3. Unit 2. I have got a doll.

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Lesson 1 Bài 1
Lesson 1 Bài 2
Lesson 1 Bài 3
Lesson 1 Bài 4
Lesson 2 Bài 1
Lesson 2 Bài 2
Lesson 2 Bài 3
Lesson 2 Bài 4
Lesson 3 Bài 1
Lesson 3 Bài 2
Lesson 3 Bài 3
Lesson 3 Bài 4
Phonics Bài 1
Phonics Bài 2
Learn more Bài 1
Learn more Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Lesson 1 Bài 1
Lesson 1 Bài 2
Lesson 1 Bài 3
Lesson 1 Bài 4
Lesson 2 Bài 1
Lesson 2 Bài 2
Lesson 2 Bài 3
Lesson 2 Bài 4
Lesson 3 Bài 1
Lesson 3 Bài 2
Lesson 3 Bài 3
Lesson 3 Bài 4
Phonics Bài 1
Phonics Bài 2
Learn more Bài 1
Learn more Bài 2

Lesson 1 Bài 1

1: Find and circle.

(Tìm và khoanh.)

Phương pháp giải:

Ball: quả bóng

Plane: máy bay

Car: xe ô tô con

Train: tàu

Lời giải chi tiết:

Lesson 1 Bài 2

2: Read and tick or cross.

(Đọc và tích hoặc đánh dấu nhân.)

Phương pháp giải:

Nắm được các đồ chơi bằng tiếng anh.

Ball: quả bóng

Plane: máy bay

Car: xe ô tô con

Train: tàu

Doll: con búp bê

Lời giải chi tiết:

a. This is his train. (Đây là tàu hỏa của anh ấy.)

b. That is her ball ( Kia là quả bóng của cô ấy.)

c. That is his plane. (Kia là máy bay của anh ấy.)

d. This is her doll. ( Đây là con búp bê của cô ấy.)

e.This is his car(Đây là ô tô của anh ấy.)

Lesson 1 Bài 3

3: Listen and number.

( Nghe và điền số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. That is his train. (Kia là tàu hỏa của anh ấy.)

2. This is my doll. (Đây là con búp bê của tôi.)

3. This is his plane. (Đây là chiếc máy bay của anh ấy.)

4. This is my ball. (Đây là quả bóng của tôi.)

5. That is his car. (Kia là ô tô của anh ấy.)

Lời giải chi tiết:

Lesson 1 Bài 4

4: Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Phương pháp giải:

Nắm được các đồ chơi bằng tiếng anh.

Lời giải chi tiết:

a. This is my car. (Đây là ô tô của tôi.) 

b. That is her ball.(Kia là quả bóng của cô ấy.)

c. That is his train.(Kia là tàu của anh ấy.)

d. This is my doll.(Đây là con búp bê của tôi.)

e.That is her plane.( Kia là máy bay của cô ấy.)

Lesson 2 Bài 1

1: Colour.

(Tô màu.)

Phương pháp giải:

a. balloon - red (bóng bay - màu đỏ) 

b. boat - yellow (cái thuyền - màu vàng) 

c. tesy bear - brown (gấu bông - màu nâu) 

d. helicopter - blue (máy bay trực thăng - màu xanh dương) 

Lời giải chi tiết:

Lesson 2 Bài 2

2: Read and draw the toys Grace has got.

( Đọc và vẽ đồ chơi mà Grace có.)

Phương pháp giải:

Nắm được các đồ chơi bằng tiếng anh.

Lời giải chi tiết:

I have got a helicopter. (Tôi có một máy bay trực thăng.)

I have got three balloons. (Tôi có 3 quả bóng.)

I haven’t got any teddy bears. (Tôi không có con gấu bông nào.)

Lesson 2 Bài 3

3: Listen and match.

( Nghe và nối.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. My name’s May. I have got three balloons.

 ( Tên tôi là May. Tôi có 3 quả bóng bay.)

b. My name’s David. I haven’t got any planes. I have got a helicopter.

(Tôi tên là David. Tôi không có máy bay. Tôi có máy bay trực thăng.)

c. My name’s Sam. I have got a plane. I haven’t got any boats.

(Tôi tên là Sam. Tôi có máy bay. Tôi không có thuyền.)

d. My name's Sue. I have got a balloon and a teddy bear. 

(Tôi tên là Sue. Tôi có một quả bóng ba và một con gấu bông.) 

Lời giải chi tiết:

Lesson 2 Bài 4

4: Read and circle.

(Đọc và khoanh.)

Phương pháp giải:

a. I have got a train. (Tôi có một chiếc tàu hỏa.) 

b. I haven’t got any balloon. (Tôi không có quả bóng nào.) 

c. I have a two dolls. (Tôi có hai con búp bê.) 

d. I haven’t got any helicopters. (Tôi không có chiếc trực thăng nào cả.) 

e. I have got a teddy bear and a boat. (Tôi có một con gấu bông và một người máy.)

Lời giải chi tiết:

a. Tommy

b. Tommy                

c. Lucy                

d. Lucy                 

e. Tommy

Lesson 3 Bài 1

1: Read and circle.

( Đọc và khoanh.)

Phương pháp giải:

Car: xe ô tô con

Bike: xe đạp

Board game: trò chơi dạng bảng

Helicopter: máy bay trực thăng

Lời giải chi tiết:

Lesson 3 Bài 2

2: Imagine you are Rita. Write the answers.

( Hãy tưởng tượng bạn là Rita. Viết câu trả lời.)

Lời giải chi tiết:

a. Have you got a ball? (Bạn có quả bóng nào không?)

   Yes, I have. (Mình có.) 

b. Have you got a bike? ( Bạn có 1 chiếc xe đạp không?)

   No, I haven’t. (Không, tôi không có.)

c. Have you got a doll? ( Bạn có 1 con búp bê không?)

   No, I haven’t.(Không, tôi không có.)

d. Have you got a board game? ( Bạn có 1 bộ trò chơi bàn cờ không?)

   Yes, I have. (Có, tôi có.)

Lesson 3 Bài 3

3: Listen and tick.

(Nghe và tích.)


Phương pháp giải:

Nắm được các đồ chơi bằng tiếng anh.

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

a. That is her doll. It's nice. (Kia là con búp bê của cô ấy. Nó thật đẹp.)

b. Have you got a train? (Bạn có có 1 chiếc tàu không?)

   No I haven’t. I have got a car. (Không.Tôi có 1 chiếc ô tô.)

c. Have you got a boat?(Bạn có 1 chiếc thuyền không?)

   No, I haven’t. I have got a board game.(Không. Tôi có một bộ  trò chơi bàn cờ.)

d. Have you got a balloon? (Bạn có 1 quả bóng bay phải không?)

    Yes, I have. (Tôi có.)

Lesson 3 Bài 4

4: Complete the questions. Answer about yourself.

( Hoàn thành câu hỏi. Viết câu trả lời của bạn.)

Lời giải chi tiết:

a. Have you got a balloon? (Bạn có quả bóng bay nào không?)

    Yes, I have. (Tôi có.) 

b. Have you got a teddy bear? ( Bạn có 1 con gấu bông không?)

   Yes, I have. (Tôi có.)

c. Have you got a bike? ( Bạn có một chiếc xe đạp đúng không?)

   No, I haven’t. (Tôi không)

d. Have you got a board game? (Bạn có một bộ trò chơi bàn cờ phải không?)

   Yes, I have.(Tôi có.)

e. Have you got a train?(Bạn có tàu phải không?)

   Yes, I have.(Tôi có.)

Phonics Bài 1

1: Listen and find the odd one out. Circle.

( Nghe và tìm cái khác với cái còn lại. Khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

b. /ɔɪ/ /ɔɪ/      brother (anh/em trai)     boy (con trai)            toy (đồ chơi)

c. /eə//eə/      share (chia sẻ)               mother (mẹ)           teddy bear (gấu bông)

Lời giải chi tiết:

Phonics Bài 2

2: Listen, circle and match.

(Nghe, khoanh và nối.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

b. /eə/         teddy bear  (gấu bông)

c. /ɔɪ/         boy (con trai)

Lời giải chi tiết:

Learn more Bài 1

1: Read and match.

(Đọc và nối.)

Phương pháp giải:

Bottle: chia

Plastic bag: túi bóng

Plastic straw:  ống hút nhựa

Cloth bag: túi vải

Bamboo straw: ống hút tre

Lời giải chi tiết:

Learn more Bài 2

2: Put the activities into the correct column.

(Hãy đặt các hành động vào đúng cột.)

Phương pháp giải:

use plastic straws: dùng ống hút nhựa

use plastic straws: dùng ống hút tre

share old toys: quyên góp đồ chơi cũ

throw old toys away: vứt đồ chơi cũ

use plastic bags: sử dụng túi bóng

use cloth bags: sử dụng túi vải

Lời giải chi tiết:

Do (Nên làm)

Don’t (Không nên làm)

Use bamboo straws (Dùng ống hút tre)Use plastic straws (Dùng ống hút nhựa)
Share old toys (Chia sẻ những đồ chơi cũ)Throw old toys (Vứt những đồ chơi cũ)
Use cloth bags (Dùng túi vải)Use plastic bags (Dùng túi nhựa)
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi