Pronunciation - Ngữ âm - Unit 6. Our Tet Holiday - Tiếng Anh 6 - Global Success

ÂM /s/ & /ʃ/

I. Âm /s/

1. Cách phát âm phụ âm /s/

Bước 1: Lưỡi chạm vào mặt trong của răng cửa trên, đầu lưỡi đưa ra ngoài gần chạm vào ngạc trên.

Bước 2: Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa đầu lưỡi và răng cửa trên.

Bước 3: Phát âm giống “x” trong tiếng Việt. 

2. Quy tắc nhận biết phụ âm /s/

a. "c" đứng trước các nguyên âm E, I, Y:

city/’siti/   
center/’sent ə/   
bicycle/’baisickəl/   

b. Khi "s" đứng đầu của từ

sister/ˈsɪstər/    
social/ˈsəʊʃəl/   
summer/ˈsʌmər/   

c. Hai chữ "s" đứng cạnh nhau

mass /mæs/   
messy /ˈmesi/   
missing /ˈmɪsɪŋ/   

d. Chữ "s" đứng sau các âm vô thanh /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/

cook/kʊks/    
laughes /lɑ:fs/   
stop/stɑːps/ 

f. "s" nằm trong một từ và không nằm giữa 2 nguyên âm bất kỳ

translate /trænzˈleɪt/   
estimate /ˈes.tə.meɪt/   

II. Âm /ʃ/

1. Cách phát âm phụ âm /ʃ/

Bước 1: Mặt lưỡi chạm vào hai hàm răng trên, đầu lưỡi hơi cong và đưa vào trong khoang miệng một chút.

Bước 2: Khi bắt đầu, lưỡi chạm vào mặt trong của răng trên, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng.

Bước 3: Phát âm giống “s” (nặng) trong tiếng Việt. 

 2. Quy tắc nhận biết phụ âm /ʃ/

a. "c" được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước ia, ie, io, iu, ea

special /ˈspeʃəl/   

social/ˈsəʊʃəl/   

musician /mjuːˈzɪʃən/   

b. "s" phát âm là /ʃ/

ensure /ɪnˈʃɔː(r)/   

insure /ɪnˈʃɔː(r)/   

pressure/ˈpreʃə(r)/   

c. "t" phát âm là /ʃ/ khi nó ở bên trong một chữ và đứng trước ia, io

nation /ˈneɪʃən/   

ambitious /æmˈbɪʃəs/   

potential /pəˈtenʃl/   

d. "x" có thể được phát âm là /kʃ/

anxious/ˈæŋkʃəs/   

luxury /ˈlʌkʃəri/   

e. "ch" được phát âm là /ʃ/

machine /məˈʃiːn/   

chic /ʃiːk/   

champagne /ʃæmˈpeɪn/   

f. "sh" luôn được phát âm là /ʃ/

fashion /ˈfæʃn/   

shop /ʃɒp/   

share /ʃeə(r)/   

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi