Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán học lớp 10 - Trường THPT Phùng Khắc Khoan - TT - Hà Nội năm 2022-2023

 • Toán Học

 • Lớp 10

 • 2022

 • Hà Nội

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Trích dẫn Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán học lớp 10 - Trường THPT Phùng Khắc Khoan - TT - Hà Nội năm 2022-2023

  Câu 1: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC. Hỏi cặpvec tơ nào sau đây cùng hướng?A.~\overrightarrow{A B}   và   \overrightarrow{M B}   B.~\overrightarrow{M N}   và   \overrightarrow{C B}   C.~\overrightarrow{M A}   và   \overrightarrow{M B}   D.~\overrightarrow{A N}   và   \overrightarrow{C A}Câu 2: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ?A. 5 chia hết cho 2   B. n không chia hết cho C. x llà sốccẵn.   D.~x^{2}>0Câu 3: Cặp số   (x;y)   nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình   4x-9y-3\geq0~~~?A.~(0;-\frac{5}{9}).   B.~(-1;-\frac{7}{10}).   C.~\left(4;\frac{4}{3}\right).   D.~(2;\frac{5}{9}).Câu 4: Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?A.~\{x\in Q|3x^{2}-5x+2=0\}.   B.~\{x\in R|x^{2}+5x-6=0\}.C.~\{x\in R|x^{2}+5x-1=0\}.   D.~|x\in Z|x^{2}+x-1=0.Câu 5: Tam giác ABC cân tại C , có   A B=9c m   và   A C=\frac{15}{2}c m   . Gọi   D   là điểm đối xứng củaB qua c . Tính độ dài cạnh AD.A.~A D=6c m.   B.~A D=9c m.   C.~A D=12c m.   D.~A D=12\sqrt{2}\cos(.Câu 6: Cho hình thoi ABCD cạnh a và   B A D=60^{0}.   Đẳng thức nào sau đây đúng?A.~\overrightarrow{A B}=\overrightarrow{A D}.   B.~|\overrightarrow{B D}|=a.   C.~\overrightarrow{B D}=\overrightarrow{A C}.   D.~\overrightarrow{B C}=\overrightarrow{D A}.

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey
  Đặt câu hỏi