2. Bài tập cuối tuần 12 - Đề 2

Đề bài

Bài 1. Tìm x :

a) x + 7 = 13          b) 14 + x = 43

  ……………………      …………………… 

  ……………………      …………………… 

c) x + 36 = 24 + 39         

……………………

……………………

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ là :

 63 và 27;              83 và 19

………………               ………………

………………               ………………

………………               ………………

33 và 6;                   53 và 15.

………………               ………………

………………               ………………

………………               ………………

Bài 3. Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu) :

Bài 4. Sau khi cho Lan 15 viên kẹo, Vy còn lại 18 viên. Hỏi ban đầu Vy có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 5. Trong hình bên là những chiếc lá. Em hãy tô màu vào một số chiếc lá, sao cho còn lại 5 chiếc lá chưa tô màu.

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Muốn tìm x, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải :

a) x + 7 = 13

          x = 13 – 7

          x = 6.

b) 14 + x = 43

            x = 43 – 14

            x = 29.

c) x + 36 = 24 + 39

    x + 36 = 63

            x = 63 – 36

            x = 27.

Bài 2.

Phương pháp giải :

Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hang thẳng cột với nhau.

Tính : Trừ các số lần lượt từ phải qua trái.

Lời giải :

\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{63}\\{27}\end{array}} \\\,\,\,\,36\end{array}\)              \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{83}\\{19}\end{array}} \\\,\,\,\,64\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{33}\\{6}\end{array}} \\\,\,\,\,27\end{array}\)               \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{53}\\{15}\end{array}} \\\,\,\,\,38\end{array}\)                  

Bài 3.

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính trong ô, rồi nối hai phép tính có kết quả bằng nhau với nhau.

Lời giải :

 

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Cho đi : 15 viên kẹo

Còn lại : 18 viên kẹo

Ban đầu : … viên kẹo ?

Muốn tìm đáp số, ta lấy số kẹo còn lại cọng với số kẹo đã cho.

Lời giải :

Số kẹo ban đầu của Vy là :

18 + 15 = 33 (viên)

Đáp số : 33 viên kẹo.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Đếm tổng số chiếc lá rồi trừ đi 5, ta sẽ tìm được số chiếc lá cần tô

Lời giải :

Có tất cả 13 chiếc lá.

Số chiếc lá cần tô là : 13 – 5 = 8 (chiếc lá)

Fqa.vn
Bình chọn:
4.8/5 (33 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi