Đề minh họa môn Tiếng Anh - Cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ 2025

 • Tiếng Anh

 • Lớp 10

 • 2023

 • Quốc gia

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Trích dẫn Đề minh họa môn Tiếng Anh - Cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ 2025

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from that of the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1: A. face B. take C. fan D. make Question 2: A. routine B. talent C. tourist D. patient Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions. Question 3: A. common B. profit C. attract D. travel Question 4: A. discussion B. gratitude C. celebrate D. opposite Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 5: Human life expectancy ______ greatly in the past few decades since scientists identifed the genes responsible for disease resistance. A. increases B. has increased C. increase D. is increasing Question 6: They had to bring in an outside specialist to install the computer system, ______? A. hadn't they B. weren't they C. didn't they D. haven't they Question 7: It is obvious that a baby elephant is _______ than a lion uub. A. heavier B. heavy C. heaviest D. more heavier Question 8: The pressure cooker is designed to allow faster _______ a ower temperatures. A. to cook B. to cooking C. cook D. cooking Question 9: Increasing temperatures worldwide due to global warming has _______ a reduction in sales of tea in the UK recently. A. brought about B. taken after C. put forward D. turned up

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey

  Chatbot GPT

  timi-livechat
  Đặt câu hỏi