4d. Everyday English - Unit 4 - SBT Right on! 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Choose the correct responses.

1. What's about the singer's costumes?

a. They were beautiful and bright.

b. They were big and beautiful.

2. Did you have a good time?

a. I went to a concert.

b. Yes, I did. It was wonderful!

3. How about the stage?

a. It was small but interesting.

b. It was too loud.

4. How were the singers?

a. They were very colourful.

b. They all sang beautifully.

5. Was the music good?

a. No, it wasn't very fashionable.

b. Yes, the musicians played their instrument very well.

2. Phương pháp giải

Chọn câu trả lời đúng.

3. Lời giải chi tiết

1. a

What's about the singer's costumes?

(Trang phục của ca sĩ thế nào?)

a. They were beautiful and bright.

(Chúng rất đẹp và tươi sáng.)

b. They were big and beautiful.

(Chúng to và đẹp.)

2. b

Did you have a good time?

(Bạn đã có một thời gian vui vẻ chứ?)

a. I went to a concert.

(Tôi đã đi đến một buổi hòa nhạc.)

b. Yes, I did. It was wonderful!

(Vâng, tôi đã có. Nó thật tuyệt!)

3. a

How about the stage?

(Còn sân khấu thì sao?)

a. It was small but interesting.

(Nó nhỏ nhưng thú vị.)

b. It was too loud.

(Nó quá ồn ào.)

4. b

How were the singers?

(Các ca sĩ thế nào?)

a. They were very colourful.

(Họ rất sặc sỡ.)

b. They all sang beautifully.

(Tất cả họ đều hát rất hay.)

5. b

Was the music good?

(Nhạc có hay không?)

a. No, it wasn't very fashionable.

(Không, nó không thời trang cho lắm.)

b. Yes, the musicians played their instrument very well.

(Có, các nhạc sĩ đã chơi nhạc cụ của họ rất tuyệt.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Complete the dialogue with questions from Exercise 1.

Lola: Hi Taya! What did you do last weekend?

Taya: I went to a concert at the music festival.

Lola: Wow! 1) _____________________

Taya: It was excellent! The music of this concert was better than the music of last year's concert because there were more famous bands performing.

Lola: Sounds interesting. 2) _____________________

Taya: The singers were great, but the last band had the best singer

Lola: That's wonderful! 3) _____________________

Taya: Most of them were bright and colourful, but some were a bit boring.

Lola: Really? 4) _____________________ Did it look good?

Taya Yes, it was smaller than I expected, but it was beautiful.

Lola: That's great! 5) _____________________

Taya: Yes, I did. I loved almost everything about the concert. I can't wait to go to the music festival again next year.

2. Phương pháp giải

Hoàn thành đoạn hội thoại với các câu hỏi từ Bài tập 1.

3. Lời giải chi tiết

Lola: Hi Taya! What did you do last weekend?

Taya: I went to a concert at the music festival.

Lola: Wow! 1) Was the music good?

Taya: It was excellent! The music of this concert was better than the music of last year's concert because there were more famous bands performing.

Lola: Sounds interesting. 2) How were the singers?

Taya: The singers were great, but the last band had the best singer.

Lola: That's wonderful! 3) What about the singers' costumes?

Taya: Most of them were bright and colourful, but some were a bit boring.

Lola: Really? 4) How about the stage? Did it look good?

Taya Yes, it was smaller than I expected, but it was beautiful.

Lola: That's great! 5) Did you have a good time?

Taya: Yes, I did. I loved almost everything about the concert. I can't wait to go to the music festival again next year.

Tạm dịch:

Lola: Chào Taya! Bạn đã làm gì cuối tuần trước?

Taya: Tôi đã đến một buổi hòa nhạc tại lễ hội âm nhạc.

Lola: Chà! Âm nhạc có hay không?

Taya: Thật tuyệt vời! Âm nhạc của buổi hòa nhạc này hay hơn so với âm nhạc của buổi hòa nhạc năm ngoái vì có nhiều ban nhạc nổi tiếng biểu diễn hơn.

Lola: Nghe có vẻ thú vị. Các ca sĩ thế nào?

Taya: Các ca sĩ rất tuyệt, nhưng ban nhạc cuối cùng có ca sĩ hay nhất.

Lola: Thật tuyệt vời! Còn trang phục của ca sĩ thì sao?

Taya: Hầu hết chúng đều tươi sáng và đầy màu sắc, nhưng một số thì hơi nhàm chán.

Lola: Thật sao? Sân khấu thì thế nào? Nó trông có ổn không?

Taya Vâng, nó nhỏ hơn tôi mong đợi, nhưng nó rất đẹp.

Lola: Thật tuyệt! Bạn đã có một thời gian vui vẻ chứ?

Taya: Vâng, tôi đã có. Tôi yêu hầu hết mọi thứ về buổi hòa nhạc. Tôi không thể chờ đợi để đi đến lễ hội âm nhạc một lần nữa vào năm tới.

 

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Underline the consonant clusters. Listen and repeat.

straight           smile            blue               greet

respect            cost             stop                clean

2. Phương pháp giải

Gạch dưới các cụm phụ âm. Lắng nghe và lặp lại.

3. Lời giải chi tiết

straight             smile             blue               greet

respect              cost               stop                clean

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi