Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 2 Phonics Smart - Đề số 5

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề bài
Đáp án
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề bài
Đáp án

Đề bài

I. Look and complete the words. 

II. Choose the correct answer.

1. How are you? – I’m good. ________.  

A. Hello

B. Thank you

C. Goodbye.

2. What ______ you doing?

A. are

B. am

C. is

3. I swim on _______.  

A. colour

B. plane

C. Sunday

4. The carrot is ______.  

A. black

B. orange

C. pink

5. I ______ two oranges.  

A. am

B. swim

C. see

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. is/ it/ What

______________________________?

2. don’t/ I/ lemons/ like

______________________________.

3. ruler/ green/ The/ is  

______________________________.

-------------------THE END-----------------

 

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn

I. Look and complete the words. 

1. Black

2. Table

3. Quiet

4. Olive

5. Milk

II. Choose the correct answer.  

1. B

2. A

3. C

4. B

5. C

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. What is it?  

2. I don’t like lemons.   

3. The ruler is green.    

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Look and complete the words.

(Nhìn và hoàn thành các từ.) 

1. Black (adj): màu đen

2. Table (n): cái bàn

3. Quiet (adj): yên lặng

4. Olive (n): quả ô liu

5. Milk (n): sữa

II. Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng.)

1. B

How are you? – I’m good. Thank you.

(Cậu thế nào rồi? – Mình khỏe. Cảm ơn cậu.)  

2. A

Cấu trúc hỏi ai đó đang làm gì?

What + to be + chủ ngữ + doing?

What are you doing?

(Cậu đang làm gì vậy?)

3. C

On + thứ/ngày

I swim on Sunday.

(Mình bơi vào Chủ Nhật.)  

4. B

The carrot is orange

(Củ cà rốt màu cam.)

5. C

I see two oranges.

(Mình nhìn thấy 2 quả cam.) 

III. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.)

1. What is it? (Đó là cái gì vậy?)

2. I don’t like lemons. (Mình không thích chanh vàng.)

3. The ruler is green. (Chiếc thước kẻ màu xanh lá.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi