12. Bài 26. Hàm trong Python

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
26.1
26.2
26.3
26.4
Câu 5
Câu 6
26.7
26.8
26.9
26.10
26.11
26.12
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
26.1
26.2
26.3
26.4
Câu 5
Câu 6
26.7
26.8
26.9
26.10
26.11
26.12

26.1

26.1

Trong ngôn ngữ lập trình Python, hàm có phải thủ tục hay không? Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng quan hệ giữa hàm và thủ tục?

A. Hàm và thủ tục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

B. Hàm là thủ tục nhưng thủ tục có thể không phải là hàm.

C. Trong Python, hàm và thủ tục là hai khái niệm đồng nhất.

D. Thủ tục là hàm nhưng hàm có thể không là thủ tục.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về hàm đã học

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề mô tả đúng quan hệ giữa hàm và thủ tục:

C. Trong Python, hàm và thủ tục là hai khái niệm đồng nhất.

26.2

26.2

Trong định nghĩa của hàm có thể có bao nhiêu từ khóa return?

A. 1.                            

B. 2.                                                   

C. 5                                                    

D. Không hạn chế.

Phương pháp giải:

Giá trị trả lại của hàm được viết sau từ khóa return

Lời giải chi tiết:

Trong định nghĩa của hàm từ khoá return có thể có:

D. Không hạn chế.

26.3

26.3

Trong Python có thể tự tạo hàm trùng tên với một hàm có sẵn hay không?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học   

Lời giải chi tiết:

Trong Python có thể tự tạo hàm trùng tên với một hàm có sẵn

26.4

26.4

Trong Python có thể định nghĩa hàm với tên trùng với từ khoá hay không?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học   

Lời giải chi tiết:

Trong Python không thể định nghĩa hàm với tên trùng với từ khoá

Câu 5

Câu 5

Trong Python lệnh print () có phải là hàm không?

Phương pháp giải:

print() là hàm không trả lại giá trị

Lời giải chi tiết:

Trong Python lệnh print () là hàm, print() là hàm không trả lại giá trị.

Câu 6

Câu 6

Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng về hàm tự định nghĩa không trả lại giá trị?

A. Trong mô tả hàm không có từ khóa return.

B. Trong mô tả hàm chỉ có một từ khóa return.

C. Trong mô tả hàm phải có tối thiểu hai từ khóa return.

D. Trong mô tả hàm hoặc không có return hoặc có return nhưng không có giá trị sau từ khoá return.

Phương pháp giải:

Hàm có thể có hoặc không có giá trị trả lại sau từ khóa return

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề mô tả đúng về hàm tự định nghĩa không trả lại giá trị:

D. Trong mô tả hàm hoặc không có return hoặc có return nhưng không có giá trị sau từ khoá return.

26.7

26.7

Hàm sau có ý nghĩa gì?

def h(x,y):

if x > y:

return x

else:

return x+y

Phương pháp giải:

Quan sát hàm và vận dụng kiến thức về câu lệnh điều kiện if

Hàm được khai báo bằng từ khóa def

Lời giải chi tiết:

Hàm trả lại x nếu x là số lớn hơn, ngược lại trả về tổng của x và y.

26.8

26.8

Hàm sau có ý nghĩa gì?

def msg(s):

return s[: : -1]

Phương pháp giải:

Quan sát hàm và vận dụng kiến thức đã học về xâu

Lời giải chi tiết:

Hàm trả về xâu (hoặc danh sách) ngược của xâu s

26.9

26.9

Viết hàm nhập số nguyên n từ bàn phím. Hàm sẽ trả lại số đã nhập.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học để viết hàm

Lời giải chi tiết:

Hàm có thể viết như sau.

def NhapDL():

n = int(input("Nhập số nguyên n: "))

return n

26.10

26.10

Hàm sau thực hiện công việc gì?

def func(n):

c = 0

for k in range(2, n):

if n%k == 0:

c = c + 1

return c

Phương pháp giải:

Quan sát hàm và dựa vào kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

Hàm trả lại số các ước số thực sự của n, không tính 1.

26.11

26.11

Hàm sau thực hiện công việc gì?

def func(n):

c = 0

for k in range(1, n):

if n%k == 0:

c = c + k

return c

Phương pháp giải:

Quan sát hàm và dựa vào kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

Hàm trả lại tổng các ước số thực sự của n, tính cả 1.

26.12

26.12

Viết hàm số NumberO có tính năng sau:

- Tham số của hàm là dãy các số nguyên A.

- Hàm sẽ trả lại giá trị là 2 số p, q với ý nghĩa sau; p - số các số chẵn của dãy A, q - số các số lẻ của dãy A.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết hàm

Lời giải chi tiết:

Hàm có thể viết như sau:

def Number(A):

p = 0

q = 0

for n in A:

if n%2 == 0:

p = p + 1

else:

q = q + 1

return p,q

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi