Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Sinh học 9

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5

Câu 1

1. Tham gia vào cấu trúc của ADN có các bazơ nitric nào?

A. Ađênin (A), timin (T), xitôzin (X) và uraxin (U).

B. Guanin (G), xitôzin (X), ađênin (A), uraxin (Ư).

C. Ađênin (A), timin (T), uraxin (U), guanin (G).

D. Ađênin (A), timin (T), guanin (G), xitôzin (X).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cấu tạo ADN

Lời giải chi tiết:

Tham gia vào cấu trúc của ADN có Ađênin (A), timin (T), guanin (G), xitôzin (X).

Chọn D

Câu 2

2. Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

A. Cacbohidrat.                   B. Lipit.

C. ADN.                               D. Prôtêin.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Chức năng ADN

Lời giải chi tiết:

Phân tử ADN có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền

Chọn C

Câu 3

3. Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là

A. glucôzơ.                       B. axit amin

C. nuclêôtit.                      D. axit béo.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cấu tạo ADN

Lời giải chi tiết:

Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là nuclêôtit

Chọn C

Câu 4

4. Trong các yếu tố cơ bản quyết định tính đa dạng cùa ADN, yếu tố nào là quyết định nhất ?

A. Cấu trúc xoắn kép của ADN.

B. Trật tự sắp xếp các nuclêôtit. 

C. Số lượng các nuclêôtit.

D. Cấu trúc không gian của ADN.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cấu trúc ADN

Lời giải chi tiết:

Trật tự sắp xếp các nuclêôtit là quyết định nhất

Chọn B

Câu 5

5. Yếu tố nào cần và đủ để quy định tính đặc thù của phân tử ADN ?

A. Số lượng các nuclêôtit.

B. Thành phần của các loại nuclêôtit tham gia.

C. Trật tự sắp xếp các nuclêôtit.

D. Cấu trúc không gian của ADN

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cấu trúc ADN

Lời giải chi tiết:

Trật tự sắp xếp các nuclêôtit là trật tự sắp xếp các nuclêôtit.

Chọn C

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi