Grammar Bank Unit 5 - SBT Tiếng Anh 7 Right on!

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8

Bài 1

Comparative

56. Write the comparative form of the adjectives below.

( Viết dạng so sánh hơn của các tính từ dưới đây.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

57. Choose the correct option.

( Chọn đáp án đúng.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

58. Complete the sentences with the adjectives in brackets in the comparative form.

( Hoàn thành các câu sau với các tính từ trong ngoặc ở dạng so sánh hơn.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Superlative

59. Complete the text with the adjectives in brackets in the superlative form.

( Hoàn thành văn bản với các tính từ trong ngoặc ở dạng so sánh nhất.)

Lời giải chi tiết:

Bài 5

60. Complete the sentences with the adjectives in brackets in the superlative form.

( Hoàn thành câu với các tính từ trong ngoặc ở dạng so sánh nhất.)


Lời giải chi tiết:

Bài 6

61. Look at the table and write sentences about the cities as in the example.

( Nhìn vào bảng và viết các câu về các thành phố như trong ví dụ.)


Lời giải chi tiết:

Bài 7

62. Choose the correct answer. 

( Chọn đáp án đúng.)

Lời giải chi tiết:

Bài 8

Like/the same as/different from

63. Fill in each gap with like, the same as or different from.

( điền vào mỗi chỗ trống với

Lời giải chi tiết:

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi