PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2- Đề số 9

Đề bài

Câu 1: (5 điểm) Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với các bậc tiền bối đi trước?

Câu 2: (5 điểm) Hãy hoàn thiện bảng dưới đây về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 - 1925)

Thời gian

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

1919

 

1920

 

1921

 

1924

 

1925

 

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 61, 62, nhận xét, đánh giá. 

Cách giải:

1. Con đường cứu nước của những các bậc tiền bối đi trước:

- Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc), đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động.

- Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, giành độc lập dân tộc.

2. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc:

- Xác định rõ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài để giành độc lập, cần thiết nhất là phải sự vào chính mình.

- Đi sang phương Tây do:

+ Nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái.

+ Có khoa học - kĩ thuật và nền văn minh phát triển.

+ Có chính quyền thực dân đang đô hộ nhiều dân tộc trên thế giới.

⟹ Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác-Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là con đường đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản. 

Câu 2:

Phương pháp: sgk trang 61, 62. 

Cách giải:

Thời gian

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

1919

- Gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Véc-xai.

1920

- Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, xác định con đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản.

- Tham gia Đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành việc ra nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

1921

- Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

- Ra báo Người cùng khổ.

- Viết bài cho các báo: Nhân Đạo, Đời sống công nhân và sách Bản án chế độ thực dân Pháp.

1924

- Tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

- Viết bài cho các báo Sự thật, Tạp chí thư tín quốc tế.

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc).

1925

- Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận.
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi