PHẦN HAI: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 6

 

Đề bài

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM     

Câu 1. Đảng Quốc đại ra đời cuối năm 1885 ở Ấn Độ, là chính đảng của

A. tư sản trí thức Ấn Độ. 

B. tầng lớp đại tư sản Ấn Độ.

C. giai cấp tư sản Ấn Độ. 

D. giai cấp công nhân Ấn Độ.

Câu 2. Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lê-nin là gì?

A. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển.

C. Chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản.

D. Duy trì chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

Câu 3. Một trật tự thế giới mới đựơc hình thành sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. hệ thống Pari - Vec-xai. 

B. hệ thống Vec-xai - Oasinhtơn.

C. hệ thống Bec-lin - Tôkiô. 

D. hệ thống Vec-xai - Rôma.

Câu 4. Sự kiện nào đánh dấu Cam-pu-chia trở thành thuộc địa của Pháp?

A. Các giáo sĩ Phương Tây xâm nhập vào Cam-pu-chia.

B. Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm.

C. Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhận quyền bảo hộ.

D. Vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước năm 1884.

Câu 5. Ý nghĩa cơ bản nhất của cách mạng Tân Hợi là

A. cuộc cách mạng tư sản đầu tiên ở Trung Quốc.

B. lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ cộng hoà.

C. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc.

D. ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á.

Câu 6. Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập chính thức trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến với

A. Hiệp ước Bính Tuất. 

B. Hiệp ước Tân Hợi.  

C. Hiệp ước Nam Kinh.

D. Điều ước Tân Sửu. 

Câu 7. Tháng 11/ 1917 có sự kiện gì xảy ra ở Nga?

A. Cách mạng dân chủ tư sản thành công ở Nga.

B. Chính phủ tư sản tuyên bố rút khỏi cuộc CTTG I.

C. Cách mạng tháng 10 thành công ở Nga.

D. Nga kí hòa ước Brét - Li-tốp với Đức.

Câu 8. Anh, Pháp, Mỹ đã chọn giải pháp gì để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?

A. Nhờ sự giúp đỡ bên ngoài.

B. Cải cách kinh tế - xã hội.

C. Tăng cường xâm chiếm thuộc địa.

D. Phát triển công nghiệp quốc phòng.

Câu 9. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam

A. vạch ra kẻ thù chính cho cách mạng ViệtNam.

B. để lại nhiều bài học kinh nghiệm về phương pháp đấu tranh.

C. nước Nga có điều kiện giúp đỡ ViệtNam về vật chất lẫn tinh thần.

D. chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Câu 10. Từ giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở Đông Nam Á như thế nào?

A. Khủng hoảng triền miên.

B. Bước đầu phát triển.  

C. Phát triển thịnh vượng.

D. Mới hình thành.

Câu 11. Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

A. giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế.

B. đòi thực dân Anh tiến hành cải cách.

C. lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc.

D. dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ.

Câu 12. Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương được biểu hiện qua cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa của Ong Kẹo, Com-ma-đam.

B. Khởi nghĩa của Si-vô-tha.

C. Khởi nghĩa của nhân dân A-Chê. 

D. Khởi nghĩa của Pu-côm-bô.

Câu 13. Trước khi cách mạng bùng nổ năm 1917, Nga là nước có thể chế chính trị gì?

A. Quân chủ lập hiến. 

B. Độc tài chuyên chế.   

C. Quân chủ chuyên chế. 

D. Cộng hoà tư sản.

Câu 14. Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc có tên gọi là

A. Quốc dân đảng Trung Quốc.

B. Trung Quốc đồng minh hội.

C. Đảng xã hội dân chủ.

D. Đảng quốc dân đại hội.

Câu 15. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là

A. lạm phát tăng cao, nhà nước không thể điều tiết được.

B. sự xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới.

C. hàng trục triệu người trên thế giới thất nghiệp.

D. nhiều người bị phá sản, mất hết tiền bạc và nhà cửa.

Câu 16. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của cao trào cách mạng 1905-1908 ở Ấn Độ?

A. Mang đậm ý thức dân tộc sâu sắc.

B. Thức tỉnh nhân dân Ấn Độ để hoà chung vào trào lưu dân tộc, dân chủ ở Châu Á.

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Ấn Độ.

D. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ.

Câu 17. Một cục diện chính trị đặc biệt đã diễn ra sau khi Nga Hoàng bị lật đổ là

A. hình thành 2 chính quyền song song của tư sản và của công nông.

B. chính quyền liên hợp được thành lập.

C. chính quyền phong kiến vẫn còn tồn tại.

D. giai cấp tư sản và vô sản cùng nắm chính quyền.

Câu 18. Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929?

A. Khủng hoảng thừa, trong thời gian ngắn.

B. Khủng hoảng thừa, kéo dài nhất.

C. Khủng hoảng có quy mô toàn thế giới.

D. Khủng hoảng thiếu, trầm trọng nhất.

Câu 19. Một trong những chính sách của chính quyền thực dân Anh để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình ở Ấn Độ là

A. kì thị các tôn giáo truyền thống.

B. mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.

C. đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

D. vơ vét, bóc lột triệt để.

Câu 20. Sự kiện nổi bật nhất của phong trào Nghĩa Hoà Đoàn là

A. đánh chiếm Tử Cấm Thành. 

B. tấn công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh.

C. lật đổ triều đình Mãn Thanh. 

D. kí điều ước Tân Sửu.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã gây ra những hậu quả gì?

Câu 2. Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ gì? Tính chất của cách mạng tháng Mười? Vì sao cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga và lịch sử nhân loại ở thế kỉ XX?

Lời giải chi tiết

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

B

D

B

D

C

B

D

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

D

C

B

B

C

A

B

B

B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang10. 

Cách giải:

Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập, đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Trước tình thế đấ nước có hai chính quyền song song tồn tại, tháng 4-1917, luận cương của Lê-nin đã được đọc trước Trung ương đảng Bônsêvích, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 31.

Cách giải:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919-1920) và Oa-sinh-tơn (1921-1922) đã kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí ở Vécxai và Oa-sinh-tơn, thường được gọi là hệ thống Vécxai-Oasinhtơn

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 22.

Cách giải:

Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối với triều đình Phnôm Pênh, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, biến Cam-pu-chia thành thuộc địa của Pháp.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: Phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Xét mục tiêu của cách mạng Tân Hợi là: đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng ruộng đất cho dân cày.

Cách mạng Tân Hợi hoàn thành mục tiêu trong Cương lĩnh của Trung Quốc Đồng minh hội là lật đổ chế độ Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

=> Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Mãn Thanh, lập chế độ cộng hòa là kết quả lớn nhất củ Cách mạng Tân Hợi năm 1911.

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 14.

Cách giải:

Với điều ước Tân Sửu, Trung Quốc đã thực sự trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến. Biểu hiện cụ thể là: triều đình Mãn Thanh vẫn tồn tại và trên danh dự vẫn đứng đầu đất nước nhưng thực chất quyền lực trong tay các nước đế quốc.  

Chọn: D

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Ngày 25-10 (7-11) là ngày thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.

Chọn: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 62.

Cách giải:

Các nước Anh, Pháp, Mỹ đã chọn giải pháp tiến hành những cải cách kinh tế - xã hội để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh té (1929 – 1933) và đổi mới quá trình quản lí, tổ chức sản xuất.

Chọn: B

Câu 9.

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

Cách mạng tháng Mười Nga 1917 giành thắng lợi đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga. Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ vận mệnh đất nước và vận mệnh của mình. Lần đầu tiên, một cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo đã giành thắng lợi.

=> Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công đã cổ vũ mạnh mẽ và chỉ ra con đường đúng đắn đi đến thắng lợi cuối cùng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, trong đó có Việt Nam.

Chọn: D

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 18.

Cách giải:

Từ giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến vẫn giữ địa vị thống trị ở các nước Đông Nam Á và đều lâm vào tình trạng khủng hoảng triền miên về chính trị, kinh tế, xã hội.

Chọn: A

Câu 11.

Phương pháp: sgk trang 10, suy luận.

Cách giải:

Trong 20 năm đầu (1885 – 1905), Đảng Quốc đại chỉ yêu cầu thực dân Anh nới rộng các điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị, giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số biện pháp cải cách về mặt giáo dục, xã hội.

=> Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế.

Chọn: A

Câu 12.

Phương pháp: sgk trang23, suy luận.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa Pu-côm-bô (Cam-pu-chia) diễn ra từ năm 1866 – 1867. Nghĩa quân gồm người Khơ-mư, người Chăm, người Xtiêng, người Kinh. Trương Quyền (Con trai Trương Định) và Võ Duy Dương (Thiên hộ Dương) đã liên kết với nghĩa quân Pu-côm-bô đánh Pháp. Khi lực lượng lớn mạnh, Pu-côm-bô tiến quân về nước, kiểm soát Pa-man, tấn công U-đông (17-12-1866). Nhân dân Việt Nam ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân, Ngày 3-12-1867, Pu-côm-bô hi sinh trong chiến đấu.

Chọn: D

Câu 13.

Phương pháp: sgk trang 48.

Cách giải:

Sau cách mạng 1905 – 1907 (trước khi cách mạng tháng Mười năm 1917 diễn ra) Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.

Chọn: C

Câu 14.

Phương pháp: sgk trang 15.

Cách giải:

Giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời  từ cuối thế kỉ XIX, lớn mạnh hơn nhiều vào đầu thế kỉ XX. Dựa vào cuộc đấu tranh bền bỉ của quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản Trung Quốc bắt đầu thành lập các tổ chức chính trị của mình. Tháng 5-1905, Trung Quốc Đồng minh hội – chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quóc được ra đời.

Chọn: B

Câu 15.

Phương pháp: đánh giá, nhận xét.

Cách giải:

Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là chủ nghĩa phát xít xuất hiện. Do là những nước không có hoặc có rất ít thuộc địa, các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đã đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình.

=> Quan hệ giữa các cường quốc có sự chuyển biến phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Chọn: B

Câu 16.

Phương pháp: sgk trang 11, 12, loại trừ.

Cách giải:

Cao trào 1905 – 1908 mang những ý nghĩa sau:

- Tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân Anh (D)

- Cao trào này do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh đạo (B)

- Thực hiện mục tiêu đấu tranh vì một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ (A)

=> Loại trừ đáp án: C

Chọn: C

Câu 17.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi Tuy nhiên lại xuất hiện tình trạng phức tạp chưa từng có diễn ra tại nước Nga. đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lẫm thời Xô viết và Xô viết đại biểu cho công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài được.

=> Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có diễn ra ở nước Nga vì tồn tại hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập cùng tồn tại.

Chọn: A

Câu 18.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

- Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là cuộc khủng hoảng thừa, kéo dài nhất trong lịch sử.

+ Đây là cuộc khủng hoảng “thừa” do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận trong những năm 1924 - 1929. dẫn đến tình trạng hàng hóa ế thừa trong khi người lao động không có tiền mua.

+ Khủng hoảng kéo dài nhất: từ năm 1929 đến năm 1933.

Chọn: B

Câu 19.

Phương pháp: sgk trang 9.

Cách giải:

Để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình ở Ấn Độ, thực dân Anh đã thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ, tìm cách khơi sâu sự cách biệt chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

Chọn: B

Câu 20.

Phương pháp: sgk trang 14, suy luận.

Cách giải:

Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn bùng nổ ở Sơn Đông, phong trào nhanh chóng lan rộng ra ở Trực Lệ, Sơn Tây. Nghĩa quân tấn công các đại sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh. Đây là sự kiện nổi bật nhất của phong trào này. Sau đó, liên quân 8 nước đã tiến vào Bắc Kinh để đàn áp phong trào.

Chọn: B

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 61.

Cách giải: 

Hậu quả của cuộc khủng hoảng kính tế 1929 – 1933:

- Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản (SXCN giảm 38%, thương mại giảm 2/3)

- Đẩy hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân và gia đình họ) vào tình trạng thất nghiệp, đói khổ.

- Những cuộc đấu tranh, biểu tình diễn ra liên tục khắp cả nước, lôi kéo hàng triệu người tham gia.

-  Để đối phó lại cuộc khủng hoảng: các nước Đức-Italia-Nhật thiết lập hình thức thống trị mới (CNPX) ráo riết chạy đua vũ trang -> báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Câu 2. 

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải: 

Cách mạng tháng Mười Nga:

* Giải quyết nhiệm vụ: Lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản

* Tính chất: Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa (cách mạng vô sản)

* Vì sao (Nêu được ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga):

1. Đối với nước Nga:

- Đập tan ách áp bức bóc lọt của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.

- Đưa công nhân và nhân dân lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới.

2. Đối với thế giới:

- Làm thay đổi cục diện thế giới (CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới nữa).

- Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

Nguồn: Sưu tầm

 

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi