Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 5 SBT hóa học 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 3.1.
Câu 3.2.
Câu 3.3.
Câu 3.4.
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 3.1.
Câu 3.2.
Câu 3.3.
Câu 3.4.

Câu 3.1.

Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào :

A. áp suất.                                      

B. nhiệt độ.

C. sự có mặt của axit hoà tan.

D. sự có mặt của bazơ hoà tan.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về tích số ion của nước 

Tại đây

Lời giải chi tiết:

Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào nhiệt độ

=> Chọn B

Câu 3.2.

Hoà tan một axit vào nước ở 25°C, kết quả là

A. [H+] < [OH-].                              

B. [H+] = [OH-].

C. [H+] > [OH-].                        

D. [H+][OH-] > 1.10-14.

Phương pháp giải:

Dựa vào tích số ion của nước \({K_{{H_2}O}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{][O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] = }}\,\,{\rm{1,0}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 14}}}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có tích số ion của nước \({K_{{H_2}O}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{][O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] = }}\,\,{\rm{1,0}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 14}}}}\)

Khi hòa tan một axit vào nước \({\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{]  > 1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 7}}}} =  > {\rm{[O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] < 1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 7}}}}\)

Vậy [H+] > [OH-]

=> Chọn C

Câu 3.3.

Dung dịch của một bazơ ở 25°C có :

A. [H+] = 1.10-7M.   

B. [H+] < 1.10-7M.

C. [H+] > 1.10-7M.                           

D. [H+][OH-] > 10-14

Phương pháp giải:

Dựa vào tích số ion của nước \({K_{{H_2}O}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{][O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] = }}\,\,{\rm{1,0}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 14}}}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có tích số ion của nước \({K_{{H_2}O}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{][O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] = }}\,\,{\rm{1,0}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 14}}}}\)

Khi hòa tan một bazo vào nước \({\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{]  < 1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 7}}}} =  > {\rm{[O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] > 1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 7}}}}\)

Vậy [H+] < 10-7

=> Chọn B

Câu 3.4.

Cho các dung dịch K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S. Có bao nhiêu dung dịch có pH > 7?

A. 1      B. 2      C. 3       D. 4

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về pH 

Tại đây

Lời giải chi tiết:

Các dung dịch có pH> 7 là:  K2CO3, CH3COONa, Na2S

=> Chọn C

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi