1. Bài tập cuối tuần 9 - Đề 1

Đề bài

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Một cửa hàng buổi sáng bán được 24kg gạo, buổi chiều bán được số đường gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi cửa hàng buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 27kg                                          B. 62kg

C. 72kg                                          D. 82kg

Bài 2: Điền dấu ( <, >, =) vào chỗ chấm.

              2dam … 20m

              30m 5dm … 35dm

              4dam 5dm … 405dm

              6m 6cm … 6m 60cm

              5m 6mm … 5060mm

              3020mm … 3dm 20mm

Bài 3: Tính:

a)    28 × 4 + 18

      = ……………… 

      = ………………

b)   63 : 7 × 8

      = ……………… 

      = ………………

c)   7 ×  6 : 3

      = ……………… 

      = ………………

Bài 4: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 2dam 4m. Hỏi chu vi khu vườn là bao nhiêu mét?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

                            Đáp số: ……………........

Bài 5: Tính(theo mẫu):

Mẫu: 5m 5dm : 5 = 55dm : 5 = 11dm

a) 8km 4hm : 3 =

b) 3m 2dm × 4 =

Bài 6: Viết số vào chỗ chấm:

Hình vẽ trên có … góc vuông.

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

- Dạng toán: Gấp một số lên nhiều lần.

- Muốn tìm số ki-lô-gam gạo buổi chiều bán được, ta lấy số ki-lô-gam gạo buổi sáng bán được nhân với 3.

Cách giải :

Bài giải

Buổi chiều bán được số ki-lô-gam gạo là:

24 × 3 = 72 (kg)

                           Đáp số: 72kg gạo.

=> Đáp án cần chọn là C.

Bài 2:

Phương pháp giải:

- Đưa hai vế về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

- Áp dụng bảng đơn vị đo độ dài:

Cách giải :

                    \(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}\begin{array}{l}\underbrace {2dam}_{20m}\,\,\,\, = {\rm{ }}20m\\\underbrace {30m{\rm{ }}\;5dm}_{305dm}{\rm{ }}\,\,{\rm{ > }}\,\,{\rm{ }}35dm\end{array}\\\begin{array}{l}\underbrace {4dam{\rm{ }}\;5dm}_{405dm}\,\,{\rm{  = }}\,\,\,405dm\\\underbrace {6m{\rm{ }}\;6cm}_{606cm}{\rm{ }}\,{\rm{ < }}\,{\rm{ }}\underbrace {6m{\rm{ }}\;60cm}_{660cm}\end{array}\end{array}\\\underbrace {5m{\rm{ }}\;6mm}_{5006mm}{\rm{ }}\,{\rm{ <  }}\,5060mm\\3020mm\,\,\, > \,\,\,\underbrace {3dm{\rm{ }}\;20mm}_{320mm}\end{array}\)

Bài 3:

Phương pháp giải: 

a) Thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau .

b) Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

c) Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

a)  28 × 4 + 18

    =  112  + 18

    =      130

b)  63 : 7 × 8

    =  9 × 8

    =   72

c)  7 ×  6 : 3

    =  42 : 3

    =    14

Bài 4:

Phương pháp giải:

- Đổi: 2dam 4m = 24m.

- Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông = độ dài một cạnh  ×  4.

Cách giải :

Đổi 2dam 4m = 24m

Chu vi khu vườn đó là:

24 × 4 = 96 (m)

                    Đáp số: 96m.

Bài 5:

Phương pháp giải:

- Đưa các số đo độ dài về đơn vị bé hơn.

- Thực hiện phép tính bình thường.

Cách giải :

Mẫu: 5m 5dm : 5 = 55dm : 5 = 11dm

a) 8km 4hm : 3 = 84hm : 3 = 28hm.

b) 3m 2dm × 4= 32dm × 4 = 128dm.

Bài 6:

Phương pháp giải:

Dùng ê-ke để kiểm tra góc vuông.

Cách giải :

Hình vẽ trên có 4 góc vuông.

Fqa.vn
Bình chọn:
4.7/5 (52 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi