Presentation skills 1 - SBT Tiếng Anh 7 Right on!

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Present how to be a good friend.

 Using visuals to start a presentation

1. Look at the quotations and the visuals. Which one would you choose to start your presentation? Why?

(Nhìn vào trích dẫn và hình ảnh. Cái nào bạn chọn để bắt đầu một bài trình bay.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Transition words

2. Read the extracts. In which extract has the speaker expanded on the main idea? Underline the transition words each speaker has used.

(Đọc trích đoạn. Trong lời trích dẫn người nói đề cập đến ý chính là gì? Gạch dưới từ chuyển giọng mà mỗi người nói sử dụng.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Match the idea below (1-3) to the sentences (a-c) that expand on them. Then links ideas (1-3) using transition words.

(Nối ý kiến từ 1 đến 3 dưới đây với câu a đến c có liên quan đến họ. Sau đó nối các ý kiến từ 1 đến 3 sử dụng các từ chỉ ngữ điệu.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Use the ideas in Exercises 1,2  and 3 to prepare and give your presentation to the class. Start like this:

(Sử dụng ý kiến ở bài 1, 2 và 3 để chuẩn bị và trình bày ý kiến của bạn ở lớp. Bắt đầu với:)

Lời giải chi tiết:

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi