6e. Writing - Unit 6. Eco-tourism - SBT Tiếng Anh 10 Bright

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Reading the email and complete the gaps (1-3) with the missing sentences (A-D). There is one extra sentence.

(Đọc email và hoàn thành các khoảng trống (1-3) với các câu còn thiếu (A-D). Có một câu thừa.)

Dear Allie,

How are you? I just got back from a sightseeing holiday in Kyoto. 1 __

It is a fantastic place to visit. When we arrived, the first thing we noticed was the amazing cherry blossoms.2__ The next day, we took a tour of Nijo Castle. There are two palaces in the castle and other wonderful ancient Japanese buildings. What I enjoyed most was walking in the castle's beautiful gardens. I'll never forget it. On the final day, we visited Nishiki Market, which is a 400-year-old food market. We tried traditional food and even bought some rare tea flavours.

It was a once in a lifetime experience. 3 __. I took some pictures on my phone. I'll show you when I see you.

Best wishes,

Chris

A You really should visit if you ever get the chance.

B We spent the day exploring the forest.

C They only come out in spring, so we were lucky to see them.

D It's one of the most historic cities in Japan.

Phương pháp giải:

A You really should visit if you ever get the chance: Bạn thực sự nên ghé thăm nếu bạn có cơ hội

B We spent the day exploring the forest.: Chúng tôi đã dành cả ngày để khám phá khu rừng.

C They only come out in spring, so we were lucky to see them.: Chúng chỉ xuất hiện ở mùa xuân, vậy nên chúng ta đã rất may mắn để nhìn thấy chúng.

D It's one of the most historic cities in Japan.: Đây là một trong những thành phố lịch sử nhất Nhật Bản.

Lời giải chi tiết:

1-D

2-C

3-A

Dear Allie,

How are you? I just got back from a sightseeing holiday in Kyoto. 1-D It's one of the most historic cities in Japan.

It is a fantastic place to visit. When we arrived, the first thing we noticed was the amazing cherry blossoms. 2-C They only come out in spring, so we were lucky to see them.The next day, we took a tour of Nijo Castle. There are two palaces in the castle and other wonderful ancient Japanese buildings. What I enjoyed most was walking in the castle's beautiful gardens. I'll never forget it. On the final day, we visited Nishiki Market, which is a 400-year-old food market. We tried traditional food and even bought some rare tea flavours.

It was a once in a lifetime experience. 3-A You really should visit if you ever get the chance. I took some pictures on my phone. I'll show you when I see you.

Best wishes,

Chris

Tạm dịch văn bản:

Allie thân mến,

Bạn khỏe không? Tôi vừa trở về sau một kỳ nghỉ tham quan ở Kyoto. Đây là một trong những thành phố lịch sử nhất ở Nhật Bản.

Đó là một nơi tuyệt vời để ghé thăm. Khi chúng tôi đến, điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là những bông hoa anh đào tuyệt vời. Chúng chỉ xuất hiện vào mùa xuân, vì vậy chúng tôi thật may mắn khi nhìn thấy chúng. Ngày hôm sau, chúng tôi tham quan Lâu đài Nijo. Có hai cung điện trong lâu đài và các công trình kiến trúc cổ tuyệt vời khác của Nhật Bản. Điều tôi thích thú nhất là đi dạo trong những khu vườn xinh đẹp của lâu đài. Tôi sẽ không bao giờ quên nó. Vào ngày cuối cùng, chúng tôi đã đến thăm chợ Nishiki, một khu chợ thực phẩm đã 400 năm tuổi. Chúng tôi đã thử đồ ăn truyền thống và thậm chí mua một số hương vị trà hiếm.

Đó là kinh nghiệm một lần trong đời. Bạn thực sự nên ghé thăm nếu bạn có cơ hội. Tôi đã chụp một số hình ảnh trên điện thoại của tôi. Tôi sẽ chỉ cho bạn khi tôi gặp bạn.

Chúc cho những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, 

Chris

Bài 2

2. Match the beginnings (1-6) with the endings (A-F) to make full sentences. Use commas where necessary.

(Ghép phần đầu (1-6) với phần cuối (A-F) để tạo thành câu đầy đủ. Sử dụng dấu phẩy nếu cần thiết.)

1 __ We went on a beach holiday,

2 __ The Galápagos Islands are home to amazing flora

3 __ The ancient Roman Castle was very large,

4 __You can find information in the guidebook,

5 __ This is an environmentally friendly eco-resort,

6 __ I went on a safari holiday,

A so you can't leave any litter.

B but the weather was too cold to swim.

C or you could ask a tour guide.

D and incredible wildlife.

E but I didn't see any lions.

F so it took us 3 hours to see it all.

Lời giải chi tiết:

1-B

2-D

3-F

4-C

5-A

6-E

1 B We went on a beach holiday, but the weather was too cold to swim.

(Chúng tôi đã đi nghỉ trên bãi biển, nhưng thời tiết quá lạnh để bơi.)

2 D The Galápagos Islands are home to amazing flora and incredible wildlife.

(Quần đảo Galápagos là nơi có hệ thực vật tuyệt vời và động vật hoang dã đáng kinh ngạc.)

3 F The ancient Roman Castle was very large, so it took us 3 hours to see it all.

(Lâu đài Roman cổ kính rất rộng, vậy nên mất ba giờ để đi xung quanh hết nó.)

4 C You can find information in the guidebook, or you could ask a tour guide.

(Bạn có thể tìm thấy thông tin trong sách hướng dẫn, hoặc bạn có thể hỏi hướng dẫn viên du lịch.)

5 A This is an environmentally friendly eco-resort, so you can't leave any litter.

(Đây là khu nghỉ dưỡng sinh thái thân thiện với môi trường, vậy nên bạn không thể bỏ xíu rác nào.)

6 E I went on a safari holiday, but I didn't see any lions.

(Tôi đã có kỳ nghỉ hoang dã, nhưng tôi không nhìn thấy bất kỳ con sư tử nào.)

Bài 3

3. Complete the text with the verbs in the Past Simple.

(Hoàn thành văn bản với các động từ trong Quá khứ Đơn.)

Last summer, my family and 1) ______ (visit) Tuscany, which is one of the most historic places in Italy. On Monday, we _____(take) a trip to the Leaning Tower of Pisa, and yesterday we ______ (drive) to the amazing Florence and we 4) _____ (walk) around the famous square Piazza del Duomo. We 5) _____ (also/try) the most delicious homemade ice-cream.

Lời giải chi tiết:

1-visited

2-took

3-drove

4-walked

5-aslo tried

Last summer, my family and 1) visited (visit) Tuscany, which is one of the most historic places in Italy. On Monday, we 2) took (take) a trip to the Leaning Tower of Pisa, and yesterday we 3) drove (drive) to the amazing Florence and we 4) walked (walk) around the famous square Piazza del Duomo. We 5) aslo tried (also/try) the most delicious homemade ice-cream.

Tạm dịch văn bản:

Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi và đã đến thăm Tuscany, một trong những địa điểm lịch sử nhất ở Ý. Vào thứ Hai, chúng tôi đã một chuyến đi đến Tháp nghiêng Pisa, và ngày hôm qua chúng tôi đã lái xe đến Florence tuyệt vời và chúng tôi đã đi bộ quanh quảng trường nổi tiếng Piazza del Duomo. Chúng tôi aslo đã thử món kem tự làm ngon nhất.

Bài 4

4. Write an email to your English friend describing a holiday you just got back from (about 120-150 words).

(Viết một email cho người bạn tiếng Anh của bạn mô tả một kỳ nghỉ mà bạn vừa trở về (khoảng 120-150 từ).)

Plan

Hi + your friend's first name), (Giới thiệu)

(Para 1) writing the opening remarks, saying where you went

((Đoạn 1) Viết về mở đầu, nói rằng bạn đã đi đâu)

(Para 2) saying what you did/saw

((Đoạn 2) kể xem bạn đã làm/nhìn thấy cái gì)

(Para 3) saying how you felt, recommending the place

((Đoạn 3) bạn cảm thấy như thế nào, đề xuất địa điểm này)

(closing remarks)

(your first name)

Lời giải chi tiết:

Dear Hanna

How are you? I just got back from my holiday. I went to Athens, Greece. It is the most historic city in Europe.

It was a great place rto visit. On Monday, we took a trip to the Acropolis and walked around the ancient buildings. It was so interesting to see how people lived thousands of years ago. On Tuesday, we drove to the beach in Nafplio and went to swimming. The weather was fine. On the last day, we just walked around the town and enjoyed some of the delicious Greek food.

It was a fantastic holiday and I felt so relaxed. You really should visit if you ever get the chance. Let’s catch up soon.

All the best.

Tienn

Tạm dịch văn bản:

 Hanna thân mến

Bạn khỏe không? Tôi vừa trở về sau kỳ nghỉ của mình. Tôi đã đến Athens, Hy Lạp. Đây là thành phố lịch sử nhất ở Châu Âu.

Đó là một nơi tuyệt vời để ghé thăm. Vào thứ Hai, chúng tôi đã có một chuyến đi đến Acropolis và dạo quanh các tòa nhà cổ kính. Thật thú vị khi được chứng kiến cuộc sống của con người từ hàng nghìn năm trước. Vào thứ Ba, chúng tôi lái xe đến bãi biển ở Nafplio và đi bơi. Thời tiết tốt. Vào ngày cuối cùng, chúng tôi chỉ đi dạo quanh thị trấn và thưởng thức một số món ăn ngon của Hy Lạp.

Đó là một kỳ nghỉ tuyệt vời và tôi cảm thấy rất thư giãn. Bạn thực sự nên ghé thăm nếu bạn có cơ hội. Hãy bắt kịp sớm.

Tất cả những gì tốt nhất.

Tienn

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi