Câu hỏi trắc nghiệm trang 44

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
1.
2.
3.
4.
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
1.
2.
3.
4.

1.

Biến cố Nhiệt độ cao nhất trong tháng Sáu năm sau tại Thành phố Hồ Chí Minh là 100C là:

A.Biến cố chắc chắnB.Biến cố ngẫu nhiên.
C.Biến cố không thểD.Biến cố đồng khả năng

Phương pháp giải:

-Biến cố chắc chắn là biến cố biết trước được luôn xảy ra.

-Biến cố không thể là biến cố biết trước không bao giờ xảy ra.

-Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không biết trước có xảy ra hay không xảy ra.

Lời giải chi tiết:

Chọn C

2.

Biến cố “Ngày mai có mưa rào và giông ở Hà Nội” là:

A. Biến cố ngẫu nhiên.B. Biến cố chắc chắn
C. Biến cố đồng khả năngD. Biến cố không thể

Phương pháp giải:

-Biến cố chắc chắn là biến cố biết trước được luôn xảy ra.

-Biến cố không thể là biến cố biết trước không bao giờ xảy ra.

-Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không biết trước có xảy ra hay không xảy ra.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

 

3.

Hai túi I và II chứa các tấm thẻ được ghi số 3; 4; 5; 6; 7. Từ mỗi túi rút ngẫu nhiên một tấm thẻ.

a)Xác suất của biến cố “Tích 2 số ghi trên tấm thẻ lớn hơn 8” bằng

A.0B.\(\dfrac{1}{2}\)C.1D.0,25

b)Xác suất của biến cố “Tích hai số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 8” bằng:

A.1B.0C.0,45D.0,5

c) Biến cố “Hiệu hai số ghi trên hai tấm thẻ là số chẵn” là:

A. Biến cố ngẫu nhiên.B. Biến cố chắc chắn
C. Biến cố không thểD. Biến cố đồng khả năng

Phương pháp giải:

-Biến cố chắc chắn là biến cố biết trước được luôn xảy ra, luôn có xác suất là 1

-Biến cố không thể là biến cố biết trước không bao giờ xảy ra, luôn có xác suất là 0.

-Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không biết trước có xảy ra hay không xảy ra.

Lời giải chi tiết:

a) Đây là biến cố chắc chắn nên xác suất xảy ra biến cố là 1. Chọn C

b) Đây là biến cố không thể nên xác suất xảy ra biến cố là 0. Chọn B

c) Đây là biến cố ngẫu nhiên. Chọn A

4.

Một thùng kín có 20 quả bóng màu đỏ và 20 quả bóng màu xanh. Sơn lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong thùng.

a) Xác suất của biến cố “Lấy được quả bóng màu xanh” bằng

A.1B.\(\dfrac{1}{2}\)C.0D.0,8

b) Xác suất của biến cố “Lấy được quả bóng màu đỏ” bằng

A.0B.1C.0,5D.0,2

c) Xác suất của biến cố “Lấy được quả bóng màu đỏ hoặc màu xanh” bằng

A.1B.0C.0,5D.0,4

Phương pháp giải:

Xác suất xảy ra biến cố = Số khả năng xảy ra biến cố : Tổng số khả năng

-Biến cố chắc chắn là biến cố biết trước được luôn xảy ra, luôn có xác suất là 1

-Biến cố không thể là biến cố biết trước không bao giờ xảy ra, luôn có xác suất là 0.

-Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không biết trước có xảy ra hay không xảy ra.

Lời giải chi tiết:

a) Chọn B

b) Chọn C

c) Chọn A

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi