/

/

[Toán 4] Mẹo rút gọn phân số lớp 4 cực nhanh và chuẩn xác

Admin FQA

26/12/2022, 21:08

23318

Bỏ túi ngay mẹo rút gọn phân số lớp 4 cực nhanh và hiệu quả với cách được Admin chia sẻ trong bài viết dưới đây. Thông qua đó các em có thể giải bài tập rút gọn phân số nhanh, chính xác.

Muốn rút gọn phân số, trước hết các em phải hiểu thế nào là phân số tối giản. Phân số tối giản là phân số mà cả tử và mẫu đều không thể chia thêm cho bất kỳ số tự nhiên nào nữa ngoài số 1.

Bỏ túi ngay mẹo rút gọn phân số lớp 4 cực nhanh và hiệu quả với cách được Admin chia sẻ trong bài viết dưới đây. Thông qua đó các em có thể giải bài tập rút gọn phân số nhanh, chính xác.

Muốn rút gọn phân số, trước hết các em phải hiểu thế nào là phân số tối giản. Phân số tối giản là phân số mà cả tử và mẫu đều không thể chia thêm cho bất kỳ số tự nhiên nào nữa ngoài số 1.

Rút gọn phân số lớp 4

Muốn rút gọn phân số bất kỳ, các em đem chia cả tử và mẫu số cho một số tự nhiên lớn hơn 1. (Lưu ý, số được chọn đó phải cả tử và mẫu đều chia hết). Phân số mới sau rút gọn luôn có tử và mẫu số nhỏ hơn tử và mẫu số ban đầu nhưng giá trị của chúng không đổi.

Ví dụ như: $\frac{12}{60} =\frac{1}{5}$

Lưu ý

 • Khi rút gọn, các em hãy cố gắng đưa phân số về dạng phân số tối giải, tức là phân số không thể chia hết cho số tự nhiên nào ngoài 1.
 • Các em sẽ dùng dấu hiệu chia hết hoặc phép thử chọn để có thể tìm ra được số tự nhiên mà cả mẫu và từ cùng chia hết cho số đó khi rút gọn phân số.

Admin sẽ gửi đến các em mẹo rút gọn phân số lớp 4 cực nhanh và hiệu quả. Chi tiết cách cách như sau:

Cách rút gọn phân số bằng số chia hết cho cả tử và mẫu số

Đây là cách mà các em sử dụng các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9 để có thể tìm ra các số mà cả tử và mẫu đều chia hết. 

Ví dụ: $\frac{9}{6} =\frac{9:3}{6:3} =\frac{3}{2}$

Cách rút gọn nhanh phân số bằng nhân nhẩm với 11

Với cách này các em sẽ thực hiện theo từng bước Admin hướng dẫn như sau:

 • Bước 1: Các em lấy tử số và mẫu số nhân nhẩm xem nó có phải là tích của số nào đó với 11 hay không.
 • Bước 2: Số tử số và mẫu số sau khi ra kết quả nhân với 11, các em đem ra phân tích. Cách phân tích là:
 • Hàng trăm = Tổng số hàng trăm + hàng chục
 • Hàng trăm = Tổng số hàng chục + hàng đơn vị
 • Hàng đơn vị là đơn vị của số được nhân
 • Khi tổng lớn hơn hoặc bằng 10 thì các em phải viết tổng vào giữa số đã cho.
 • Bước 3: Lấy kết quả để đem rút gọn phân số đã cho ở đầu bài.

Ví dụ: Rút gọn phân số $\frac{143}{154}$

Phân tích số 143, ta có $4=1+3\Rightarrow 143=13\times 11$

Phân tích số 154, ta có $ 5=1+4\Rightarrow 154=14\times 11$

Vậy phân số $ \frac{143}{154} =\frac{13\times 11}{14\times 11} =\frac{13}{14}$

 

Mẹo rút gọn phân số nhanh nhất bằng cách lấy tử trừ đi mẫu số và ngược lại

Cách này cũng rất nhanh và hiệu quả để giúp các em rút gọn phân số. Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Lấy tử hoặc mẫu số trừ cho mẫu hoặc tử số trong phân số được cho (Các em nên dùng số lớn hơn trừ số bé hơn).
 • Bước 2: Tìm được một hiệu từ tử sổ và mẫu số, sau đó đem chia nó cho một số tự nhiên bất kỳ mà nó chia hết.
 • Bước 3: Kết quả tìm được sau sẽ là số dùng để rút gọn chung cho cả tử số và mẫu số của phân số ban đầu.

Ví dụ: Rút gọn phân số $ \frac{217}{124}$

Giải:

Ta lấy $ 217-124=93; 93:3=31$

$ \frac{217}{124} =\frac{217:31}{124:31} =\frac{7}{4}$

Phép chia rút gọn lớn 4 với dạng phân số $ \frac{aaaa}{bbbb}$

Đối với phân số bất kỳ có dạng $ \frac{aaaa}{bbbb}$ sẽ chia hết cho số 1111. Vì vậy khi rút gọn phân số, các em chỉ cần lấy tử số và mẫu số cùng chia cho 1111 là được.

Ví dụ: $ \frac{2222}{3333} =\frac{2222:1111}{3333:1111} =\frac{2}{3}$

Mẹo rút gọn phân số lớp 4 với dạng $ \frac{abab}{cdcd}$

Với dạng phân số $ \frac{abab}{cdcd}$ sẽ chia hết cho số 101. Vì vậy các em chỉ cần áp dụng nó vào công thức để tìm được kết quả rút gọn cuối cùng thôi.

Ví dụ: $ \frac{1313}{1515} =\frac{1313:101}{1515:101} =\frac{13}{15}$

Cách rút gọn phân số có dạng $ \frac{abcd}{mnpq} $ (cd chia hết cho ab và pq chia hết cho mn)

Với dạng phân số $ \frac{abcd}{mnpq}$ các em sẽ giải theo từng bước sau:

 • Bước 1: Lấy cd chia cho ab, được bao nhiêu thì đó chính là số mà tử số abcd chia hết.
 • Bước 2: Lấy pq chia cho mn, được bao nhiêu thì đó chính là số mà mẫu số mnpq chia hết.
 • Bước 3: Thương chia hết của tử và mẫu cũng ra một số thì đó chính là số được dùng để rút gọn.

Ví dụ: Rút gọn phân số $ \frac{1326}{1734}$

Ta có: $ 26:13=2$ nên $ 1326:13=102$

$ 34:17=2$ nên $ 1734:17=102$

$ \frac{1326}{1734} =\frac{1326:102}{1734:102} =\frac{13}{17}$

Các dạng bài rút gọn phân số lớp 4 bằng thuật toán ơ-clit

Cách rút gọn phân số này khá hay và hiệu quả để các em áp dụng. Cách thực hiện như sau:

 • Bước 1: Lấy mẫu số chia cho tử số sẽ được kết quả + số dư a
 • Bước 2: Lấy tử số chia cho số dư a, sẽ được kết + số dư b
 • Bước 3: Lấy số dư a chia cho số dư b, nếu chia hết thì số dư b sẽ được dùng để chia cả tử và mẫu số ban đầu cho.

Ví dụ: Rút gọn phân số $ \frac{119}{391}$

Ta lấy 391 :119 = 3 (dư 34)

Lấy 119 : 34 = 3 (dư 17)

34 : 17 = 2 

Do đó $\frac{119}{391} =\frac{119:17}{391:17} =\frac{7}{23}$

Mẹo rút gọn phân số lớp 4 bằng cách phân tích thành thừa số nguyên tố

Cách này vừa đơn giản mà lại vô cùng dễ thực hiện. Chi tiết các bước như sau:

 

 • Bước 1: Phân tích cả tử số và mẫu số thành tích của các thừa số nguyên tố.
 • Bước 2: Loại bỏ các nguyên tố giống nhau trên cả tử và mẫu số.
 • Bước 3: Cuối cùng các em còn lại giá trị khác biệt chính phân số tối giản cuối cùng.

Ví dụ: Rút gọn phân số $ \frac{12}{20}$

Ta có:

12 = 2.2.3

20 = 2.2.5 

Do đó $ \frac{12}{20} =\frac{3}{5}$

Rút gọn phân số bằng cách chia liên tiếp cho 2

Cách này khá đơn giản, các em cứ lấy tử số và mẫu số chia cho 2, đến khi nào không thể chia được thì đó sẽ là phân tối giản.

Ví dụ: $ \frac{16}{20} =\frac{16:2:2}{20:2:2} =\frac{4}{5}$

Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ đến các em rất nhiều mẹo rút gọn phân số lớp 4 để các em sử dụng. Hy vọng nó hữu ích và giúp các em có thể làm bài tập rút gọn phân số cực nhanh.

Rút gọn phân số lớp 4

Muốn rút gọn phân số bất kỳ, các em đem chia cả tử và mẫu số cho một số tự nhiên lớn hơn 1. (Lưu ý, số được chọn đó phải cả tử và mẫu đều chia hết). Phân số mới sau rút gọn luôn có tử và mẫu số nhỏ hơn tử và mẫu số ban đầu nhưng giá trị của chúng không đổi.

Ví dụ như: $\frac{12}{60} =\frac{1}{5}$

Lưu ý

 • Khi rút gọn, các em hãy cố gắng đưa phân số về dạng phân số tối giải, tức là phân số không thể chia hết cho số tự nhiên nào ngoài 1.
 • Các em sẽ dùng dấu hiệu chia hết hoặc phép thử chọn để có thể tìm ra được số tự nhiên mà cả mẫu và từ cùng chia hết cho số đó khi rút gọn phân số.

Admin sẽ gửi đến các em mẹo rút gọn phân số lớp 4 cực nhanh và hiệu quả. Chi tiết cách cách như sau:

Cách rút gọn phân số bằng số chia hết cho cả tử và mẫu số

Đây là cách mà các em sử dụng các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9 để có thể tìm ra các số mà cả tử và mẫu đều chia hết. 

Ví dụ: $\frac{9}{6} =\frac{9:3}{6:3} =\frac{3}{2}$

Cách rút gọn nhanh phân số bằng nhân nhẩm với 11

Với cách này các em sẽ thực hiện theo từng bước Admin hướng dẫn như sau:

 • Bước 1: Các em lấy tử số và mẫu số nhân nhẩm xem nó có phải là tích của số nào đó với 11 hay không.
 • Bước 2: Số tử số và mẫu số sau khi ra kết quả nhân với 11, các em đem ra phân tích. Cách phân tích là:
 • Hàng trăm = Tổng số hàng trăm + hàng chục
 • Hàng trăm = Tổng số hàng chục + hàng đơn vị
 • Hàng đơn vị là đơn vị của số được nhân
 • Khi tổng lớn hơn hoặc bằng 10 thì các em phải viết tổng vào giữa số đã cho.
 • Bước 3: Lấy kết quả để đem rút gọn phân số đã cho ở đầu bài.

Ví dụ: Rút gọn phân số $\frac{143}{154}$

Phân tích số 143, ta có $4=1+3\Rightarrow 143=13\times 11$

Phân tích số 154, ta có $ 5=1+4\Rightarrow 154=14\times 11$

Vậy phân số $ \frac{143}{154} =\frac{13\times 11}{14\times 11} =\frac{13}{14}$

 

Mẹo rút gọn phân số nhanh nhất bằng cách lấy tử trừ đi mẫu số và ngược lại

Cách này cũng rất nhanh và hiệu quả để giúp các em rút gọn phân số. Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Lấy tử hoặc mẫu số trừ cho mẫu hoặc tử số trong phân số được cho (Các em nên dùng số lớn hơn trừ số bé hơn).
 • Bước 2: Tìm được một hiệu từ tử sổ và mẫu số, sau đó đem chia nó cho một số tự nhiên bất kỳ mà nó chia hết.
 • Bước 3: Kết quả tìm được sau sẽ là số dùng để rút gọn chung cho cả tử số và mẫu số của phân số ban đầu.

Ví dụ: Rút gọn phân số $ \frac{217}{124}$

Giải:

Ta lấy $ 217-124=93; 93:3=31$

$ \frac{217}{124} =\frac{217:31}{124:31} =\frac{7}{4}$

Phép chia rút gọn lớn 4 với dạng phân số $ \frac{aaaa}{bbbb}$

Đối với phân số bất kỳ có dạng $ \frac{aaaa}{bbbb}$ sẽ chia hết cho số 1111. Vì vậy khi rút gọn phân số, các em chỉ cần lấy tử số và mẫu số cùng chia cho 1111 là được.

Ví dụ: $ \frac{2222}{3333} =\frac{2222:1111}{3333:1111} =\frac{2}{3}$

Mẹo rút gọn phân số lớp 4 với dạng $ \frac{abab}{cdcd}$

Với dạng phân số $ \frac{abab}{cdcd}$ sẽ chia hết cho số 101. Vì vậy các em chỉ cần áp dụng nó vào công thức để tìm được kết quả rút gọn cuối cùng thôi.

Ví dụ: $ \frac{1313}{1515} =\frac{1313:101}{1515:101} =\frac{13}{15}$

Cách rút gọn phân số có dạng $ \frac{abcd}{mnpq} $ (cd chia hết cho ab và pq chia hết cho mn)

Với dạng phân số $ \frac{abcd}{mnpq}$ các em sẽ giải theo từng bước sau:

 • Bước 1: Lấy cd chia cho ab, được bao nhiêu thì đó chính là số mà tử số abcd chia hết.
 • Bước 2: Lấy pq chia cho mn, được bao nhiêu thì đó chính là số mà mẫu số mnpq chia hết.
 • Bước 3: Thương chia hết của tử và mẫu cũng ra một số thì đó chính là số được dùng để rút gọn.

Ví dụ: Rút gọn phân số $ \frac{1326}{1734}$

Ta có: $ 26:13=2$ nên $ 1326:13=102$

$ 34:17=2$ nên $ 1734:17=102$

$ \frac{1326}{1734} =\frac{1326:102}{1734:102} =\frac{13}{17}$

Các dạng bài rút gọn phân số lớp 4 bằng thuật toán ơ-clit

Cách rút gọn phân số này khá hay và hiệu quả để các em áp dụng. Cách thực hiện như sau:

 • Bước 1: Lấy mẫu số chia cho tử số sẽ được kết quả + số dư a
 • Bước 2: Lấy tử số chia cho số dư a, sẽ được kết + số dư b
 • Bước 3: Lấy số dư a chia cho số dư b, nếu chia hết thì số dư b sẽ được dùng để chia cả tử và mẫu số ban đầu cho.

Ví dụ: Rút gọn phân số $ \frac{119}{391}$

Ta lấy 391 :119 = 3 (dư 34)

Lấy 119 : 34 = 3 (dư 17)

34 : 17 = 2 

Do đó $\frac{119}{391} =\frac{119:17}{391:17} =\frac{7}{23}$

Mẹo rút gọn phân số lớp 4 bằng cách phân tích thành thừa số nguyên tố

Cách này vừa đơn giản mà lại vô cùng dễ thực hiện. Chi tiết các bước như sau:

 

 • Bước 1: Phân tích cả tử số và mẫu số thành tích của các thừa số nguyên tố.
 • Bước 2: Loại bỏ các nguyên tố giống nhau trên cả tử và mẫu số.
 • Bước 3: Cuối cùng các em còn lại giá trị khác biệt chính phân số tối giản cuối cùng.

Ví dụ: Rút gọn phân số $ \frac{12}{20}$

Ta có:

12 = 2.2.3

20 = 2.2.5 

Do đó $ \frac{12}{20} =\frac{3}{5}$

Rút gọn phân số bằng cách chia liên tiếp cho 2

Cách này khá đơn giản, các em cứ lấy tử số và mẫu số chia cho 2, đến khi nào không thể chia được thì đó sẽ là phân tối giản.

Ví dụ: $ \frac{16}{20} =\frac{16:2:2}{20:2:2} =\frac{4}{5}$

Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ đến các em rất nhiều mẹo rút gọn phân số lớp 4 để các em sử dụng. Hy vọng nó hữu ích và giúp các em có thể làm bài tập rút gọn phân số cực nhanh.

Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
Bài viết liên quan
new
Cách dùng as soon as hay và chuẩn xác nhất

Tìm hiểu cách dùng cấu trúc “as soon as” trong tiếng Anh, bao gồm các dạng phổ biến và ví dụ minh họa chi tiết. Bài viết giúp bạn nắm vững và sử dụng cấu trúc này một cách hiệu quả.

Admin FQA

15/05/2024

new
Cách dùng cấu trúc “in spite of” hay và chuẩn xác nhất

Khám phá cách dùng cấu trúc “in spite of” trong tiếng Anh, bao gồm các dạng phổ biến và ví dụ minh họa chi tiết. Bài viết giúp bạn nắm vững và sử dụng cấu trúc này một cách hiệu quả.

Admin FQA

15/05/2024

new
Cách dùng suggest hay và chuẩn xác nhất

Khám phá cách dùng cấu trúc “suggest” trong tiếng Anh, bao gồm các dạng phổ biến và ví dụ minh họa chi tiết. Bài viết giúp bạn nắm vững và sử dụng cấu trúc này một cách hiệu quả.

Admin FQA

15/05/2024

new
Cách dùng When: Cấu trúc cơ bản và các trường hợp sử dụng 'When'

Bí kíp chinh phục cấu trúc When trong tiếng Anh một cách bài bản và hiệu quả. Nắm vững cách dùng When để giao tiếp trôi chảy và tự tin trong mọi ngữ cảnh. "When" là một từ khóa quan trọng trong tiếng Anh, đóng vai trò then chốt trong việc diễn đạt thời gian và mối quan hệ logic giữa các sự kiện. Tuy nhiên, cách sử dụng "When" có thể khiến nhiều người bối rối do sự đa dạng trong các trường hợp áp dụng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về cách dùng "When" từ A đến Z, giúp bạn tự tin sử dụng từ khóa này trong giao tiếp và viết lách.

Admin FQA

15/05/2024

new
Collocation là gì? Cách học collocation hiệu quả và tài liệu học hay nhất

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn định nghĩa chi tiết về collocation, vai trò quan trọng của collocation trong tiếng Anh, cách học collocation hiệu quả và những tài liệu hữu ích để trau dồi vốn từ vựng của bạn.

Admin FQA

14/05/2024

new
By the time là gì? Phân biệt với When/ Until

Bạn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng 3 liên từ này? Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về cấu trúc "By the time" trong tiếng Anh, cách sử dụng và cách phân biệt nó với hai liên từ khác là "When" và "Until".

Admin FQA

14/05/2024

FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi