1. Bài tập cuối tuần 10 - Đề 1

Đề bài

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

a)27 × 6 = 162 
 27 × 6 = 126 
b)248 : 4 = 62 
 248 : 4 = 60 

Bài 2: Số?

4m 4cm = …..cm5m 12cm = …..cm
2m 5dm = ….dm5m 4dm  = ….. dm

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

Tổ Một trồng được 35 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Một. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây?

    A. 100                                        B. 105

    C. 110                                        D. 115

Bài 4: Tính: 

a)  38  ×  4  +  19

= ………………….

= ………………….

b) 42 : 7 + 38

= …………………

= …………………

c) 4  ×  9  –  17

= …………………

= …………………

d) 28  :  4  ×  8

= …………………

= …………………

Bài 5: Tìm \(x\):

\(x\) :  4  +  25  =  34

……………………

…………………...

……………………

……………………

\(x\) –  24  +  48 = 76

……………………

……………………

……………………

……………………        

Bài 6: Đặt tính rồi tính:

a) 37  ×  4

……………

……………

……………

b) 46 : 2        

……………

……………

……………                       

44  ×  6

……………

……………

……………

63 : 3

……………

……………

……………

23  ×  7

……………

……………

……………

 

484 : 4

……………

……………

……………

Bài 7: Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 8 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp số: .............

Bài 8: Tìm một số biết nếu giảm số đó đi 4 lần, sau đó thêm 35 thì được 42.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Lời giải chi tiết

 

Bài 1:

Phương pháp giải:

Thực hiện đặt tính rồi tính sau đó kiểm tra kết quả.

Cách giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

Vậy ta có kết quả như sau:

a)27 × 6 = 162 Đ
 27 × 6 = 126 S
b)248 : 4 = 62 Đ
 248 : 4 = 60 S  

Bài 2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi các đơn vị đo độ dài:

1m = 10dm;                                               1m = 100cm

Cách giải:

4m 4cm = 404cm                                        5m 12cm = 512cm

2m 5dm =  25dm                                        5m 4dm = 54dm

Bài 3:

Phương pháp giải:

- Dạng toán gấp một số lên nhiều lần.

- Số cây tổ Hai trồng được = Số cây tổ Một trồng được × 3 

Cách giải:

Bài giải

Số cây tổ Hai trồng được là:

35 × 3 = 105 ( cây )

                Đáp số: 105 cây.

=> Đáp án cần chọn là B.

Bài 4:

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thì thực hiện phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Cách giải: 

Bài 5:

Phương pháp giải:

Thực hiện tìm \(x\) theo các quy tắc: 

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:

+) \(x\)   –  24  +  48  =  76

    \(x\)   –  24            =  76 – 48

    \(x\)  –  24             =  28

    \(x\)                      =  28 + 24

    \(x\)                      =  52

+) \(x\)  :   4  +  25  =  34 

    \(x\)  :   4            =  34 – 25 

    \(x\)  :   4           =  9 

    \(x\)                    =  9 × 4

    \(x\)                    =  36

Bài 6: 

Phương pháp giải:

Thực hiện đặt tính rồi tính.

Cách giải:

Bài 7:

Phương pháp giải:

- Số quyển sách ngăn dưới = số quyển sách ngăn trên – 8

- Số quyển sách cả hai ngăn = số quyển sách ngăn trên + số quyển sách ngăn dưới.

Cách giải:

Bài giải

Ngăn dưới có số quyển sách là:

32 – 8 = 24 (quyển)

Cả hai ngăn có số quyển sách là:

32 + 24 = 56 (quyển)

                          Đáp số: 56 quyển sách

Bài 8:

Phương pháp giải:

- Gọi số cần tìm là .

- Lập phép tính theo dữ liệu đề bài cho.

Cách giải:

Gọi số cần tìm là

Theo bài ra ta có:

\(x\) : 4 + 35 = 42

\(x\) : 4         = 42 – 35

\(x\) : 4         = 7

\(x\)              = 28

Vậy số cần tìm là 28.

Ta có thể giải cách khác như sau:

Số cần tìm khi giảm bốn lần là:

            42  –  35  =  7

Số cần tìm là:

            7 \(x\) 4 = 28

Vậy số cần tìm là 28. 

Fqa.vn
Bình chọn:
5/5 (231 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi