Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh - TP.Hồ chí Minh năm 2023 - 2024 (Chính thức)

 • Tiếng Anh

 • Lớp 9

 • 2023

 • TP.Hồ Chí Minh

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Đề thi liên quanĐáp án & đề thi tuyển sinh lớp 10 - TP.Hồ Chí Minh năm 2023-2024

 • Trích dẫn Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh - TP.Hồ chí Minh năm 2023 - 2024 (Chính thức)

  I. Choose the word / phrase / sontence (A, B, C or D) that best fits the space or best answers the question given in each sentence. (3.5 pts). 

  (Từ câu 1 đến câu 14, thí sinh chỉ viết mẫu tự (A, B, C hoặc D) đại diện cho câu trả lời đúng vào Phần ANSWERS.) 

  1. Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?   

  ANSWERS 

  A. mentioned   B. consisted   C. described   D. studied 

   

  2. Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?   

  4. A. village   B. lighting   C. lịtter   D. river 

   

  3. Which word has a different stresspptttern from that of the others? 

  A. refresh   B. intend   C. excite   D. eager 

  4. Which word has a different stress pattern from that of the others? A. happening   B. responses   C. benefit   D. prisoner  

   

  5. Student: Innovations in technology are very important. Teacher: Sure. They can both save money _________ conseeeetthe Earh'' resourress A. as   B. and   C. but   D. or   

   

  4. 6. Harry: When do the Vietnamese celebrate their Independence Day? Lan: They celebrate it ________ Setember 22n.   2nd.  

   

   5. A. in   B. at   C. on   D. of 

   

   

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey

  Chatbot GPT

  timi-livechat
  Đặt câu hỏi