Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 - Chương 5 – Vật lí 12

Đề bài

Câu 1: Một chùm sáng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không sẽ:

A. chỉ có phản xạ.

B. có khúc xạ, tán sắc và phản xạ

C. chỉ có khúc xạ

D. chỉ có tán sắc.

Câu 2: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu vồng. Đó là kết quả của hiện tượng:

A. Giao thoa ánh sáng

B. Khúc xạ ánh sáng

C. Phản xạ ánh sáng

D. Tán sắc ánh sáng

Câu 3: Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào:

A. Màu sắc của môi trường

B. Màu của ánh sáng

C. Lăng kính mà ánh sáng đi qua

D. Bước sóng của ánh sáng

Câu 4: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,5μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i bằng

A. 0,1 mm                  B. 2,5 mm

C. 2,5.10-2 mm           D. 1,0 mm

Câu 5: Thân thể con người ởnhiệt độn 370C phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau đây?

A. Bức xạ nhìn thấy 

B. Tia Rơnghen

C. Tia hồng ngoại 

D. Tia tử ngoại

Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng trong không khí, khoảng cách hai khe a = 0,5mm. Khoảng cách hai khe tới màn là D, được chiếu bức xạ đơn sắc có bưóc sóng λ. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất n = 4/3. Để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách hai khe là:

A. 0,35 mm                 B. 0,45 mm

C. 0,667 mm               D. 0,375 mm

Câu 7: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A. 0,40μm       B. 0,76μm

C. 0,48μm       D. 0,60μm

Câu 8: Trong thí nghiệm Young (Iâng) ánh sáng dùng trong thí nghiệm là đơn sắc có bước sóng \(\lambda  = 0,4\mu m\), khoảng cách giữa hai khe a =0,4mm. Để trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 2,5mm ta có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe đến màn là:

A. 0,5m           B. 1m

C. 1,5m           D. 2m

Câu 9: Một nguồn sáng đơn sắc \(\lambda  = 0,6\mu m\)chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1, S2 hẹp, song song, cách nhau 1 mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe lm. Đặt trước khe S1 một bản thuỷ tinh 2 mặt phẳng song song có chiết suất n = 1,5, độ dày e = 12μm. Hỏi vị trí hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn thế nào?

A. Về phía S1 2 mm

B. về phía S1 2 mm

C. Về phía S1 3 mm

D. Về phía S1 6 mm

Câu 10: Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn là 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc đặt cách đều hai khe một khoảng 0,5m. Nếu dời S theo phương song song với S1S2 một đoạn 1mm thì vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một đoạn là bao nhiêu trên màn ?

A. 4mm           B. 5mm

C. 2mm           D. 3mm

Lời giải chi tiết

1. B

2. A

3. D

4. D

5. C

6. D

7. D

8. A

9. D

10. A

Câu 1:

Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không sẽ có khúc xạ, tán sắc và phản xạ.

Chọn B

Câu 2:

Đó là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.

Chọn A

Câu 3:

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào bước sóng của ánh sáng.

Chọn D

Câu 4:

Ta có: \(i = \frac{{\lambda D}}{a} = \frac{{0,{{5.10}^{ - 6}}.2}}{{{{10}^{ - 3}}}} = {10^{ - 3}}m = 1mm\)

Chọn D

Câu 5:

Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ hồng ngoại.

Chọn C

Câu 6:

Khoảng vân khi đặt trong không khí:

\(i = \frac{{\lambda D}}{a}\)

Khoảng vân khi đặt trong nước:

\(i' = \frac{{{\lambda _n}D}}{{a'}} = \frac{{\lambda D}}{{na'}}\)

Theo bài ra:

\(i' = i \Rightarrow \frac{{\lambda D}}{{na'}} = \frac{{\lambda D}}{a} \Rightarrow a' = \frac{a}{n} = \frac{{0,5.10 - 3}}{{\frac{4}{3}}} \\= 0,375mm\)

Chọn D

Câu 7:

Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm ta có:

\(4i = 3,6 \Rightarrow i = 0,9mm\)

\( \Rightarrow \lambda  = \frac{{ai}}{D} = \frac{{{{10}^{ - 3}}.0,{{9.10}^{ - 3}}}}{{1,5}} = 0,{6.10^{ - 6}}m = 0,6\mu m\)

Chọn D

Câu 8:

Vị trí của vân sáng bậc 5 (k=5) đối với vân trung tâm là:

\({x_{s5}} = k\frac{{\lambda D}}{a} \Rightarrow D = \frac{{a.{x_{s5}}}}{{k\lambda }} = \frac{{0,{{4.10}^{ - 3}}.2,{{5.10}^{ - 3}}}}{{5.0,{{4.10}^{ - 6}}}} = 0,5m\)

Chọn A

Câu 9:

Vì bản thủy tinh đặt trước S1 nên hệ thống vân trung tâm dịch chuyển về phía S1 một khoảng:

\({x_0} = \frac{{\left( {n - 1} \right)eD}}{a} = \frac{{\left( {1,5 - 1} \right){{12.10}^{ - 6}}.1}}{{{{10}^{ - 3}}}} = 6mm\)

Chọn D

Câu 10:

Vân trung tâm dịch chuyển một đoạn:

\({x_0} = \frac{D}{{D'}}y = \frac{2}{{0,5}}{.10^{ - 3}} = 4mm\)

Chọn A

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi