/

/

THÔNG BÁO TRÚNG THƯỞNG - VÒNG QUAY MAY MẮN ĐỢT 2

Admin FQA

03/04/2024, 18:56

2201

Trong suốt tuần vừa qua, FQA ghi nhận sự tích cực tham gia của các bạn đã hăng hái thực hiện các nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra để nhanh chóng mang lại cho mình những “lượt quay” may mắn. Dưới đây là danh sách các bạn nhận được quà của ngày 24/03/2024 - 27/03/2024.

1. Ngày 24/03/2024

STT

Thời gian quay thưởng

ID 

người dùng

Tên người dùng

Quà trúng

1

24/03/2024 07:50:40

5217285

Lê Xuân Bắc

Voucher 10k

2

24/03/2024 07:41:13

5142815

Liên Giao

Voucher 10k

3

24/03/2024 07:25:32

5215985

manh tien

Voucher 10k

4

24/03/2024 07:25:22

5219775

miryna

Voucher 10k

5

24/03/2024 07:22:00

5192642

Lê Quỳnh

Voucher 10k

6

24/03/2024 07:09:27

5218887

retasiuy

Voucher 10k

7

24/03/2024 06:17:01

5038465

Minh Nguyễn

Voucher 10k

8

24/03/2024 05:49:01

5031419

Ravenclaw Henry Wright

Voucher 10k

9

24/03/2024 00:30:19

5219758

Huy Phạm

Voucher 10k

10

24/03/2024 00:17:41

5107023

Hải Đăng 7A1 Hà

Voucher 10k

11

24/03/2024 06:42:51

5219650

thúy hằng

Thẻ cào 10k

12

24/03/2024 06:30:38

5071984

Yuuki Izumi

Thẻ cào 10k

13

24/03/2024 04:53:23

5218453

nhatminh nguyen

Thẻ cào 10k

14

24/03/2024 00:46:46

5217342

Châm Bảo

Thẻ cào 10k

15

24/03/2024 00:16:25

5151707

Trương Thảo Nhi

Thẻ cào 10k

16

24/03/2024 06:00:39

5126566

Bùi Đức Duy

Voucher 30k

17

24/03/2024 00:13:30

5194046

Đinh Hương Lan

Voucher 30k

18

24/03/2024 06:30:21

5219770

Hoàn Hoàng

Thẻ cào 30k

19

24/03/2024 04:38:51

5155094

Anh Nguyễn Tâm

Thẻ cào 30k

20

24/03/2024 07:09:32

5083258

Phạm Xuân Trường

Voucher 50K

21

24/03/2024 07:03:30

5069733

choco_hdc

Thẻ cào 50k

22

24/03/2024 07:18:39

5203188

Oanh Nguyễn

Thẻ cào 100k

23

24/03/2024 06:42:35

5219650

thúy hằng

Voucher 100k

2. Ngày 25/03/2024

STT

Thời gian quay thưởng

ID 

người dùng

Tên người dùng

Quà trúng

1

25/03/2024 10:42:32

5198597

260509

Voucher 10k

2

25/03/2024 10:35:19

5198338

Ng Thi Thuy An

Voucher 10k

3

25/03/2024 10:04:59

5059018

vi Huỳnh

Voucher 10k

4

25/03/2024 10:01:47

5059018

vi Huỳnh

Voucher 10k

5

25/03/2024 10:01:24

5219618

Bùi Bảo Khang

Voucher 10k

6

25/03/2024 09:54:09

5173672

Nguyễn thăng long

Voucher 100k

7

25/03/2024 09:45:25

5134915

Gia Hân Nguyễn

Voucher 10k

8

25/03/2024 09:41:42

5159314

đào thảo

Voucher 10k

9

25/03/2024 09:40:48

5000182

Lê Táo

Voucher 10k

10

25/03/2024 09:40:28

5000182

Lê Táo

Voucher 10k

11

25/03/2024 09:28:05

5020813

My Vũ Thị Chà

Voucher 10k

12

25/03/2024 09:24:44

5024560

võ kim hồng phong

Voucher 10k

13

25/03/2024 09:18:16

5219380

Phan Chí Kiên

Voucher 10k

14

25/03/2024 09:16:30

5190853

lieuhoai

Voucher 10k

15

25/03/2024 08:57:05

5160241

Phú An

Voucher 10k

16

25/03/2024 08:36:13

5218340

Mạnh Hưng lớp Nguyễn

Voucher 10k

17

25/03/2024 07:35:21

5144974

huong tran

Voucher 10k

18

25/03/2024 07:13:45

5218591

Hoàng Quân

Voucher 10k

19

25/03/2024 07:09:22

5107023

Hải Đăng 7A1 Hà

Voucher 10k

20

25/03/2024 07:01:12

5152422

Nguyễn Viết Bảo Nhân6d

Voucher 10k

21

25/03/2024 06:51:11

5183859

Bùi Ngọc Diễm

Voucher 10k

22

25/03/2024 06:47:52

5045803

minhthu_

Voucher 10k

23

25/03/2024 06:29:52

5218247

Ánh Ngà Đỗ

Voucher 50K

24

25/03/2024 06:07:58

5218449

trần Bảo

Voucher 50K

25

25/03/2024 06:06:52

5174827

K' Susu

Voucher 50K

26

25/03/2024 06:05:56

5172726

Luffy

Voucher 10k

27

25/03/2024 06:04:35

5174827

K' Susu

Voucher 10k

28

25/03/2024 05:50:15

5144145

Bum Bum

Voucher 10k

29

25/03/2024 05:47:52

5219818

Nguyễn Hiếu An

Thẻ cào 10k

30

25/03/2024 05:25:46

5201008

Huyền Nguyễn Thu

Thẻ cào 10k

31

25/03/2024 05:24:09

5189471

Anh Minh

Thẻ cào 30k

32

25/03/2024 05:23:29

5187166

hpnp

Thẻ cào 30k

33

25/03/2024 05:15:11

5220533

thịnh đinh gia

Voucher 10k

34

25/03/2024 05:14:38

5220316

Moon8484

Voucher 10k

35

25/03/2024 04:56:25

5217874

Corrupted Timeline

 

Voucher 10k

36

25/03/2024 04:53:49

5220532

ndk210

Thẻ cào 10k

37

25/03/2024 04:53:39

5150418

Trần Ngọc Nhung

Thẻ cào 30k

38

25/03/2024 04:46:34

5219775

miryna

Thẻ cào 10k

39

25/03/2024 04:40:56

5220530

ttruc210

Thẻ cào 10k

40

25/03/2024 04:35:11

5219250

trhyuc

Voucher 30k

41

25/03/2024 04:31:16

5218887

retasiuy

Thẻ cào 100k

42

25/03/2024 04:29:03

5069733

choco_hdc

Thẻ cào 10k

43

25/03/2024 04:26:52

5054337

ngquynhh

Thẻ cào 50k

44

25/03/2024 04:24:44

5219868

디엠퀸

Voucher 30k

45

25/03/2024 04:22:32

5219868

디엠퀸

Voucher 30k

46

25/03/2024 04:21:49

5148799

Tuyết Lan Võ Thị

Thẻ cào 10k

47

25/03/2024 04:21:42

5218905

qiuanhhh

Voucher 10k

48

25/03/2024 04:21:06

5219775

miryna

Voucher 10k

49

25/03/2024 04:19:22

5218887

retasiuy

Thẻ cào 50k

50

25/03/2024 04:17:26

5218447

ghuiotsd

Thẻ cào 10k

51

25/03/2024 04:16:32

5054337

ngquynhh

Voucher 10k

52

25/03/2024 04:15:38

5069733

choco_hdc

Thẻ cào 10k

53

25/03/2024 04:09:19

5193921

Minh Hằng

Voucher 30k

54

25/03/2024 04:08:27

5193921

Minh Hằng

Thẻ cào 30k

55

25/03/2024 04:08:05

5193921

Minh Hằng

Voucher 30k

56

25/03/2024 03:35:48

5050611

yoongi93

Voucher 30k

57

25/03/2024 02:06:25

5201171

Kiều Minh Sang

Thẻ cào 10k

58

25/03/2024 02:04:16

5141081

Kiều Bảo Trâm

Thẻ cào 30k

59

25/03/2024 01:59:07

5024577

LNTMinh

Thẻ cào 30k

60

25/03/2024 00:51:35

5220522

Nguyễn Văn Mạnh Kiên

Thẻ cào 50k

61

25/03/2024 00:49:15

5132233

Lê Thọ Tiến

Thẻ cào 10k

62

25/03/2024 00:24:34

5220515

Dangtien018

Voucher 10k

63

25/03/2024 00:18:34

5220515

Dangtien018

Thẻ cào 10k

 

3. Ngày 26/03/2024

STT

Thời gian quay thưởng

ID 

người dùng

Tên người dùng

Quà trúng

1

26/03/2024 10:40:14

5218340

Mạnh Hưng lớp Nguyễn

Voucher 10k

2

26/03/2024 10:12:27

5130606

Hồng Thắm

Voucher 10k

3

26/03/2024 10:09:04

5124618

min kem

Voucher 10k

4

26/03/2024 10:03:19

5203188

Oanh Nguyễn

Voucher 10k

5

26/03/2024 09:38:13

5175082

Ruby

Voucher 10k

6

26/03/2024 09:27:27

5215922

giolangdu

Voucher 10k

7

26/03/2024 09:07:54

5216954

djdjfb

Voucher 10k

8

26/03/2024 08:59:13

5140487

tuithanki

Voucher 10k

9

26/03/2024 08:54:24

5130817

dannynek

Voucher 10k

10

26/03/2024 08:46:39

5220626

châu minh

Voucher 10k

11

26/03/2024 08:44:48

5136074

Mai Sâm

Voucher 10k

12

26/03/2024 08:43:59

5130911

Hà Phương Vũ

Voucher 10k

13

26/03/2024 08:38:15

5220896

Bảo Trân

Voucher 10k

14

26/03/2024 08:09:42

5220651

Khánh Huy

Voucher 10k

15

26/03/2024 08:06:35

5139576

cuti

Voucher 10k

16

26/03/2024 07:07:33

5084759

bongcute

Voucher 10k

17

26/03/2024 06:46:52

5190227

Như Ýy

Voucher 10k

18

26/03/2024 06:45:41

5154585

nguyenthanh2 (nguyenthanh1)

Voucher 10k

19

26/03/2024 06:45:24

5154585

nguyenthanh2 (nguyenthanh1)

Voucher 10k

20

26/03/2024 06:39:25

5202671

Lê Thanh Thảo

Thẻ cào 30k

21

26/03/2024 06:29:35

5120095

NGUYÊN Hoàng

Voucher 10k

22

26/03/2024 06:20:24

5196905

Vũ Sỹ Thái Hoà

Voucher 10k

23

26/03/2024 06:18:16

5059356

Thu Thủy

Thẻ cào 10k

24

26/03/2024 06:18:09

5086486

vandt89

Thẻ cào 30k

25

26/03/2024 06:05:28

5187865

Anh Thư Trần

Voucher 10k

26

26/03/2024 06:03:56

5059356

Thu Thủy

Thẻ cào 10k

27

26/03/2024 06:00:28

5168698

Hồ Thị Hương Trà

Voucher 10k

28

26/03/2024 05:59:31

5216389

Googol

Thẻ cào 100k

29

26/03/2024 05:57:11

5168698

Hồ Thị Hương Trà

Thẻ cào 10k

30

26/03/2024 05:46:50

5187106

cẩm trúc 

Thẻ cào 10k

31

26/03/2024 05:43:07

5216235

Đạt Trần Quang

Thẻ cào 10k

32

26/03/2024 05:41:37

5192187

Kiralor

Voucher 10k

33

26/03/2024 05:39:47

5216235

Đạt Trần Quang

Voucher 10k

34

26/03/2024 05:38:59

5216235

Đạt Trần Quang

Voucher 10k

35

26/03/2024 05:37:54

5072036

Shikimori

Voucher 10k

36

26/03/2024 05:30:27

5221259

Trần Bảo

Thẻ cào 30k

37

26/03/2024 05:28:09

5221258

Nhi Lục thị

Thẻ cào 10k

38

26/03/2024 05:21:23

5157352

Hoseki

Thẻ cào 10k

39

26/03/2024 05:20:04

5221166

duong hải

Voucher 10k

40

26/03/2024 05:17:28

5051872

Carottomat

Thẻ cào 30k

41

26/03/2024 05:15:55

5221256

Hohi Hâhh

Thẻ cào 30k

42

26/03/2024 05:15:52

5216389

Googol

Voucher 10k

43

26/03/2024 05:03:52

5221254

ngocthong1911

Voucher 10k

44

26/03/2024 04:59:43

5050611

yoongi93

Voucher 10k

45

26/03/2024 04:58:10

5221163

yeumycute

Voucher 10k

46

26/03/2024 04:55:14

5221163

yeumycute

Voucher 30k

47

26/03/2024 04:27:29

5218905

qiuanhhh

Voucher 50K

48

26/03/2024 04:24:44

5219775

miryna

Voucher 100k

49

26/03/2024 04:18:52

5219868

디엠퀸

Voucher 30k

50

26/03/2024 04:17:25

5218887

retasiuy

Voucher 50K

51

26/03/2024 04:16:33

5069733

choco_hdc

Voucher 30k

52

26/03/2024 04:13:59

5045884

Hà My Hoàng Nguyễn

Voucher 50K

53

26/03/2024 04:13:32

5045884

Hà My Hoàng Nguyễn

Thẻ cào 10k

54

26/03/2024 03:39:54

5221246

huy quach

Thẻ cào 10k

55

26/03/2024 01:24:33

5132233

Lê Thọ Tiến

Thẻ cào 10k

56

26/03/2024 01:19:30

5023578

Iamtrinh

Thẻ cào 10k

57

26/03/2024 01:15:20

5023578

11c1 Trương Đình Trinh

Thẻ cào 30k

58

26/03/2024 00:37:51

5166603

Huyền Trang

Thẻ cào 10k

59

26/03/2024 00:35:57

5111572

Linh Nhi

Thẻ cào 50k

60

26/03/2024 00:35:39

5111572

Linh Nhi

Thẻ cào 50k

61

26/03/2024 00:34:51

5166603

Huyền Trang

Thẻ cào 50k

62

26/03/2024 00:34:18

5137836

Hai Hoang Trung

Voucher 30k

63

26/03/2024 00:23:10

5091154

Phạm An HThơ

Voucher 30k

 

4. Ngày 27/03/2024

STT

Thời gian quay thưởng

ID 

người dùng

Tên người dùng

Quà trúng

1

27/03/2024 12:42:01

5035057

Ly sợ yêu

Máy tính Casio fx580VN

2

27/03/2024 11:59:21

5075509

Maris Vũ

Voucher 10k

3

27/03/2024 11:57:08

5026362

Đào minh trí

Voucher 10k

4

27/03/2024 11:55:40

5179456

Người Bí Ẩn

Voucher 10k

5

27/03/2024 11:37:35

5222304

Huyen Dau

Voucher 10k

6

27/03/2024 11:19:55

5034456

いかれた女の子

Voucher 10k

7

27/03/2024 11:05:30

5000018

Micoem

Voucher 10k

8

27/03/2024 10:49:40

5222276

cuduoctvt

Voucher 10k

9

27/03/2024 10:46:20

5130700

jasmine+jang

Voucher 10k

10

27/03/2024 10:41:56

5000019

Miles

Voucher 10k

11

27/03/2024 10:40:09

5000019

Miles

Voucher 10k

12

27/03/2024 10:33:04

5219963

Hoàng Minh Nguyễn

Voucher 10k

13

27/03/2024 09:51:21

5220587

Huy Quách

Voucher 10k

14

27/03/2024 09:36:28

5193128

Đỗ Ngọc Linh

Thẻ cào 30k

15

27/03/2024 09:17:46

5221166

duong hải

Voucher 10k

16

27/03/2024 09:16:20

5172726

Luffy

Voucher 10k

17

27/03/2024 09:02:57

5139576

cuti

Voucher 10k

18

27/03/2024 08:51:56

5187324

Vanviet Nguyen

Voucher 10k

19

27/03/2024 08:47:58

5024895

MIN

Voucher 10k

20

27/03/2024 07:55:19

5222188

Huy Hạ

Voucher 10k

21

27/03/2024 07:41:21

5174264

Dungg

Thẻ cào 10k

22

27/03/2024 06:49:09

5202671

Lê Thanh Thảo

Voucher 10k

23

27/03/2024 06:48:46

5202671

Lê Thanh Thảo

Voucher 10k

24

27/03/2024 06:45:13

5196442

Quốc Khánh Lê

Voucher 10k

25

27/03/2024 06:31:41

5039212

Đỗ Phương Thanh

Thẻ cào 30k

26

27/03/2024 06:30:00

5120095

NGUYÊN Hoàng

Voucher 10k

27

27/03/2024 06:27:49

5140487

tuithanki

Thẻ cào 10k

28

27/03/2024 06:26:33

5222018

Đặng Ngọc Thái

Thẻ cào 10k

29

27/03/2024 06:26:17

5140487

tuithanki

Thẻ cào 30k

30

27/03/2024 06:24:55

5058370

Người Tối Cổ

Thẻ cào 30k

31

27/03/2024 06:24:11

5058370

Người Tối Cổ

Thẻ cào 100k

32

27/03/2024 06:17:07

5063420

Hoài Uyên Nguyễn Thị

Thẻ cào 10k

33

27/03/2024 06:16:01

5088524

Như Quỳnh

Voucher 10k

34

27/03/2024 06:02:21

5222158

Hue Nguyen

Thẻ cào 10k

35

27/03/2024 06:01:04

5221103

Hương Phạm thị

Voucher 10k

36

27/03/2024 05:58:25

5039975

HVT

Thẻ cào 30k

37

27/03/2024 05:55:52

5189082

Ngọc Diệp

Voucher 10k

38

27/03/2024 05:50:08

5172475

huwng123456789

Thẻ cào 10k

39

27/03/2024 05:47:29

5189082

Ngọc Diệp

Thẻ cào 10k

40

27/03/2024 05:44:09

5168698

Hồ Thị Hương Trà

Voucher 10k

41

27/03/2024 05:43:15

5072036

Batman

Voucher 10k

42

27/03/2024 05:35:47

5187865

Anh Thư Trần

Voucher 30k

43

27/03/2024 05:34:57

5201803

vinh lê

Thẻ cào 30k

44

27/03/2024 05:22:52

5221163

Maria 

Voucher 50K

45

27/03/2024 05:22:31

5091143

(/o^O)/

Voucher 10k

46

27/03/2024 05:16:49

5218273

Hellokityxidda

Voucher 30k

47

27/03/2024 05:14:35

5177678

Tạ Thị Hà Vy

Voucher 30k

48

27/03/2024 05:13:51

5079110

yameyane

Voucher 30k

49

27/03/2024 04:53:33

5221163

Maria 

Voucher 30k

50

27/03/2024 04:42:31

5053499

Geniver

Voucher 10k

51

27/03/2024 04:29:22

5060084

Nguyệt Hoàng

Thẻ cào 10k

52

27/03/2024 04:24:07

5218447

ghuiotsd

Voucher 10k

53

27/03/2024 04:22:00

5054337

ngquynhh

Thẻ cào 50k

54

27/03/2024 04:19:43

5222141

Đặc Cầu

Thẻ cào 10k

55

27/03/2024 01:27:59

5151017

Nguyễn Quý

Thẻ cào 10k

56

27/03/2024 00:40:45

5125950

Chíp

Voucher 30k

57

27/03/2024 00:32:34

5220721

Vân Anh Nguyễn

Voucher 50K

 

Còn rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ các bạn, cùng tham gia rinh quà tại đây nào.

FQA cập nhật liên tục danh sách trúng thưởng, cùng theo dõi nhé!

Bên cạnh đó, đối với nhiệm vụ đặt câu hỏi Lịch sử, FQA mong muốn nội dung câu hỏi sẽ chất lượng và ý nghĩa hơn nhằm giúp cho cộng đồng chúng ta có một nguồn tài nguyên học tập tốt nhất.

Cuối cùng, để chương trình diễn ra suôn sẻ, các bạn lưu ý những thông tin sau đây về vòng quay để tránh mất cơ hội nhận thưởng của mình, cụ thể:

- Những thành viên đã quay được các phần thường, vui lòng thực hiện đầy đủ các bước sau:

+ Điền đầy đủ thông tin trên profile: email, số điện thoại, tên ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản.

+ Chủ động liên hệ qua Fanpage: https://www.facebook.com/fqa.official

- Thời gian nhận thưởng: trong vòng 7 ngày, kể từ ngày trúng thưởng.

Bình luận (6)
Bạn cần đăng nhập để bình luận

ko tên

thèm vào

thumb up

1

thumb down

0

Nguyễn Ngọc Huy

sắp có 7 lượt quay, mong fqa cho mình trúng cái laptop :)

thumb up

1

thumb down

1

Monkey.D.Luffy

=)))))

thumb up

1

thumb down

0

nguyenthanh2 (nguyenthanh1)😁✌🤞

:)))

thumb up

0

thumb down

0

~chuche~

oki

thumb up

1

thumb down

0

LNTMinh

cảm ơn fqa

thumb up

0

thumb down

0

Bài viết liên quan
new
Danh sách nhận thưởng BXH tháng 4 Fqa.vn

Chúc mừng các thành viên đã tích cực tham gia và đóng góp xây dựng cộng đồng hỏi đáp FQA.vn trong tháng 4 vừa qua! Dưới đây là danh sách nhận quà dựa trên chất lượng câu hỏi và câu trả lời của từng thành viên, các bạn theo dõi nhé!

Admin FQA

10/05/2024

new
Danh sách nhận thưởng BXH tháng 3 Fqa.vn

Chúc mừng các thành viên đã tích cực tham gia và đóng góp xây dựng cộng đồng hỏi đáp FQA.vn trong tháng 3 vừa qua! Dưới đây là danh sách nhận quà dựa trên chất lượng câu hỏi và câu trả lời của từng thành viên, các bạn theo dõi nhé!

Admin FQA

11/04/2024

new
Slay là gì? Tổng hợp kiến thức về Slay khiến genz cực mê

Khi bạn lướt trang mạng xã hội như TikTok hay Instagram, chắc hẳn bạn sẽ thường gặp nhiều bình luận như "Slay quá", "Chị ta Slay",... nhưng có thể bạn không biết ý nghĩa của từ này là gì? Trong bài viết này, FQA sẽ giải thích ý nghĩa của "Slay" để giúp bạn hiểu thêm về cách sử dụng từ này trong thế hệ Gen Z nhé!

Admin FQA

02/04/2024

new
THÔNG BÁO TRÚNG THƯỞNG - VÒNG QUAY MAY MẮN ĐỢT 1

Trong suốt tuần vừa qua, FQA ghi nhận sự tích cực tham gia của các bạn đã hăng hái thực hiện các nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra để nhanh chóng mang lại cho mình những “lượt quay” may mắn. Dưới đây là danh sách các bạn nhận được quà của ngày 21/03/2024 - 23/03/2024. FQA sẽ liên tục cập nhật danh sách trúng thưởng qua từng ngày, các bạn nhớ theo dõi nhé!

Admin FQA

29/03/2024

new
VÒNG QUAY MAY MẮN CÙNG FQA

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân ta phải biết sử ta / Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Việc hiểu biết rõ lịch sử là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của mỗi quốc gia, cũng như trong xây dựng, bồi dưỡng nhân cách của mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ học sinh chúng ta. Vì vậy, nhân cơ hội phát triển cộng đồng học tập cũng như mong muốn các bạn thi đua tích cực, nâng tầm hiểu biết của mình về môn Lịch Sử, FQA xin thông báo hệ thống triển khai “Vòng quay may mắn” tới các bạn.

Admin FQA

21/03/2024

new
VIDEO TỔNG HỢP KIẾN THỨC CUỐI HỌC KÌ 2 CÁC MÔN TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12

Kì thi cuối học kì 2 đang đến gần, các bạn đã sẵn sàng chinh phục thử thách này? FQA thấu hiểu rằng ôn tập hiệu quả là chìa khóa giúp học sinh tự tin bước vào kì thi. Vì vậy, FQA mang đến Video tổng hợp kiến thức cuối học kì 2 các môn từ lớp 1 đến lớp 12. Bài giảng ôn luyện với nội dung tóm tắt kiến thức trọng tâm, hình ảnh minh họa bắt mắt sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập nhanh chóng, hiệu quả; dễ dàng ghi nhớ kiến thức, tăng hứng thú học tập. Ngoài ra, với đề cương chi tiết bám sát chương trình học tập trên lớp bao gồm kiến thức lí thuyết, dạng bài thường gặp, câu hỏi ôn luyện sẽ giúp các bạn ôn tập toàn diện và nắm vững phương pháp làm bài. FQA mong rằng, đây chính là tài liệu học tập cần thiết, đồng hành và giúp các bạn đạt được điểm số cao nhất trong những kì thi sắp tới.

Admin FQA

18/03/2024

FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi