Preview - Unit 6 - Tiếng Anh 6 - Explore English

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài A
Bài B
Bài C
Từ vựng
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài A
Bài B
Bài C
Từ vựng

Bài A

A. Match. Write the expressions in the box under the picture.

(Nối. Viết các cụm từ trong khung bên dưới các ảnh.)

go to school             go to bed             do homework

get up             go home             have dinner    

Phương pháp giải:

- go to school: đi học

- go to bed: đi ngủ

- do homework: làm bài tập về nhà

- get up: thức dậy

- go home: về nhà

- have dinner: ăn tối

Lời giải chi tiết:

1. do homework

2. have dinner

3. get up

4. go to school

5. go home

6. go to bed

Bài B

B. Complete the chart. Listen to three students talking about their school day. Write the correct times in the chart.

(Hoàn thành bảng. Nghe ba học sinh nói về một ngày ở trường của họ. Viết thời gian đúng vào bảng.)

ACTIVITY

PAULO

IRA

THEO

YOU

get up

6:30

6 o’clock

7. ___________

 

go to school

1. ___________

8 o’clock

8. ___________

 

go home

2. ___________

4. ___________

3:30

 

do homework

2 o’clock

3 o’clock

5 o’clock

 

have dinner

3. ___________

5. ___________

9. ___________

 

go to bed

9 o’clock

6. ___________

9:30

 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài C

C. Complete the chart with your own times. Then compare your answers with a partner.

(Hoàn thành bảng với các thời điểm của riêng em. Sau đó so sánh câu trả lời của em với bạn.)

Lời giải chi tiết:

ACTIVITY

(hoạt động)

YOU

get up

(thức dậy)

6 o’clock

go to school

(đi học)

6:30

go home

(về nhà)

11:30

do homework

(làm bài tập về nhà)

3 o’clock

have dinner

(ăn tối)

6 o’clock

go to bed

(đi ngủ)

10 o’clock

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi