Câu 1, 2,3 phần bài tập bổ sung – Trang 57 Vở bài tập hoá 9

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2
Câu 3

Câu 1

Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết tính chất hóa học của Sắt 

Lời giải chi tiết:

a) (1) Fe + 2HCl → FeCl+ H2

    (2) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

    (3) Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O

    (4) FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

    (5)  \(2Fe{\rm{ }} + {\rm{ 3}}C{l_2}{\rm{ }}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {\rm{ 2}}FeC{l_3}\)

    (6) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

    (7) \(2Fe{(OH)_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

    (8) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

b) (1) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

    (2) 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

    (3) 2Fe2O3 + 3H2 →4Fe + 6H2O

    (4) Fe + 2HCl → FeCl+ H2

Câu 2

Hãy nêu phương pháp để phân biệt ba kim loại: sắt, nhôm, đồng.

Phương pháp giải:

- Sử dụng nam châm nhận ra sắt

- Sử dụng dd NaOH dư nhận ra nhôm

- Còn lại là đồng

Lời giải chi tiết:

- Đưa nam châm lại gần hỗn hợp, kim loại bị nam châm hút đó là sắt.

- Tiếp tục đem hỗn hợp 2 kim loại còn lại tác dụng với dung dịch NaOH dư. Nhôm tan trong NaOH cho hiện tượng sủi bọt khí H2

2Al + 2NaOH + 2H2O→ 2NaAlO2 +3H2

- Kim loại còn lại là kim loại đồng.

Câu 3

Cho các kim loại đồng, sắt, nhôm, bạc. Cho biết kim loại nào?

a) Không tan trong dung dịch axit HCl và H2SO4 loãng.

b) Tác dụng với cả dung dịch axit và dung dịch kiềm.

c) Đẩy được đồng ra khỏi muối đồng. 

Phương pháp giải:

a) Kim loại đứng sau H trong dãy điện hóa không tác dụng với axit HCl và H2SO4 loãng

b) Nhôm có tính lưỡng tính nên nhôm tác dụng được với cả dung dịch axit và dung dịch kiềm.

c) Kim loại đứng trước trong dãy hoạt động hóa học đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dd muối.

Lời giải chi tiết:

a) Kim loại không tan trong dung dịch axit HCl và H2SO4 loãng: Cu, Ag

b) Kim loại tác dụng với cả dung dịch axit và dung dịch kiềm: Al

c) Kim loại đẩy được đồng ra khỏi muối đồng: Fe, Al

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi