2. Bài tập cuối tuần 25 - Đề 2

Đề bài

Bài 1. Điền dấu thích hợp ( >, <, = ) vào chỗ chấm:

         1,5 giờ … 1 giờ 5 phút 

         0,15 giờ  …  15 phút

         0,5 giờ … 50 phút 

         \(1\dfrac{1}{3}\) giờ … 80 phút

         30 giây … \(\dfrac{1}{2}\) phút

         \(\dfrac{3}{4}\)  phút … 75 giây

Bài 2. Tính :

a) 1 giờ 20 phút + 4 giờ 37 phút – 2 giờ 18 phút ;

b) (3 giờ 9 phút + 5 giờ 48 phút) × 4 ;

c) 5 giờ 30 phút – 2 giờ 48 phút : 4 ;

d) (9 giờ – 4 giờ 36 phút) : 8.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Một người buổi sáng làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ 45 phút, buổi chiều làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Nếu một tuần làm việc 6 ngày thì người đó làm việc bao nhiêu giờ trong một tuần?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Một bánh xe quay 75 vòng trong 45 phút. Tính thời gian để bánh xe quay được một vòng.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

- Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

- Áp dụng cách đổi một số đơn vị đo cơ bản:

1 ngày = 24 giờ ;            1 giờ = 60 phút ;            1 phút = 60 giây.

Cách giải:

Bài 2.

Phương pháp:

- Thực hiện tính tương tự như biểu thức với các số tự nhiên. 

- Áp dụng các quy tắc:

+ Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

+ Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia thì thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

a) 1 giờ 20 phút + 4 giờ 37 phút – 2 giờ 18 phút

  = 5 giờ 57 phút – 2 giờ 18 phút

  = 3 giờ 39 phút

b) (3 giờ 9 phút + 5 giờ 48 phút) × 4

  = 8 giờ 57 phút × 4

  = 32 giờ 228 phút (228 phút = 3 giờ 48 phút)

  = 35 giờ 48 phút

c) 5 giờ 30 phút – 2 giờ 48 phút : 4

  = 5 giờ 30 phút – 42 phút

  = 4 giờ 48 phút

d) (9 giờ – 4 giờ 36 phút) : 8.

  = 4 giờ 24 phút : 8

  = 33 phút

Bài 3.

Phương pháp:

- Tính thời gian làm việc buổi sáng = 11giờ 45 phút – 8 giờ.

- Tính thời gian làm việc buổi chiều = 17 giờ – 13 giờ 30 phút.

- Tính thời gian làm việc trong 1 ngày = thời gian làm việc buổi sáng + thời gian làm việc buổi chiều.

- Tính thời gian làm việc trong 1 tuần = thời gian làm việc trong 1 ngày × 6 (vì một tuần làm việc 6 ngày).

Cách giải:

Thời gian làm việc buổi sáng là :

11 giờ 45 phút – 8 giờ = 3 giờ 45 phút

Thời gian làm việc buổi chiều là:

17 giờ – 13 giờ 30 phút = 3 giờ 30 phút

Thời gian làm việc 1 ngày là:

3 giờ 45 phút + 3 giờ 30 phút = 7 giờ 15 phút

Thời gian làm việc trong một tuần là:

7 giờ 15 phút × 6 = 42 giờ 90 phút

42 giờ 90 phút = 43 giờ 30 phút

Đáp số: 43 giờ 30 phút.

Bài 4:

Phương pháp:

- Đổi 45 phút sang số đo có đơn vị là giây, lưu ý: 1 phút = 60 giây.

- Muốn tính thời gian để bánh xe quay được một vòng ta lấy thời gian bánh xe quay được 75 vòng chia cho 75.

Cách giải:

Đổi: 45 phút = 2700 giây

Thời gian để bánh xe quay được một vòng là:

2700 giây : 75 = 36 (giây)

Đáp số: 36 giây.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi