6d. Everyday English - Unit 6 - SBT Right on! 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Match the columns to make complete sentences.


 

2. Phương pháp giải

Nối các cột để tạo thành câu hoàn chỉnh.

3. Lời giải chi tiết

1 – a. I hope you can help me.

(Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi.)

2 – d. Can I have a refund?

(Tôi có thể hoàn lại tiền không?)

3 – e. What can I do for you today?

(Tôi có thể làm gì cho bạn ngày hôm nay?)

4 – b. It will take a few hours.

(Nó sẽ mất một vài giờ.)

5 – c. What's the problem?

(Vấn đề là gì?)

6 – f.  Did anything happen to it?

(Có chuyện gì xảy ra với nó không?)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Complete the dialogue with sentences from Exercise 1.

Shop clerk: Hello. 1) ____________________

Layla: Hi. 2) ____________________ I bought this smartphone here last month, but there's something wrong with it.

Shop clerk: I'm sorry to hear that. 3) ____________________

Layla: The touchscreen isn't working. I press an icon, but nothing happens.

Shop clerk: 4) ____________________ Did you drop it or spill water on it?

Layla: No, nothing like that. It just stopped working for no reason. 5) ____________________

Shop clerk: Well, we can't give you a refund, but we can fix it. If we can't fix it, we'll replace it with a new smartphone.

Layla: How long will it take to fix it?

Shop clerk: 6) ____________________

Layla: That sounds great. I'll come back later today.

2. Phương pháp giải

Hoàn thành đoạn hội thoại với các câu từ Bài tập 1.

3. Lời giải chi tiết

Shop clerk: Hello. 1) What can I do for you today?

(Xin chào. Tôi có thể làm gì cho bạn hôm nay?)

Layla: Hi. 2) I hope you can help me. I bought this smartphone here last month, but there's something wrong with it.

(Xin chào. Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi. Tôi đã mua điện thoại thông minh này ở đây vào tháng trước, nhưng có gì đó không ổn với nó.)

Shop clerk: I'm sorry to hear that. 3) What's the problem?

(Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Vấn đề là gì vậy?)

Layla: The touchscreen isn't working. I press an icon, but nothing happens.

(Màn hình cảm ứng không hoạt động. Tôi nhấn một biểu tượng, nhưng không có gì xảy ra.)

Shop clerk: 4) Did anything happen to it? Did you drop it or spill water on it?

(Có chuyện gì xảy ra với nó không? Bạn đã làm rơi nó hoặc làm đổ nước vào nó?)

Layla: No, nothing like that. It just stopped working for no reason. 5) Can I have a refund?

(Không, không có gì như thế cả. Nó chỉ ngừng hoạt động mà không có lý do. Tôi có thể được hoàn lại tiền không?)

Shop clerk: Well, we can't give you a refund, but we can fix it. If we can't fix it, we'll replace it with a new smartphone.

(Chà, chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho bạn, nhưng chúng tôi có thể sửa chữa nó. Nếu không sửa được, chúng tôi sẽ thay thế bằng một chiếc điện thoại thông minh mới.)

Layla: How long will it take to fix it?

(Sẽ mất bao lâu để sửa nó?)

Shop clerk: 6) It will take a few hours.

(Sẽ mất vài giờ.)

Layla: That sounds great. I'll come back later today.

(Điều đó nghe ổn. Tôi sẽ trở lại sau vào ngày hôm nay.)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Listen to the sentences and decide which has rising intonation (🡭) and which has falling intonation (🡮). Listen and repeat.

2. Phương pháp giải

Nghe các câu và quyết định câu nào có ngữ điệu lên (🡭) và câu nào có ngữ điệu xuống (🡮). Lắng nghe và lặp lại

3. Lời giải chi tiết

1. Can I have a refund? 🡭

(Tôi có được hoàn tiền không?)

2. What's the problem? 🡮

(Vấn đề là gì?)

3. I press an icon, but nothing happens. 🡮

(Tôi nhấn vào một biểu tượng, nhưng không có gì xảy ra.)

4. If we can't fix it, we'll replace it with a new smartphone. 🡮

(Nếu không sửa được, chúng tôi sẽ đổi một chiếc điện thoại thông minh mới.)

5. Did you drop it or spill water on it? 🡭

(Bạn có làm rơi hay đổ nước lên không?)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi