Giải phần B. Kết nối trang 70 Bài tập phát triển năng lực Toán 5 tập 2

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 6
Câu 7
Câu 8

Câu 6

Tìm x:

19,49 x $x$+ 50,51 x $x$ = 210                                                     

199,83 x $x$ - 166,33 x $x$= 536                                                  

$x$ x 28,36 + 19,24 x $x$= 238

$x$x 652,36 + 298 x $x$- 945,24 x $x$= 128

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

a x b + a x c = a x (b + c)

a x b – a x c = a x (b – c)

Lời giải chi tiết:

19,49 x $x$+ 50,51 x $x$ = 210                                                     

$x$x (19,49 + 50,51) = 210                                                         

$x$x 70                       = 210                                                         

$x$                              = 210 : 70                                                   

$x$                              = 3                                                             

199,83 x $x$ - 166,33 x $x$= 536                                                  

$x$x (199,83 – 166,33) = 536                                                    

$x$x 33,5                        = 536                                                    

$x$                                 = 536 : 33,5                                           

$x$                                 = 16                                                        

$x$ x 28,36 + 19,24 x $x$= 238

$x$x (28,36 + 19,24)   = 238

$x$x 47,6 = 238

$x$ = 238 : 47,6

$x$ = 5

$x$x 652,36 + 298 x $x$- 945,24 x $x$= 128

$x$x (652,36 + 298 – 945,24)   = 128

$x$x 5,12 = 128

$x$ = 128 : 5,12

$x$  = 25

Câu 7

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biết 64% của một số là 1280, vậy $\frac{1}{4}$của số đó là

A. 320                        

B. 16                                

C. 500                               

D. 2000

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số đó ta lấy 1280 chia cho 64 rồi nhân với 100 hoặc lấy 1280 nhân với 100 rồi chia cho 64.

Bước 2: Tìm $\frac{1}{4}$ của số đó ta lấy số đó nhân với $\frac{1}{4}$

Lời giải chi tiết:

Số đó là:

1280 : 64 x 100 = 2000

$\frac{1}{4}$ của số  đó là:

2000 x $\frac{1}{4}$ = 500

Vậy đáp án đúng là đáp án C

Câu 8

Một hội từ thiện mở quán cơm giúp đỡ người nghèo. Mỗi suất cơm chỉ bán với giá 2000 đồng. Hai ngày đầu tiên, quán cơm đã phục vụ được tổng cộng 553 suất cơm, số suất cơm của ngày đầu tiên bằng 58% ngày thứ hai. Tính số suất ăn quán cơm đã phục vụ được ở ngày đầu tiên và ngày thứ hai.

Phương pháp giải:

Bước 1: 58% = $\frac{{58}}{{100}} = \frac{{29}}{{50}}$

Bước 2: Số suất cơm quán đã phục vụ vào ngày thứ nhất = tổng số suất cơm : tổng số phần x 29

Bước 3: Số suất cơm quán đã phục vụ vào ngày thứ hai = tổng số suất cơm - Số suất cơm quán đã phục vụ vào ngày thứ nhất

Lời giải chi tiết:

Đổi 58% = $\frac{{58}}{{100}} = \frac{{29}}{{50}}$

Số suất cơm quán đã phục vụ vào ngày thứ nhất là:

553 : (29 + 50) x 29 = 203 (suất)

Số suất cơm quán đã phục vụ vào ngày thứ hai là:

553 – 203 = 350 (suất)

Đáp số: ngày đầu tiên: 203 suất

           ngày thứ hai: 350 suất

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi