Câu hỏi 1.4 - Mục Bài tập trang 16

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Lời giải phần a
Lời giải phần b
Lời giải phần c
Lời giải phần d

Tính các giá trị lượng giác của góc α, biết:

 

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Lời giải phần a
Lời giải phần b
Lời giải phần c
Lời giải phần d

Lời giải phần a

1. Nội dung câu hỏi

cosa=15 và 0<a<π2;


2. Phương pháp giải

- Từ hệ thức lượng giác cơ bản là mối liên hệ giữa hai giá trị lượng giác, khi biết một giá trị ta sẽ suy ra được giá trị còn lại. Cần lưu ý tới dấu của giá trị lượng giác.

- Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ trong đại số.


3. Lời giải chi tiết
Vì 0<a<π2 nên sina>0. Mặt khác, từ sin2a+cos2a=1 suy ra sinα=1-cos2α=1-152=265.
Do đó, tanα=sinαcosα=26515=26 và cotα=1tanα=126=612.

Lời giải phần b

1. Nội dung câu hỏi

sinα=23 và π2<α<π;


2. Phương pháp giải

- Từ hệ thức lượng giác cơ bản là mối liên hệ giữa hai giá trị lượng giác, khi biết một giá trị ta sẽ suy ra được giá trị còn lại. Cần lưu ý tới dấu của giá trị lượng giác.

- Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ trong đại số.


3. Lời giải chi tiết
Vì π2<α<π nên cosa<0. Mặt khác, từ sin2a+cos2a=1 suy ra cosα=-1-sin2α=-1-232=-53

Do đó, tanα=sinαcosα=23-53=-25=-255 và cotα=1tanα=1-255=-52.

Lời giải phần c

1. Nội dung câu hỏi

tanα=5 và π<α<3π2


2. Phương pháp giải

- Từ hệ thức lượng giác cơ bản là mối liên hệ giữa hai giá trị lượng giác, khi biết một giá trị ta sẽ suy ra được giá trị còn lại. Cần lưu ý tới dấu của giá trị lượng giác.

- Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ trong đại số.


3. Lời giải chi tiết
Ta có: cotα=1tanα=15=55.
Vì π<α<3π2 nên cosα<0

Mặt khác, từ 1+tan2α=1cos2α suy ra cosα=-11+tan2α=-11+(5)2=-66.

Mà tanα=sinαcosαsinα=tanα·cotα=5·-66=-306.

Lời giải phần d

1. Nội dung câu hỏi

cotα=-12 và 3π2<α<2π.


2. Phương pháp giải

- Từ hệ thức lượng giác cơ bản là mối liên hệ giữa hai giá trị lượng giác, khi biết một giá trị ta sẽ suy ra được giá trị còn lại. Cần lưu ý tới dấu của giá trị lượng giác.

- Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ trong đại số.


3. Lời giải chi tiết
Ta có: tanα=1cotα=1-12=-2.
Vì 3π2<α<2π nên cosα>0. Mặt khác, từ 1+tan2α=1cos2α suy ra cosα=11+tan2α=11+(-2)2=33.

Mà tanα=sinαcosαsinα=tanα·cotα=-2·33=-63.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi