Bài 18.7 Trang 23 SBT Hóa học 9

Đề bài

Hoà tan 4,5 gam hợp kim nhôm - magie trong dung dịch H2S04 loãng, dư, thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại trong hợp kim

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập hệ phương trình 2 ẩn theo số mol của Al và Mg. 

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{5,04}}{{22,4}} = 0,225(mol)\)

Cách 1:  

\(Mg\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow \) 

24 gam                                          1 mol

x gam                                            a mol

=> a = \(\dfrac{{x}}{{24}}\)

\(2Al\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)

2 x 27 gam                                        3 mol

(4,5-x) gam                                       b mol

=> \(b = \dfrac{{(4,5 - x) \times 3}}{{27 \times 2}}\)

\(\dfrac{x}{{24}} + \dfrac{{(4,5 - x) \times 3}}{{27 \times 2}} = \dfrac{{5,04}}{{22,4}} = 0,225\)

\(x = 1,8gam \to {m_{Mg}} = 1,8(gam);{m_{Al}} = 4,5 - 1,8 = 2,7(gam)\)

\(\% {m_{Al}} = 60\% ,\% {m_{Mg}} = 40\% \)

Cách 2:  

\(Mg\,\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

 x mol                                             x mol 

\(2Al\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)

 y mol                                           \(\dfrac{{3y}}{2}\) mol

Ta có phương trình: 24x + 27y = 4,5 (I)

                             \(x + \dfrac{{3y}}{2} = 0,225\) (II)

Giải (I) và (II), tìm được x và y.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi