Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học lớp 9 - năm 2022-2023 - Đề 1

 • Hóa Học

 • Lớp 9

 • 2022

 • Quốc gia

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Trích dẫn Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học lớp 9 - năm 2022-2023 - Đề 1

  Biết:   C a=40,N a=23,K=32,C1=39,F e=56,C=12,H=1,O=12,H=1,O=12,H=1,O=1,O=12,H=1,O=1,O=12,H=1,O=1,O=1,O=12,H=1,O=1,O=1,O=1,O=1,O=1,=24,~S=32,~F=20,~B r=80,~I=127Câu 1. Phi kim nào dưới đây trong điều kiện thường không tồn tại ở trạng thái rắn?A. NitoB. Photpho   C. Cacbon   D. SilieCâu 2. Cho các chất sau: Cu, NaOH,   ~H_{2},~O_{2}.   Số chất tác dụng trực tiếp được với clolà:A. 1   B. 2   C. 3   D. 4Câu 3. Muối cacbonat nào dưới đây có khả năng hòa tan vào nước?A.~C a C O_{3}   B.~M g C O_{3}   C.~N a_{2}C O_{3}   D.~B a C O_{3}Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng hợp chất nàodưới đây?A. NaClB. NaClOC.~K M n O_{4}D.~K C l O_{3}Câu 5. Cho 10,5 gam khí clo tác dụng với một kim loại hóa trị III thu được 16,25 gammuối clorua. Kim loại hóa trị III trong phản ứng trên làA. F   B. A1   C. Cu   D. NaCâu 6. Khi cho   ~C O_{2}   tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ 2:3 sản phẩm thu đượclà:A. NaHCOB.~N a_{2}C O_{3}.H_{2}OC.~N a H C O_{3},N a_{2}C O_{3},H_{2}O

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey
  Đặt câu hỏi