7.3. Listening - Unit 7- SBT English Discovery 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Match the words below with the pictures 1-4.

 


 


 

 

2. Phương pháp giải

*Nghĩa của từ vựng

savings (n): tiền tiết kiệm

necessities (n): nhu yếu phẩm

jar (n): cái lọ

investment (n): sự đầu tư

charity (n): tổ chức từ thiện

groceries (n): cửa hàng tạp hóa

financial management (n): quản lý tài chính

 

3. Lời giải chi tiết

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Read the following blog about financial management. Then listen to economics news and identify factual errors in the blog.

 

The JARS money management system is extremely complex. You put your money into five jars, which are the Necessities, Long-term savings, Play, Education, and Financial freedom. The percentage of money in each jar is equal. What's more, this rule applies only to actual jars.

 

2. Phương pháp giải

Đọc blog sau đây về quản lý tài chính. Sau đó nghe tin tức kinh tế và xác định những sai sót thực tế trong blog.

 

3. Lời giải chi tiết

* Factual errors in the blog:

1. “The JARS money management system is extremely complex.”

(Hệ thống quản lý tiền JARS cực kỳ phức tạp)

Thông in bài nghe: “What I'm trying to say is a simple budgeting method that can help you save money more effectively.”

(Điều tôi muốn nói là một phương pháp lập ngân sách đơn giản có thể giúp bạn tiết kiệm tiền hiệu quả hơn.)

2. “The percentage of money in each jar is equal.”

(Phần trăm tiền trong mỗi lọ là bằng nhau.)

Thông in bài nghe: “each jar contains a certain percentage, which may vary.”

(mỗi lọ chứa một tỷ lệ phần trăm nhất định và có thể khác nhau.)

3. “this rule applies only to actual jars.”

(quy tắc này chỉ áp dụng cho lọ thực tế.)

Thông in bài nghe: “You can use bank accounts or actual jars.”

(Bạn có thể sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc lọ thật.)

 

Tạm dịch

Hệ thống quản lý tiền JARS cực kỳ phức tạp. Bạn bỏ tiền của mình vào năm lọ, đó là Nhu yếu phẩm, Tiết kiệm dài hạn, Vui chơi, Giáo dục và Tự do tài chính. Tỷ lệ tiền trong mỗi lọ là bằng nhau. Hơn nữa, quy tắc này chỉ áp dụng cho lọ thật.

Bài nghe

JARs can save you. Financial management is such a matter of concern for many people. Of course, I am not an exception. However, JARs have saved me. What I'm trying to say is a simple budgeting method that can help you save money more effectively. My name is Nam and I'm so glad to introduce you to the JARs money management system. Tea Hav Eka is the father of this JARs formula, an author and a successful businessman. Talking about this method, you divide your money into six different accounts. They are the Necessities account, Long term savings account , Play account, Education account, Financial freedom account, and Give account. More importantly, each jar contains a certain percentage, which may vary. The first jar is Necessities, which accounted for 55%. We can use this jar to pay for rent, grocery, and electricity. The next 4 jars are split equally at 10%. The second jar's - Long term savings helps us pay for big purchases, vacations, and unexpected medical expenses. Besides, while the Play jar pays for the entertainment of ourselves and our family, the education jar pays for courses and learning. The fifth jar - Financial freedom, helps us make long term investments such as stocks, cars and real estate. The last jar - Give is a special one. It takes only 5%. We should spend a small amount on charity, even though we make a lot of or little money. So use this simple rule to figure out and help you out of overspending. You can use bank accounts or actual jars. See you in the next bulletin.

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Listen again and complete the diagram below with NO MORE THAN TWO WORDS.

 

1 _____ _______ management system:

Jar 1: Necessities account - 55%

•  2 _____

• Groceries

• Electricity

Jar 2: 3 _____ _______ account -10%

• Big purchases

4 _____

• Unexpected medical expenses

Jar 3: Play account -10%

5 _____

Jar 4: 6 _____ account

• Courses

• Learning

Jar 5: Financial freedom - 10%

• Stocks

• Cars

• Real estate

Jar 6: Give -5%

• Charity

 

2. Phương pháp giải

Nghe lại và hoàn thành sơ đồ bên dưới KHÔNG QUÁ HAI TỪ

 

3. Lời giải chi tiết

 

Bài hoàn chỉnh

1 JARS money management system:

Jar 1: Necessities account - 55%

•  2 rent

• Groceries

• Electricity

Jar 2: 3 Long-term savings account -10%

• Big purchases

4 vacations

• Unexpected medical expenses

Jar 3: Play account -10%

5 entertainment

Jar 4: 6 education account

• Courses

• Learning

Jar 5: Financial freedom - 10%

• Stocks

• Cars

• Real estate

Jar 6: Give -5%

• Charity

Tạm dịch

hệ thống quản lý tiền JARS:

Lọ 1: Tài khoản nhu yếu phẩm - 55%

• tiền thuê nhà

• Cửa hàng tạp hóa

• Điện

Hũ 2: Tài khoản tiết kiệm dài hạn -10%

• Mua sắm lớn

• kỳ nghỉ

• Chi phí y tế đột xuất

Lọ 3: Tài khoản chơi -10%

• giải trí

Lọ 4: tài khoản giáo dục

• Các khóa học

• Học hỏi

Lọ 5: Tự do tài chính - 10%

• Cổ phiếu

• Ô tô

• Địa ốc

Lọ 6: Tặng - 5%

• Tổ chức từ thiện

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Listen and tick (✔) if the intonation rises or falls in the tag questions.

 

1 We are eating out this evening, aren't we?

☐ Rising intonation

☐ Falling intonation

2 The restaurant doesn't accept credit cards, does it?

☐ Rising intonation

☐ Falling intonation

3 My brother shouldn't receive pocket money from my parents anymore, should he?

☐ Rising intonation

☐ Falling intonation

4 Earning money is one of the most important skills for teenagers, isn't it?

☐ Rising intonation

☐ Falling intonation

5 You don't have a credit card, do you?

☐ Rising intonation

☐ Falling intonation

 

2. Phương pháp giải

Rising intonation: Ngữ điệu lên cao

Falling intonation: Ngữ điệu giảm

 

3. Lời giải chi tiết

1 We are eating out this evening, aren't we?

(Tối nay chúng ta đi ăn ngoài phải không?)

☐ Rising intonation

☑ Falling intonation

2 The restaurant doesn't accept credit cards, does it?

(Nhà hàng không chấp nhận thẻ tín dụng phải không?)

☑ Rising intonation

☐ Falling intonation

3 My brother shouldn't receive pocket money from my parents anymore, should he?

(Anh trai tôi lẽ ra không nên nhận tiền tiêu vặt của bố mẹ tôi nữa phải không?)

☐ Rising intonation

☑ Falling intonation

4 Earning money is one of the most important skills for teenagers, isn't it?

(Kiếm tiền là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của thanh thiếu niên phải không?)

☑ Rising intonation

☐ Falling intonation

5 You don't have a credit card, do you?

(Bạn không có thẻ tín dụng phải không?)

☐ Rising intonation

☑ Falling intonation

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi