Video - Unit 6 - Tiếng Anh 6 - Explore English

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Before
Bài A
Bài B
After

Kakenya’s School

ABOUT THE VIDEO: Kakenya’s students enjoy their school life.

( Trường học của Kakenya: Về video: Những học sinh của Kakenya thích đời sống học đường của họ.)

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Before
Bài A
Bài B
After

Before

BEFORE YOU WATCH

Circle the correct answers. What do you already know about Kakenya’s school?

(Khoanh chọn câu trả lời đúng. Em đã biết gì về trường học của Kakenya?)

1. This school is in (Kenya / Uganda).

2. The school is for girls living in (cities/villages).

Lời giải chi tiết:

1. This school is in Kenya.

(Trường học này ở Kenya.)

2. The school is for girls living in villages.

(Trường học này dành cho các cô gái sống ở làng quê.)

Bài A

A. Check your answers to the Before You Watch questions.

(Kiểm tra câu trả lời của em cho câu hỏi ở phần Before You Watch.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài B

B. Watch the video again. Circle T for True or F for False.

(Xem lại video. Khoanh chọn T đối với câu Đúng và F đối với câu Sai.)

1. Kakenya’s students live in the school.

2. They cook their own food in school.

3. School starts at 9 o'clock.

4. They study math and geography.

T

T

T

T

F

F

F

F

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

After

AFTER YOU WATCH

Talk with a partner. How would you describe Kakenya? Do you think these girls will have a better life?

(Nói với bạn. Em sẽ mô tả Kakenya như thế nào? Em có nghĩ những cô gái này sẽ có cuộc sống tốt hơn không?

Lời giải chi tiết:

Kakenya is a kind woman. She is also ambitious when she opens her own school for girls in the villages to educate them and help them have a better life. I think these girls will have a better life because they have knowledge and they can control the way they live.

Tạm dịch:

Kakenya là một phụ nữ tốt bụng. Cô cũng có hoài bão khi mở trường học riêng cho nữ sinh trong làng để giáo dục họ và giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Tôi nghĩ những cô gái này sẽ có cuộc sống tốt hơn vì họ có kiến thức và họ có thể làm chủ cuộc sống của mình.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi