Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11

Đề bài

Câu 1. Cho clo tác dụng với 78 gam benzen (bột sắt làm xúc tác), thu được 78 gam clobenzen. Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Câu 2. Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg HNO3 66% và 74kg H2SO4 96%. Giả sử toluen và trinitrotoluen được tách hết khỏi hỗn hợp axit còn dư. Tính:

a) Khối lượng trinitrotoluen.

b) Khối lượng của hỗn hợp axit còn dư và thành phần của hỗn hợp đó.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Ta có: \({n_{{C_6}{H_6}}} = \dfrac{{78}}{{78}} = 1\left( {mol} \right)\)

          \({C_6}{H_6} + C{l_2} \to {C_6}{H_5}Cl + HCl\left( 1 \right)\)

                1\( \to \)                            1     (mol)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{{C_6}{H_5}Cl}} = 1\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {m_{{C_6}{H_5}Cl}}\)lí thuyết \( = 1 \times 112,5 = 112,5\left( {gam} \right)\)

Vậy hiệu suất phản ứng:

\(H = \dfrac{{78}}{{112,5}} \times 100\%  \approx 69,33\% \)

Câu 2.

Ta có: \({n_{{C_6}{H_5} - C{H_3}}} = \dfrac{{23000}}{{92}} = 250\left( {mol} \right)\)

Từ (1) \( \Rightarrow \) ntrinitro toluen = 250 (mol)

a) Khối lượng của trinitro toluen thu được:

                       \(250 \times 227 = 56750\left( {gam} \right) = 56,75\left( {kg} \right)\)

b) Khối lượng hỗn hợp axit còn dư:

                       \(\dfrac{{66}}{{100}} \times 88 - 47,25 + \dfrac{{96}}{{100}} \times 74 \)\(\,= 81,87\left( {kg} \right)\)

Thành phần của hỗn hợp còn lại là:

                       \({m_{HN{O_3}}}\) \( = \dfrac{{66}}{{100}} \times 88 - 47,25 = 10,83\left( {kg} \right)\)

Vì lượng H2SO4 không bị mất nên chính bằng lượng ban đầu:

                      \(\dfrac{{96}}{{100}} \times 74 = 71,04\left( {kg} \right)\)

Và \({m_{{H_2}O}} = \left( {88 + 74 + 23} \right)\)\(\, - \left( {56,75 + 10,83 + 71,04} \right) \)\(\,= 46,38\left( {kg} \right)\)

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi