Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2

Câu 1

Từ một tấn nước mía chứa 11% saccarozơ người ta tách được 91,3 kg saccarozơ với hiệu suất h%. Hỏi h là giá trị nào trong các giá trị sau đây

A. 90%   B. 85%   C. 70%   D. 83%

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(h\%  = {{m\,{\,_{thuc\,\,te}}} \over {m\,{\,_{li\,\,thuyet}}}}.100\% \)

Lời giải chi tiết:

Khối lượng saccarozơ chứa trong 1 tấn nước mía là:

\(\eqalign{& {{1.11} \over {100}} = 0,11\,\,\tan = \,\,110kg \cr & \cr} \)

Nhưng thực tế khối lượng saccarozơ thu được là: 91,3kg

Vậy  \(h\%  = {{m\,{\,_{thực\,\,tế}}} \over {m\,{\,_{li\,\,thuyet}}}}.100\%  = {{91,3} \over {110}}.100\%  = 83\% \)

Đáp án D

Câu 2

Có ba dung dịch của các chất là glucozo, axit axetic, saccarozo. Hãy lựa chọn hai thuốc thử trong số các thuốc thử sau để phân biệt ba chất trên:

     A. Quì tím            B. Na              C. NaCl     

D. dd AgNO3 trong amoniac             E. CaCl2

Phương pháp giải:

Gợi ý: +) dùng quì tím nhận ra axit axetic

+) dd AgNOtrong amoniac   nhận ra glucozo

+) Còn lại là saccarozo

Lời giải chi tiết:

Cho quì tím vào 3 dd trên, chất nào làm quì tím hóa đỏ đó là axit axetic

Cho dd AgNOtrong amoniac vào 2 dd còn lại. Dd nào phản ứng sinh ra kim loại bạc đó là glucozo

Dd còn lại là saccarozo

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi