6a. Reading - Unit 6. Eco-tourism - SBT Tiếng Anh 10 Bright

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Look at the picture of types of holidays (A-E) and fill in the missing letters.

(Nhìn vào hình ảnh về các loại ngày lễ (A-E) và điền vào các chữ cái còn thiếu.)

Lời giải chi tiết:

A. eco-holiday (n): kỳ nghỉ sinh thái

B. beach holiday (n): kỳ nghỉ trên bãi biển

C. safari holiday (n): kỳ nghỉ thám hiểm

D. package holiday (n): kỳ nghỉ trọn gói

E. sightseeing holiday (n): chuyến đi ngắm cảnh, kỳ nghỉ tham quan

Bài 2

2. Match what the speakers (1-5) say to the types of holidays (A-E) in Exercise 1.

(2. Ghép những gì người nói (1-5) nói với các loại ngày lễ (A-E) trong Bài tập 1.)

1 __ "I love lying on the beach!"

2 __ "I love seeing new places and visiting museums."

3 __ "Seeing wildlife in the jungle is amazing!"

4 __ "I love holidays that have guided tours, food and accommodation included."

5 __ "I enjoy exploring nature, and I want to protect it!"

Lời giải chi tiết:

1-B

2-E

3-C

4-D

5-A

1-B. "I love lying on the beach!"

(kỳ nghỉ bãi biển – Tôi thích việc nằm trên bãi biển”)

2-E. "I love seeing new places and visiting museums."

(chuyến đi ngắm cảnh, kỳ nghỉ tham quan – Tôi thích việc ngắm nhìn những địa điểm và tham quan bảo tàng.)

3-C. "Seeing wildlife in the jungle is amazing!"

(kỳ nghỉ thám hiểm – Việc ngắm nhìn cuộc sống động vật hoang dã trong rừng thật tuyệt vời.)

4-D. "I love holidays that have guided tours, food and accommodation included."

(kỳ nghỉ trọn gói – Tôi thích các kỳ nghỉ có hướng những hướng dẫn viên du lịch, đồ ăn và bao gồm cả chỗ ở.)

5-A. "I enjoy exploring nature, and I want to protect it!"

(kỳ nghỉ sinh thái – Tôi thích việc khám phá tự nhiên, và tôi muốn bảo vệ nó.)

Bài 3

3. Read the article. For questions (1-5), choose the correct answer (A, B or C).

(Đọc bài báo. Đối với câu hỏi (1-5), chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)

1 York Đôn National Park is NOT located in ____________.

A Krông Na

B Buôn Ma Thuột

C Đắk Lắk

2 How many different types of plants are there in the National Park?

A 40

B 474

C 582

3 The national park covers an area of

A 40 km²

B 474 km²

C 1,155.45 km²

4 The tigers in the park are

A Indochinese

B Indian

C Asian

5 The giant ibis is a type of

A elephant

B cat

C bird

Yok Đôn National Park is one of the biggest national parks in Vietnam. It is in Krông Na commune in Đắk Lắk Province, 40 km northwest of Buôn Ma Thuột City. It is full of beautiful scenery including forests, rivers, streamsnand pools, and amazing wildlife including 474 different plant species in an area of 1,155.45 km².

It is the best place to see large mammals, such as Asian elephants, Indian bison, Eld's deer and yellow crested gibbons. It is also one of the few places that endangered big cats such as the Indochinese tiger and leopard live. Not to mention the wide variety of birds that live there such as the rare giant ibis and sarus crane. All of these species are endangered, so this is why the area is protected and why eco-tourism is important.

Visitors can go trekking. To really make the most of the trip and see as much as possible, treks should be at least three days long. In this way, visitors can trek deep into the forest and visit a local village. Also, they have the chance to enjoy birdwatching and see a lot of other wildlife including bathing elephants.

There are plenty of places to stay and eat around the national park. The best time to visit is during the dry season which is between October and April. This is the time when you are sure to have the best experience ever!

Phương pháp giải:

Tạm dịch văn bản:

Vườn quốc gia Yok Đôn là một trong những vườn quốc gia lớn nhất ở Việt Nam. Nó thuộc xã Krông Na, tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Ma Thuột 40 km về phía Tây Bắc. Nơi đây có đầy đủ cảnh đẹp bao gồm rừng, sông, suối và hồ bơi, và động vật hoang dã tuyệt vời bao gồm 474 loài thực vật khác nhau trên diện tích 1.155,45 km².

Đây là nơi tốt nhất để xem các loài động vật có vú lớn, chẳng hạn như voi châu Á, bò rừng Ấn Độ, hươu cao cổ và vượn mào vàng. Đây cũng là một trong số ít những nơi có loài mèo lớn có nguy cơ tuyệt chủng như hổ và báo Đông Dương sinh sống. Chưa kể đến rất nhiều loài chim sống ở đó như sếu khổng lồ và sếu đầu đỏ quý hiếm. Tất cả các loài này đều có nguy cơ tuyệt chủng, vì vậy đây là lý do tại sao khu vực này được bảo vệ và tại sao du lịch sinh thái lại quan trọng.

Du khách có thể đi bộ xuyên rừng. Để thực sự tận dụng tối đa chuyến đi và xem được nhiều nhất có thể, các chuyến đi phải dài ít nhất ba ngày. Bằng cách này, du khách có thể đi sâu vào rừng và thăm một ngôi làng địa phương. Ngoài ra, họ có cơ hội ngắm chim và xem nhiều loài động vật hoang dã khác, bao gồm cả voi tắm.

Có rất nhiều nơi để ở và ăn uống xung quanh vườn quốc gia. Thời gian tốt nhất để đến thăm là trong mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4. Đây là thời điểm mà bạn chắc chắn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời nhất từ trước đến nay!

Lời giải chi tiết:

1-B

2-B

3-C

4-A

5-C

1 - B

Vườn quốc York Đôn không nằm ở ____.

A Krông Na

B Buôn Ma Thuột

C Đắk Lắk

Thông tin: It is in Krông Na commune in Đắk Lắk Province, 40 km northwest of Buôn Ma Thuột City. 

2 - B

Có bao nhiêu loài thực vật khác nhau ở vườn quốc gia?

A 40

B 474

C 582

Thông tin: It is full of beautiful scenery including forests, rivers, streamsnand pools, and amazing wildlife including 474 different plant species in an area of 1,155.45 km².

3 - C

Vườn quốc gia này bao phủ một khu vực _______.

A 40 km²

B 474 km²

C 1,155.45 km²

Thông tin: It is full of beautiful scenery including forests, rivers, streamsnand pools, and amazing wildlife including 474 different plant species in an area of 1,155.45 km².

4 - A

Hổ ở vườn quốc gia này có nguồn gốc từ_______.

A. Đông Dương

B. Ấn Độ

C. Châu Á

Thông tin: It is also one of the few places that endangered big cats such as the Indochinese tiger and leopard live.

5 - C

Ibis khổng lồ là loại ________.

A. voi

B. mèo

C. chim

Thông tin: Not to mention the wide variety of birds that live there such as the rare giant ibis and sarus crane.

Bài 4

4. Read the article again and answer the questions.

(Đọc lại bài báo và trả lời các câu hỏi.)

How far is the park from Buôn Ma Thuột city? 

(Vườn đó cách Buôn Ma Thuột bao xa?)

_________________________________________

2 What are two of the endangered birds in the park?

(Hai loại chim có nguy cơ tuyệt chủng ở vườn quốc gia này là gì?)

_________________________________________

3 How long should a trek last? 

(Một chuyến đi bộ sẽ kéo dài bào lâu?)

_________________________________________

4 What can visitors do on a trek? 

(Du khách có thể làm gì khi đi phượt?)

_________________________________________

5 When is the best time to visit? 

(Khi nào là thởi gian tốt nhất để tham quan?)

_________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. It is 40 km.

(Nó cách 40 km.)

2. They are the giant ibis and sarus crane.

(Chúng là sếu khổng lồ và sếu đầu đỏ.)

3. The trek should last three days.

(Chuyến đi nên kéo dài ba ngày.)

4. They can trek deep into the forest, visit a local village, enjoy birdwatching and see other wildlife.

(Họ có thể đi sâu vào rừng, thăm một ngôi làng địa phương, ngắm chim và xem các loài động vật hoang dã khác.)

5. It is between October and April.

(Nó vào khoảng giữa tháng Mười và tháng Bốn.)

Bài 5

5. Label the pictures. Use the words in the list.

(Dán nhãn cho ảnh. Sử dụng các từ trong danh sách.)

• coral reefs 

• wildlife

• crops

• rainforests

• islands

• flora

Phương pháp giải:

coral reefs (n): rặng san hô    

wildlife (n): động vật hoang dã                                                 

islands (n): những hòn đảo

crops (n): cây lương thực   

rainforests (n): rừng mưa nhiệt đới

flora (n): thảm thực vật                    

Lời giải chi tiết:

1 - rainforests

2 - coral reefs

3 - wildlife

4 - islands

5 - crops

6 - flora

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi