Pronunciation - Test Yourself 2 - SBT Global Success 11

1. Nội dung câu hỏi

Read the sentences and underline the stressed words. (2 pts)

 

1. Nearly ninety per cent of all carbon dioxide emissions produced by humans come from burning of fossil fuels.

2. Forests store carbon in the trees and soil and help reduce the global temperature.

Read the sentences and underline words with elision. (2 pts)

(Đọc các câu và gạch chân các từ có hiện tượng nuốt âm.)

3. Everyone in my family loves chocolate.

4. People have different opinions about how history should be taught at schools.

 

2. Phương pháp giải:

Đọc các câu và gạch chân những từ được nhấn mạnh.

- Các từ nội dung (bao gồm: động từ chính, danh từ, tính từ và trạng từ) thường được nhấn mạnh, trong khi các từ ngữ pháp (ví dụ: liên từ, đại từ, giới từ, trợ từ, mạo từ) thì không nhấn mạnh.

- Hiện tượng nuốt âm: các nguyên âm yếu, chẳng hạn như âm /ǝ/ có thể được lược bỏ khi đứng trước âm /l/, /n/, hoặc /r/.

 

3. Lời giải chi tiết

1. Nearly ninety per cent of all carbon dioxide emissions produced by humans come from burning of fossil fuels.

(Gần 90% tổng lượng khí thải carbon dioxide do con người tạo ra là từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.)

2. Forests store carbon in the trees and soil and help reduce the global temperature.

(Rừng lưu trữ carbon trong cây và đất và giúp giảm nhiệt độ toàn cầu.)

3. Everyone in my family loves chocolate.

(Mọi người trong gia đình tôi đều thích sô cô la.)

- fam(i)ly /ˈfæm.əl.i/

- choc(o)late /ˈtʃɒk.lət/

4. People have different opinions about how history should be taught at schools.

(Mọi người có ý kiến khác nhau về cách dạy lịch sử ở trường học.)

- diff(e)rent /ˈdɪf.ər.ənt/

- hist(o)ry /ˈhɪs.tər.i/

 
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi