Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 11

 

Đề bài

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phong trào Ngũ Tứ mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung Quốc chống lại các thế lực nào?

A. Đế quốc và tư sản mại bản.

B. Tư sản và phong kiến.

C. Đế quốc và phong kiến.

D. Quân phiệt và tư sản.

Câu 2: Đánh giá mối quan hệ của cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới?

A. đoàn kết, gắn bó dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. có sự liên kết chặt chẽ với nhau về lực lượng cách mạng.

C. riêng lẻ không có sự thống nhất.

D. có sự phối hợp ở một số phong trào đấu tranh.

Câu 3: Các nước phát xít sau khi hình thành liên minh có hành động gì?

A. Tăng cường các hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều nơi trên thế giới.

B. Đầu tư vốn vào nhiều nơi trên thế giới.

C. Tăng cường trang bị vũ khí cho quân đội, chuẩn bị chiến tranh.

D. Ra sức đầu tư vũ khí mới để chuẩn bị chiến tranh.

Câu 4: Sự kiện Trân Châu Cảng đánh dấu

A. chiến tranh thế giới thứ hai đã lan rộng ra toàn thế giới.

B. cán cân về không quân, hải quân đã nghiêng hẳn về phát xít Nhật.

C. chiến tranh thế giới thứ hai chuẩn bị kết thúc.

D. thắng lợi đầu tiên của Mỹ - Anh trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở châu Á.

Câu 5: Nguyên nhân thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam?

A. Truyền đạo.

B. Mở rộng thị trường.         

C. Giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn.

D. Khai hóa văn minh cho triều Nguyễn.

Câu 6: Thái độ của triều đình Huế trong quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta trong những năm 1858-1884?

A. Khiếp sợ, bạc nhược, không có tinh thần chiến đấu ngay từ đầu.

B. Cùng nhân dân chống Pháp nhưng cuối cùng thất bại.

C. Lúc đầu có tổ chức chống Pháp nhưng sau đó từng bước đầu hàng.

D. Vừa tổ chức kháng chiến, vừa đàm phán thương lượng với Pháp.

Câu 7: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ mở đầu bằng sự kiện nào?

A. Đức tấn công Tiệp Khắc.

B. Đức tấn công Ba Lan.

C. Đức tham gia hội nghị Muy-ních.

D. Xô - Đức kí hiệp ước.

Câu 8: Pháp tiến đánh Bắc Kì nhằm mục đích gì?

A. Gây sức ép, buộc Nhà Nguyễn phải thừa nhận chủ quyền của Pháp ở Nam Kỳ.

B. Chiếm toàn bộ Việt Nam.

C. Làm bàn đạp để tấn công Trung Quốc.

D. Chiếm Việt Nam và thâm nhập vào miền Tây Nam - Trung Quốc.

Câu 9: Trận Cầu Giấy ngày 21-12-1873 đã

A. cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước chống Pháp của nhân dân Bắc Kì.

B. tác động mạnh mẽ đến triều đình nhà Nguyễn, từ thái độ hoang mang, bị động chuyển sang lập trường ủng hộ nhân dân ta chống Pháp.

C. làm cơ sở để triều đình đàm phán và Hòa ước 1874.

D. Pháp phải từ bỏ âm mưu xâm lược Bắc Kì.

Câu 10: Nguồn gốc của chiến tranh thế giới thứ hai là

A. do khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929-1933.

B. do Anh, Pháp, Mỹ thực hiện chính sách dung dưỡng, thỏa hiệp chủ nghĩa phát xít.

C. hệ thống Vecxai-Oasinhton làm kết quả của chiến tranh thế giới thứ nhất không còn phù hợp nữa dẫn đến một cuộc chiến tranh mới giữa các nước đế quốc để phân chia lại thế giới.

D. do chủ nghĩa đế quốc muốn tiêu diệt Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới.

Câu 11: Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi được đánh dấu bằng sự kiện nào?

A. Đức tấn công Pháp (6-1940).

B. Đức tấn công Anh (7-1940).

C. Đức tấn công Liên Xô (6-1941).

D. Mỹ, Anh tấn công Nhật (12-1941).

Câu 12: Vai trò của Liên Xô trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

B. Liên Xô có vai trò quan trọng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

C. Liên Xô góp phần nhỏ vào tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

D. Liên Xô là một trong ba cường quốc, là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Câu 13: Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình nhà Nguyễn đối với thực dân Pháp là do

A. quân Pháp tấn công Thuận An (1883).

B. triều đình ký Hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884).

C. không chọn được người kế vị Tự Đức (1883).

D. thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai (1882).

Câu 14: Ông vua nào cùng Tôn Thất Thuyết phát động phong trào Cần Vương chống Pháp?

A. Thành Thái.                 B. Duy Tân.

C. Hàm Nghi.                   D. Kiến Phúc.

Câu 15: Cuộc khởi nghĩa Hương Khê có căn cứ chính ở tỉnh nào?

A. Nghệ An.                     B. Thanh Hóa.

C. Quảng Bình.                 D. Hà Tĩnh.

Câu 16: Tình hình xã hội nổi bật ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất là

A. giai cấp tư sản dân tộc vươn lên giành quyền độc lập về chính trị.

B. các giai cấp cũ bị phân hóa, các giai cấp mới được hình thành.

C. xã hội ngày càng phân hóa sâu sắc, các giai cấp mới ngày càng phát triển về số lượng và ý thức giai

cấp.

D. giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành về số lượng và chất lượng.

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1. Giải thích sự kiện làm thay đổi tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2. Trình bày nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

Lời giải chi tiết

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

C

A

A

A

B

C

B

D

9

10

11

12

13

14

15

16

A

C

C

D

B

C

D

C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 79.

Cách giải:

Phong trào Ngũ Tứ đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: Nhận xét về cách mạng Đông Dương những năm đầu thế kỉ XX, đánh giá.

Cách giải:

Trong cuộc đấu tranh giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, các nước Đông Dương đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhiều cơ sở cách mạng của Đảng đã được xây dựng và củng cố ở các thành phố lớn như Viêng Chăn, Phnôm Pênh,... Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 90.

Cách giải:

Sau khi liên minh phát xít được hình thành, các nước này đã tăng cường hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 95.

Cách giải:

Ngày 7-2-1941, quân Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng – căn cứ hải quân chủ yếu của Mĩ ở Thái Bình Dương. Hạm đội Mĩ bị thiệt hại nặng nề. Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản và sau đó là Đức và Italia. Chiến tranh lan rộng ra toàn thế giới.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: Dựa trên bối cảnh nước Pháp và Việt Nam trước khi Pháp xâm lược, suy luận.

Cách giải:

Giữa thế kỉ XIX, kinh tế tư bản Pháp phát triển nên cần thị trường và thuộc địa. Trong khi đó, Việt Nam có vị trí, đều kiện tự nhiên thuận lợi lại đang rơi vào khủng hoàng trầm trọng -> Để mở rộng thị trường, thực dân Pháp đã tiến hành xâm lược Việt Nam.

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: Nhận xét quá trình đấu tranh chống Pháp của nhà Nguyễn, đánh giá. .

Cách giải:

Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, ban đầu triều đình Nguyễn có tổ chức kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, từ năm 1960, tư tưởng chủ hòa đã lan ra trong nội bộ triều đình làm lòng người li tán. Chính vì thế, từ năm 1862 triều Nguyễn bắt đầu đi vào quá trình đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ thực dân Pháp thông qua kí với Pháp các hiệp ước đầu hàng: Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), Giáp Tuất (1874), Hácmăng (1883) và Patơnốt (1884).

Chọn: C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 93.

Cách giải:

Rạng sáng ngày 1-9-1939, quân đội Đức tấn công Ba Lan -> Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Chọn: B

Câu 8.

Phương pháp: Phân tích bối cảnh Pháp tiến đánh ra Bắc Kì, đánh giá.

Cách giải:

- Do tình hình kinh tế, chính trị bất ổn.

- Bắc Kì là 1 khu vực giàu tài nguyên.

- Chủ nghĩa tư bản Pháp trên đà phát triển cực thịnh.

=> Đáp ứng yêu cầu trên, thực dân Pháp muốn mở rộng tiến đánh Bắc Kì. Đồng thời thâm nhập vào miền Tây Nam Trung Quốc.

Chọn: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 118.

Cách giải:

Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (21-12-1873) đã khiến cho nhân dân ta vô cùng phấn khởi -> cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước chống Pháp của nhân dân Bắc Kì; thực dân Pháp hoang mang, lo sợ và tìm cách thương lượng.

Chọn: A

Câu 10.

Phương pháp: Phân tích quan hệ quốc tế trước chiến tranh thế giới thứ hai, đánh giá.

Cách giải:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc “trẻ” (Anh, Pháp) và đế quốc “già” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) về vấn đề thuộc địa. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, trật tự Vecxai - Oasinhtơn được thiết lập nhưng không giải quyết triệt để vấn đề thuộc địaMâu thuẫn này vẫn còn tồn tại giữa các nước đế quốc. Tiếp đó, một cuộc chiến tranh thế giới mới lại tiếp tục nổ ta đó là cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).

=> Nguồn gốc của chiến tranh thế giới thứ hai là: hệ thống Vecxai - Oasinhton làm kết quả của chiến tranh thế giới thứ nhất không còn phù hợp nữa dẫn đến một cuộc chiến tranh mới giữa các nước đế quốc để phân chia lại thế giới.

Chọn: C

Câu 11.

Phương pháp: sgk trang 95, suy luận.

Cách giải:

- Trước khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, chiến tranh thế giới thứ hai mang tính phi nghĩa, là sự tranh giành quyền lợi giữa các nước đế quốc.

- Khi Đức tấn công Liên Xô (22-6-1941) thì cuộc đấu tranh của nhân dân Liên Xô chống phát xít, kêu gọi nhân dân các nước đấu tranh bảo vệ hòa bình an ninh thế giới, sau đó là sự ra đời của khối Đồng minh chống phát xít thì tính chất của chiến tranh đã chuyển từ phi nghĩa sang chính nghĩa.

Chọn: C

Câu 12.

Phương pháp: Phân tích diễn biến chiến tranh, đánh giá.

Cách giải:

Trong cuộc cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít (1939 – 1945), Liên Xô là một trong ba lực lượng trụ cột (Liên Xô, Mỹ, Anh) là lực lượng tiên phong và giữ vai trò quan trọng:

- Liên Xô là lực lượng tiên phong: Ngay từ khi chủ nghĩa phát xít ra đời đặt thế giới trước nguy cơ chiến tranh, Liên Xô đã đề nghị Anh, Pháp cùng hợp tác để ngăn chặn chủ nghĩa phát xít và chiến tran nhưng không được Anh, Pháp chấp lại. Trái lại, hai nước này còn thực hiện chính sách dung dưỡng, thỏa hiệp bằng với kí với Đức hiêp định Muyních (1938). Theo hiêp định này, Anh và Pháp chấp nhận cho Đức chiếm đóng vùng đất Xuyđét của Tiệp Khắc, đổi lại Đức sẽ tấn công Liên Xô và không xâm phạm đến Anh, Pháp cũng như đồng minh của họ.

- Liên Xô là một trong ba lực lượng trụ cột, giữ vai trò quan trọng chống phát xít:

+ Khi bị quân phát xít thực hiện kế hoạch chiến tranh chớp nhoáng tấn công Liên Xô (6/1941) với lực lượng và trang bị mạnh hơn nhiều nhung đã vấp phải tinh thần chiến đấu anh dũng của Hồng quân Liên Xô, ngăn chặn bước tiến của quân phát xít, qua đó làm thất bại kế hoạch tấn công của chúng. Đây là lần đầu tiên quân Đức bị chặn lại trên đường tấn công của mình. Việc quân phát xít thất bại trong âm mưu chiến tranh chớp nhoáng đã góp phần làm chậm quá trình mở rộng chiến tranh xâm lược của phát xít Đức đối với các dân tộc khác.

Chiến thắng lớn tại Xtalingrát (1943), Hồng quân Liên Xô đã làm thay đổi cục diện chiến tranh thế giới, tạo nên bước ngoặt mới: từ sau chiến thắng này, quân đồng minh đã chuyển từ phòng thủ sang phản công quân phát xít trên tất cả các mặt trận: mặt trận Xô – Đức mặt trận Tây Âu, mặt trận Bắc Phi và mặt trận Châu Á – Thái Bình Dương. Từ năm 1943, quân phát xít liên tiếp thất bại trên các chiến trường.

+ Trong quá trình truy quét quân đội phát xít Đức (1944 – 1945), Hồng quân Liên Xô đã nhiều lần giúp đỡ nhiều nước Đông Âu đứng lên tiêu diệt kẻ thù, lập ra hàng loạt các nhà nước Dân chủ Nhân dân ở Đông Âu như: Hungari, Bungari, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư, ... Các nước này sau đó đã xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Chọn: D

Câu 13.

Phương pháp: sgk trang 122-123, suy luận.

Cách giải:

Triều đình ký Hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884) với thực dân Pháp đã đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình nhà Nguyễn đối với Pháp – Việt Nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.

Chọn: B

Câu 14.

Phương pháp: sgk trang 125.

Cách giải:

Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết đã thay vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên vì vua mà kháng chiến.

Chọn: C

Câu 15.

Phương pháp: sgk trang 131-132.

Cách giải:

Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa Hương Khê ở tỉnh Hà Tĩnh.

Chọn: D

Câu 16.

Phương pháp: sgk trang 84, suy luận.

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội các nước Đông Nam Á phân hóa ngày càng sâu sắc, các giai cấp mới:

- Giai cấp tư sản dân tộc ngày càng lớn mạnh và dần cùng với sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp.

- Giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành về số lượng và chất lượng.

Chọn: C

PHẦN II:  TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 95, suy luận.

Cách giải:

- Nêu sự kiện: Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô

- Tính chất của cuộc chiến tranh trước đó là cuộc chiến tranh đế quốc

- Giải thích của học sinh

- Từ năm 1941, tính chất là cuộc chiến tranh giữa các lực lượng dân chủ chống phát xít

Câu 2.

Phương pháp: trình bày

Cách giải:

- Nguyên nhân sâu xa:

+ Sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản, làm cho so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc thay đổi mâu thuẫn quyền lợi.

+ Hệ thống Véc xai – Oasinhtơn (kết quả của chiến tranh thế giới I không còn phù hợp

=> Chiến tranh mới để chia lại thế giới

- Nguyên nhân trực tiếp: Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 dẫn tới sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít, kẻ châm ngòi cho cuộc chiến tranh.

Nguồn: Sưu tầm

 

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi