GIẢI TOÁN 2 TẬP 1 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Ước lượng

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
TH
Bài 2
LT
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
TH
Bài 2
LT
Bài 2
Bài 3

TH

Bài 1 (trang 11 SGK Toán 2 tập 1)

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. chiếc máy bay.

Đếm: Có .?. chiếc máy bay.

Phương pháp giải:

- Tìm xem máy bay được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu chiếc máy bay.

- Đếm số máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số chiếc máy bay.

Lời giải chi tiết:

- Các chiếc máy bay được xếp thành 5 hàng.

- Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc máy bay.

- Đếm số chiếc máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục).

- Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay.

Đếm từng chiếc ta thấy có 50 chiếc máy bay.

Bài 2

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. ngôi sao.

Đếm: Có .?. ngôi sao.

Phương pháp giải:

- Tìm xem các ngôi sao được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu ngôi sao.

- Đếm số ngôi sao theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số ngôi sao.

Lời giải chi tiết:

- Các ngôi sao được xếp thành 3 nhóm.

- Mỗi nhóm có khoảng 10 ngôi sao.

- Đếm số ngôi sao theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục).

- Ước lượng: Có khoảng 30 ngôi sao.

Đếm từng ngôi sao ta thấy có 28 ngôi sao.

LT

Bài 1 (trang 12 SGK Toán 2 tập 1)

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. chiếc thuyền.

Đếm: Có .?. chiếc thuyền.

Phương pháp giải:

- Tìm xem các chiếc thuyền được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu chiếc thuyền.

- Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số chiếc thuyền.

Lời giải chi tiết:

- Các được xếp thành 4 hàng .

- Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc thuyền.

- Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục).

- Ước lượng: Có khoảng  40 chiếc thuyền.

Đếm từng chiếc thuyền ta thấy có 41 chiếc thuyền.

Bài 2

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. quả bóng.

Đếm: Có .?. quả bóng.

Phương pháp giải:

- Tìm xem các quả bóng được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu quả bóng.

- Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số quả bóng.

Lời giải chi tiết:

- Các quả bóng được xếp thành 6 nhóm.

- Mỗi nhóm có khoảng 10 quả bóng.

- Đếm số quả bóng theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục).

- Ước lượng: Có khoảng  60 quả bóng.

Đếm từng quả bóng ta thấy có 61 quả bóng.

Bài 3

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. quả bóng.

Đếm: Có .?. quả bóng.

Phương pháp giải:

- Tìm xem các quả bóng được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu quả bóng.

- Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số quả bóng.

Lời giải chi tiết:

- Các quả bóng được xếp thành 3 hàng.

- Mỗi hàng có khoảng 10 quả bóng.

- Đếm số quả bóng theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục).

- Ước lượng: Có khoảng 30 quả bóng.

Đếm từng quả bóng ta thấy có 27 quả bóng.

Fqa.vn
Bình chọn:
4.8/5 (28 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi