Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh - Đà Nẵng năm 2023 - 2024 (Chính thức)

 • Tiếng Anh

 • Lớp 9

 • 2023

 • Đà Nẵng

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Trích dẫn Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh - Đà Nẵng năm 2023 - 2024 (Chính thức)

  I. multiple choice N ° đếm được 1. ______________ timedo youusspendon the phone acch da? HHww mch   H\omegaw often / How many / How long) 2. The   11th   Danang International Fireworks Festival started ______JJnne 2dd 023 (with   at /onon/in)   trang kem ngày 3. Natalie ______ her hoework when she got home from the zoo ( did / made / does / makes)   Jo Nomework: làm tôi t 4. The woman _ ss_ givve me violin lessoos live in this apartment (which / whom / nỹ whose / who )   whose   who) 5. The little by bbrok a ___ of chocolate into for pices (type / bar / glove // bucc) bar of: thank. 6.. Jane ____ play tennis a lot, but she doesn't have tme noww(ddidn't ue to / used to / wasn't used to / isn't used to)   Ueedtto tnng tàm gì giờ không làm 7. I'm very _____ i reading fashion magazines (fond / interested / keen / excited) 8. Astronnuus _____ around in space because there is no rravity there (float / attach / orbit / launch)   / orbi   1aunch) 9. When I _____ I want to be a doctor in a hospital (deal with / look after / find out

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey

  Chatbot GPT

  timi-livechat
  Đặt câu hỏi