Bài 3.43 trang 180 SBT giải tích 12

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
LG a
LG b
LG c
LG d
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
LG a
LG b
LG c
LG d

LG a

(2x3)x3dx, đặt u=x3Phương pháp giải:Đổi biến u=x3, tính du và thay vào tìm nguyên hàm.Lời giải chi tiết:Đặt u=x3u2=x32udu=dx(2x3)x3dx =[2(u2+3)3].u.2udu =2u2(2u2+3)du =2(2u4+3u2)du=2(2.u55+3.u33)+C=45u5+2u3+C=45.(x3)5+2(x3)3+C=45(x3)52+2(x3)32+C

LG b

x(1+x2)32dx, đặt u=x2+1Phương pháp giải:Đổi biến u=x2+1, tính du và thay vào tìm nguyên hàm.Lời giải chi tiết:Đặt u=x2+1u2=x2+12udu=2xdx udu=xdxx(1+x2)32dx =uduu3=duu2 =1u+C=11+x2+C

LG c

exex+exdx, đặt u=e2x+1Phương pháp giải:Đổi biến u=e2x+1, tính du và thay vào tìm nguyên hàm.Lời giải chi tiết:Ta có: exex+exdx=ex.ex(ex+ex).exdx =e2xe2x+1dxĐặt u=e2x+1du=2e2xdxKhi đó exex+exdx =du2u=12lnu =12ln(e2x+1)+C

LG d

1sinxsinadxPhương pháp giải:- Biến đổi biểu thức dưới dấu nguyên hàm bằng cách sử dụng công thức:sinasinb=2cosa+b2sinab2- Nhân cả tử và mẫu của biểu thức có được với cosa rồi biến đổi, sử dụng phương pháp đổi biến tìm nguyên hàm.Lời giải chi tiết:Ta có: 1sinxsina=12cosx+a2sinxa2 =cosa2cosacosx+a2sinxa2=cos(x+a2xa2)2cosacosx+a2sinxa2 =cosx+a2cosxa2+sinx+a2sinxa22cosacosx+a2sinxa2=12cosa(cosxa2sinxa2+sinx+a2cosx+a2)1sinxsinadx =12cosa(cosxa2sinxa2+sinx+a2cosx+a2)dx+) Tính J=cosxa2sinxa2dx =2d(sinxa2)sinxa2 =2ln|sinxa2|+D+) Tính K=sinx+a2cosx+a2dx =2d(cosx+a2)cosx+a2 =2ln|cosx+a2|+DI=12cosa(J+K) =12cosa(2ln|sinxa2|2ln|cosx+a2|)+C =1cosaln|sinxa2cosx+a2|+C
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi