2. Bài tập cuối tuần 8 - Đề 2

Đề bài

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Có 35 bông hoa chia đều vào 7 lọ. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?

A. 5 bông                                 B. 6 bông

C. 7 bông                                 D. 8 bông

Bài 2: Viết (theo mẫu):

Mẫu: Giảm 21m đi 7 lần được 21 : 7 = 3m.

a) Giảm 32 giờ đi 4 lần được …………………………….....................

b) Giảm 42kg đi 6 lần được …………………………………………..

c) Giảm 63cm đi 7 lần được ………………………………………….

Bài 3: Tìm \(x\):

a)   56 : \(x\)   =  3 + 4

      ……………….....

      ……………….....

      ……………….....

b)   45 : \(x\)  + 27 =  36

      ……………….....

      ……………….....

      ……………….....

Bài 4: Tính:

a) 63 : 7 – 4                           b) 54 : 6 + 35

   = ……………                          ..................

   = ……………                          ..................

Bài 5: Chị Lan có 78 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 3 lần. Hỏi chị Lan còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp số: …………………

Bài 6: Tìm \(x\):

                   47 : \(x\)  = 6 (dư 5)

                ……………………….. 

                ………………………..  

                ……………………….. 

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

Số bông hoa có trong mỗi lọ = số bông hoa có trong 7 lọ : 7.

Cách giải :

Mỗi lọ có số bông hoa là:

35 : 7 = 5 (bông)

                           Đáp số: 5 bông hoa.

=> Đáp án cần chọn là A.

Bài 2:

Phương pháp giải:

- Dạng toán: Giảm đi một số lần.

- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.

Cách giải :

a) Giảm 32giờ đi 4 lần được  32 : 4 = 8 (giờ)

b) Giảm 42kg đi 6 lần được 42 : 6 = 7 (kg)

c) Giảm 63cm  đi 7 lần được 63 : 7 = 9 (cm)

Bài 3:

Phương pháp giải:

a)

- Tính kết quả của phép tính vế phải.

- Muốn tìm \(x\) (số chia), ta lấy số bị chia chia cho thương.

b)

- Tính kết quả của 45 : \(x\) = 36 – 27.

- Muốn tìm \(x\) (số chia), ta lấy số bị chia chia cho thương.

Cách giải :

a)   56 : \(x\) =  3 + 4

      56 : \(x\) =  7

             \(x\) = 56 : 7

             \(x\) = 8

b)   45 : \(x\) + 27 =  36

               45 : \(x\) =  36 – 27

               45 : \(x\) =  9

                      \(x\) =  45 : 9

                      \(x\) = 5

Bài 4:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia trước; phép tính cộng, phép tính trừ sau.

Cách giải :

a)  63 : 7 – 4                        b)  54 : 6 + 35

    =  9  –  4                              =  9  +  35

    =    5                                    =     44

Bài 5:

Phương pháp giải:

- Dạng toán: Giảm đi một số lần.

- Muốn tìm số cam còn lại ta lấy số cam ban đầu chị Lan có chia cho 3.

Cách giải :

Chị Lan còn lại số quả cam là:

78 : 3 = 26 (quả)

                          Đáp số: 26 quả cam.

Bài 6:

Phương pháp giải:

\(x\) là số chia, ta tìm \(x\) bằng cách áp dụng công thức:

      Số chia = (số bị chia – số dư) : thương

Cách giải :

            47 : \(x\) = 6 (dư 5)

                    \(x\) = (47 – 5) : 6

                    \(x\) =  42 : 6

                    \(x\) = 7

Fqa.vn
Bình chọn:
4.8/5 (196 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi