Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh - Bắc Giang năm 2023 - 2024 (Chính thức)

 • Tiếng Anh

 • Lớp 9

 • 2023

 • Bắc Giang

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Trích dẫn Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh - Bắc Giang năm 2023 - 2024 (Chính thức)

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Đề thi tuyển sinh lớp 10 trung học phỏ thông BẮC GIANG NĂM HỌC 2023-2024 MÔN THI: TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC   Ngày thi: 03/6/2023 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 03 trang) Mã đề thị: 202 PHÀN A: TRẮC NGHIỆM (8.0 điểm) @@ Liitening (2.0 pts) Farl Ji,Listen to four short conversations and mark the letter A, B, or C on your answer sheet to Indicate the appropriate answer to each of the followin questionS. You will listen TWICE, A.EED Question 1: How much did the girl pay for her sports bag? A. E8.50   B. E7.10 C. E9.80 Question 2: Which instrument does Mona need to practise tonight? A: The piano   B. The trumpet C. The violin Question 3: What is Finley's brother doing? A. Playing volleyball   B. Having lunch C. Sleeping Question 4: Where were they in the morning? A. At home   B. At the swimming pool (C.)At the café Part2: Listen to the conversation between Emily and Oscar, Mark the letter A, B or C on your answer Sheet to indicate the appropriate answer to each of the followingquestions, You will listen TWICCE 11. Question 5: How often does Emily visit her aunt? A. Every three years   B. Every two years C. Every year Question 6: Young bears leave their mothers when they areaabout _____ months old. A. six   B. eighteen C. thirty Question 7: Where did Oscar find the spider? A. On the stairs   B. On the bed C. On the wall Question 8: What did Emily think of the weather? A. It was hard to stay cool.   B. It was not really hot.   C. It was good for swimming. & 99] THH EEN OF THELLLISTEIIN ))) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the corect ansswer to each of the following questions. (3.0 pts) Question 9: Jack is in an art class. Teacher: "What a wonderful painting, Jack!" Jack: "_______ A. That sounds good   B. I'd love to   C. You're welcome   D. Thank you Question 10: My grandparents often make Chung cakes - our tradiionaal_________attt A. fruit   B. customs   C. decoration D food Question 11: You have to _____ on thhe word Next" to see the next web page. A. pull   B. push   C. click   D. hit Question 12: The price of batteries has gone up. They are lot ______ hhn lsttttme A. the most expensive   B. more expensive   C. expensive   D. as expensive Question 13: Nguyen Thi Oanh, an ahhlete from Bac Gang, ______four good meddals at the 32nd SBA Games last month. A. win   B. to win   C. winning   D. won 1rang 1/3 - Mã đề thi 202

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey
  Đặt câu hỏi