thư viện trong trường tôi thì yên tĩnh.)

8. The office buildings in our capital are tall.

(Các tòa nhà văn phòng ở thủ đô của chúng tôi đều cao.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi