Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 78 Vở bài tập hoá 9

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2
Câu 3

Câu 1

Clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

    A. H2, Cu, O2, NaOH               B. H2, Cu, H2O, NaOH

    C. H2O, CuSO4, Fe, NaOH        D. H2, Mg, HCl, KOH

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết tính chất của Clo 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: B

Câu 2

Tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi cho 200g dung dịch HCl 36,5% tác dụng với MnO2 dư. Từ lượng clo này có thể điều chế được bao nhiêu gam sắt (III) clorua. Biết hiệu suất của mỗi phản ứng đều là 80%

Phương pháp giải:

+) Công thức sử dụng: \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}}.100\% \,\,;\,\,\,\,H\%  = \frac{{m{\,_{\,thuc\,\,te}}}}{{m\,{\,_{ly\,\,thuyet}}}}.100\% \)

+) Các phương trình hóa học:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2Fe + 3Cl2 →2FeCl3

Lời giải chi tiết:

\({m_{(HC{\mathop{\rm l}\nolimits} \,\,\,n/c)}} = \frac{{200.36,5}}{{100}} = 73\,\,gam;\,\,\,\,\,{n_{HCl}} = \frac{{73}}{{36,5}} = 2\,\,mol\)

Phương trình hóa học: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Theo phương trình, số mol khí clo thu được là: 2:4 = 0,5 mol

Thực tế, thể tích khí clo thu được là: (0,5. 80): 100= 0,4 mol

PTHH điều chế sắt (III) clorua: 2Fe + 3Cl2 →2FeCl3

Khối lượng sắt (III) clorua (hiệu suất 80%) là: \(\frac{{0,4.\,\,2.\,\,\,80}}{{3.\,\,\,100}}.162,5 = 34,67\,\,gam\)

Câu 3

Để điều chế 10 tấn dung dịch HCl 36,5% cần phải điều chế lượng hidro và clo tương ứng bằng cách điện phân dung dịch muối ăn bão hòa (có màng ngăn).

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính khối lượng dung dịch  muối ăn bão hòa cần dùng. Biết rằng hiệu suất của cả quá trình là 80%, độ tan của muối ăn ở 200C là 35,9g

Phương pháp giải:

+) Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& (1)\,\,\,\,\,\,{H_2} + {\rm{ }}C{l_2} \to {\rm{ }}HCl\,\, \cr 
& (2)\,\,\,\,\,\,\,2NaCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{cmn}^{dp{\rm{dd}}}} 2NaOH + C{l_2} + {H_2} \cr} \)+) Sử dụng công thức:

\(\eqalign{
& {S_{(NaCl\,{{20}^0}C)}} = {{{m_{NaCl}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}_{\,bao\,\,hoa}}}.100\% \, \cr 
& C\% = {{{m_{ct}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100\% \, \cr} \)

Lời giải chi tiết:

a) Các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& (1)\,\,\,\,\,\,{H_2} + {\rm{ }}C{l_2} \to {\rm{ }}HCl\,\, \cr 
& (2)\,\,\,\,\,\,\,2NaCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{cmn}^{dp{\rm{dd}}}} 2NaOH + C{l_2} + {H_2} \cr} \)

b) Theo đề bài, ta có sơ đồ hợp thức: NaCl→ (Cl2+H2) → HCl

m(HCl tinh khiết) = (10. 36,5): 100= 3,65 tấn = 3,65. 106 gam

Số mol HCl= (3,65. 106 ): 36,5 = 105 mol

Khối lượng muối ăn cần dùng là: (10.58,5.100): 80=7312500 gam

Khối lượng dung dịch muối ăn bão hòa cần dùng là: \(\frac{{7312500.\,\,100}}{{35,{{9.10}^6}}} = 20,36\tan \)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi