The real world - Unit 6 - Tiếng Anh 6 - Explore English

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài A
Bài B
Discussion
Từ vựng

What Time Is It?

Different places around the world have different times.

Those are called time zones. Look at the chart. To calculate the time, you have to subtract or add the hours to Greenwich Mean Time (GMT). Look at the chart.

(Mây giờ rồi? Những nơi khác nhau có các giờ khác nhau. Những khoảng thời gian này gọi là múi giờ. Nhìn vào bảng. Để tính toán thời gian, em phải trừ hoặc cộng thêm giờ vào giờ gốc (GMT). Nhìn vào bảng.)

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài A
Bài B
Discussion
Từ vựng

Bài A

A. Calculate. It’s 2 p.m in London (GMT). What time is it in these cities?

(Tính toán. Giờ là 2 giờ chiều ở London (GMT). Ở những thành phố này là mấy giờ?)

1. Los Angeles

2. New York

3. Rio de Janerio

4. Madrid

6:00 a.m

_____________

_____________

_____________

5. Nairobi

6. New Delhi

7. Jakarta

8. Sydney

_____________

_____________

_____________

_____________

Lời giải chi tiết:

1. Los Angeles: 6:00 a.m (6 giờ sáng)

2. New York: 9:00 a.m (9 giờ sáng)

3. Rio de Janeiro: 11:00 a.m (11 giờ sáng)

4. Madrid: 2:00 p.m (2 giờ chiều)

5. Nairobi: 5:00 p.m (5 giờ chiều)

6. New Delhi: 7:00 p.m (7 giờ tối)

7. Jakarta: 9:00 p.m (9 giờ tối)

8. Sydney: 12 a.m (12 giờ khuya / 0 giờ)

Bài B

B. Quiz. Guess the answer. Circle T for True or F for False. Then listen and check.

(Câu dố. Đoán câu trả lời. Khoanh chọn T cho câu Đúng hoặc F cho câu Sai. Sau đó nghe và kiểm tra.)

1. Large countries always have at least two time zones.

2. There is a country that has 12 time zones.

3. Some countries change their time when the season changes.

4. Sometimes a country changes its time zone permanently.

T

T

T

T

F

F

F

F

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Discussion

Discussion. Do you think time zones are a good idea? Why do you think countries don't all use the same time zone?

(Thảo luận. Bạn có nghĩ múi giờ là một ý tưởng hay. Bạn nghĩ vì sao các quốc gia không dùng cùng chung một múi giờ?)

Lời giải chi tiết:

I think time zones aren’t a good idea. Because it’s difficult to know the time when you are in different countries. Countries don’t all use the same time zone because they are in different places on the Earth and receive sunlight from the sun at different times.

(Tôi nghĩ múi giờ không phải là một ý kiến hay. Vì rất khó để biết thời gian khi bạn ở các quốc gia khác nhau. Không phải tất cả các quốc gia đều sử dụng cùng một múi giờ vì họ ở những nơi khác nhau trên Trái Đất và nhận ánh sáng mặt trời từ mặt trời vào những thời điểm khác nhau.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi