2. Bài tập cuối tuần 13 - Đề 2

Đề bài

Bài 1. Đặt tính rồi tính :

  54 – 17;                 24 – 6;

………………              ………………

………………              ………………

………………              ………………

  16 – 9;                   34 – 15.

 ………………             ………………

 ………………             ………………

 ………………             ………………

Bài 2. Tìm x :

a) x – 35 = 64

………………………………

………………………………

b) x + 27 = 40

………………………………

………………………………

c) 28 + x = 54

………………………………

………………………………

Bài 3. Lớp 2A có 34 bạn học sinh. Trong đó, có 16 bạn học sinh nam. Hỏi, lớp 2A có bao nhiêu bạn học sinh nữ ?

Bài 4. Số ?

Hỏi :

a) Đoạn thẳng AB dài bao nhiêu cm?

b) Đoạn thẳng AC dài bao nhiêu dm?

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính : Trừ lần lượt các số từ phải qua trái.

Lời giải :

\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{54}\\{17}\end{array}} \\\,\,\,\,37\end{array}\)              \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{24}\\{6}\end{array}} \\\,\,\,\,18\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{16}\\{9}\end{array}} \\\,\,\,\,7\end{array}\)              \(\begin{array}{l}\underline {- \begin{array}{*{20}{c}}{34}\\{15}\end{array}} \\\,\,\,\,19\end{array}\)       

Bài 2.

Phương pháp giải :

a) Muốn tìm x, ta lấy hiệu cộng với số bị trừ.

b+c) Muốn tìm x, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải :

a) x – 35 = 64

            x = 64 – 35

            x = 29.

b) x + 27 = 40

            x = 40 – 27

            x = 13.

c) 28 + x = 54

            x = 54 – 28

            x = 26.

Bài 3.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Lớp 2A : 34 học sinh

Nam : 16 học sinh

Nữ : ... học sinh ?

Muốn tìm lời giải, ta lấy tổng số học sinh trừ đi số học sinh nam.

Lời giải :

Số học sinh nữ của lớp 2A là :

34 – 16 = 18 (học sinh)

Đáp số : 18 học sinh nữ.

Bài 4.

Phương pháp giải :

a) Muốn tìm độ dài đoạn thẳng AB, ta lấy độ dài đoạn thẳng AD trừ đi tổng độ dài hai đoạn thẳng BC và CD.

b) Muốn tìm độ dài đoạn thẳng AC, ta lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài đoạn thẳng BC.

Lời giải :

a) Độ dài đoạn thẳng BD là :

9 + 7 = 16 (dm)

Độ dài đoạn thẳng AB là :

24 – 16 = 8 (dm)

Đổi 8dm = 80cm.

b) Độ dài đoạn thẳng AC là :

8 + 9 = 17 (dm)

Đáp số : a) 80cm

             b) 17dm

Fqa.vn
Bình chọn:
4.8/5 (90 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi