Speaking - trang 16 Unit 2 SBT Tiếng anh 11 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2

Câu 1

Task 1. Laura is talking about her brother's first date. Choose the sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

(Laura đang nói về ngày hẹn hò đầu tiên của anh trai. Chọn câu (a-e) để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó

thực hành nó với một người bạn.)

Ha: You look excited, Laura. What's up?

Laura: (1)__________________

Ha: I see ... But why are you so excited?

Laura: (2)_________________

Ha: Wow! How did you do that?

Laura: (3)_________________

Ha: Problem? Are you worried they might not like each other?

Laura: (4)_________________

Ha: Why don't you ask your best friend?

Laura: (5) _______________

Lời giải chi tiết:

Ha: You look excited, Laura. What's up?

Laura: (1) d. Well, my brother's going out on his first date this weekend.

Ha: I see ... But why are you so excited?

Laura: (2) e. It was me that introduced him to his date.

Ha:  Wow! How did you do that?

Laura: (3) a. I introduced him to Anna, my best friend's sister. But I have a problem now.

Ha: Problem? Are you worried they might not like each other?

Laura:(4) c. No. I think they have many things in common. But my brother wants to buy a small gift for Anna, and I don't know what she might like.

Ha: Why don't you ask your best friend?

Laura: (5) b. You're right. I should have thought of that. Thanks.


Tạm dịch:

Ha: Cậu trông có vẻ hào hứng, Laura. Chuyện gì thế?

Laura: Ừm, anh trai tôi sẽ ra ngoài vào ngày hẹn hò đầu tiên của mình vào cuối tuần này.

Ha: Tớ hiểu rồi... Nhưng sao cậu hào hứng thế?

Laura: Đó là tớ người mà đã giới thiệu anh ấy với người hẹn.

Ha: Wow! Cậu đã làm thế nào thế?

Laura: Tớ giới thiệu anh với Anna, em gái của người bạn thân nhất của tớ. Nhưng bây giờ tớ có một vấn đề.

Ha: Vấn đề á? Cậu lo lắng họ có thể không thích nhau sao?

Laura: Không, tớ nghĩ họ có nhiều điểm chung. Nhưng anh trai tớ muốn mua một món quà nhỏ cho Anna, và tớ

không biết những gì cô ấy có thể thích.

Ha: Sao cậu không hỏi bạn thân của cậu nhỉ?

Laura: Cậu nói đúng. Tớ đáng lẽ ra phải nghĩ về điều đó. Cảm ơn nhé.

Câu 2

Task 2. Work in pairs. Use the information below to make another conversation.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin bên dưới để tạo một cuộc hội thoại mới)

A and B greet each other

A: ask why B looks upset

B: tell A he/she broke up with C, a close friend, because B misunderstood that C lied to him/her

A: show sympathy and ask if B needs help

B: ask A for advice about how to reconcile with C

A: give B some advice

B: thank A

Lời giải chi tiết:

Gợi ý đoạn hội thoại:

A and B greet each other

A: Why do you look upset? What happened to you?

B: I broke up with C, a close friend of mine. I misunderstood that C lied to me.

A: I see... Do you need help?

B: Yes. What do you think I should do to reconcile with C?

A: I think you should you should explain to her that you misunderstood and apologize for your mistake.

B: Yeah, I will do it now. Thank you for your advice.

Tạm dịch:

A và B gặp nhau.

A: Tại sao trông cậu có vẻ buồn phiền. Chuyện gì xảy ra với cậu thế?

B: Tớ đã chia tay với C, một trong những người bạn thân của tớ. Tớ đã hiểu nhầm C nói dối tớ.

A: Tớ hiểu rồi... Cậu có cần giúp không?

B: Có. Cậu nghĩ tớ nên làm gì để giải hòa với C?

A: Tớ nghĩ cậu nên giải thích với cô ấy cậu đã hiểu nhầm và xin lỗi vì lỗi lầm của cậu.

B: Ừ, tớ làm bây giờ đây. Cảm ơn vì lời khuyên của cậu.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
Tải ứng dụng FQA
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi