Ngữ âm: Trọng âm từ có 2, 3 âm tiết - Starter Unit - Tiếng Anh 6 - Friends plus

 1. Trọng âm là gì?

 - Trọng âm chính là âm tiết được nhấn rõ nhất trong từ (cao hơn, to hơn, hoặc dài hơn, hoặc kết hợp). Mỗi từ chỉ có 1 trọng âm chính, các âm tiết còn lại được làm mờ đi, nhỏ hơn, ngắn hơn.

Ví dụ: Từ neccessary có trọng âm chính rơi vào âm tiết số 1: NE- cess- a-  ry / ˈnɛsəˌsɛri/ 

Từ necessity (sự cần thiết) có trọng âm rơi vào âm tiết số 2: ne-CESS-i-ty  /nəˈsesəti/     

- Khi tra từ điển, trọng âm chính của từ được biểu hiện bằng dấu ˈ được đặt ở phía trước âm tiết được nhấn, ví dụ, với từ “necessary”, trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu tiên, dấu ˈ được đặt ở trước trọng âm chính /ˈnɛ/.

2. Trọng âm từ có 2 âm tiết

Quy tắc chung nhấn trọng âm của từ có hai âm tiết.

- Nếu từ đó là danh từ hoặc tính từ: Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: BEtter, SISter, CIRcle, PERson, EARly, HAppy, SERvice.

- Nếu từ đó là động từ: Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: inVEST, colLECT, conNECT.

3. Trọng âm từ có 3 âm tiết

Quy tắc nhấn trọng âm đối với những từ có 3 âm tiết

a. Đối với động từ và tính từ

- Trọng âm rơi vào âm tiết cuối khi:

+ Âm tiết cuối có nguyên âm đôi.

Ví dụ: entertain/entəˈteɪn/; volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/

+ Âm tiết cuối có nguyên âm dài.

Ví dụ: introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/

+ Âm tiết cuối kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm.

Ví dụ: correspond/ˌkɒrəˈspɒnd/; comprehend/ˌkɒmprɪˈhend/

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi: Âm tiết cuối có 1 nguyên âm ngắn và kết thúc bằng một phụ âm.

Ví dụ: establish/ɪˈstæblɪʃ/; exhibit/ɪɡˈzɪbɪt/

- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi: Âm tiết đầu và âm tiết giữa có nguyên âm ngắn.

Ví dụ: similar/ˈsɪmələr/

- Lưu ý: Những từ tận cùng đuôi –ate, -ise; -ice thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

 

b. Đối với danh từ

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi:

+ Âm tiết cuối có nguyên âm ngắn mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài.

Ví dụ: pagoda/pəˈɡəʊdə/; banana/bəˈnɑːnə/

+ Âm tiết cuối có nguyên âm /əʊ/ mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài.

Ex: potato/pəˈteɪtəʊ/; kimono/kɪˈməʊnəʊ/

- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi: Âm tiết thứ hai và âm tiết cuối có một nguyên âm ngắn.

Ví dụ: family /'fæmili/; cinema/ˈsɪnəmə/

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi